Ben ik blij met het Pensioenakkoord?

 • Berichtcategorie:Pensioen

Het kan je nauwelijks ontgaan zijn, er is een akkoord over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. En het zal je misschien verbazen, maar ik had in eerste instantie gewoonweg weinig zin om me daarin te verdiepen… Ook omdat we eerst maar even moeten afwachten of de dinosaurussen van de FNV het feestje niet alsnog gaan bederven. Maar afgelopen weekend heb ik wel even naar de hoofdlijnen gekeken. In elk geval het deel dat voor mij, als eenvoudige loonslaaf van middelbare leeftijd, interessant is.

De pensioenpot is eigenlijk hetzelfde als mijn persoonlijke beleggingspot. Elke maand stop ik er geld in, dat beleg ik, en ik laat ‘de markt’ en de tijd hun werk doen. Die pensioenpot doen we natuurlijk samen, ‘collectief’. Daarmee delen we het risico en het rendement, en vergroten we de kans dat we er allemaal redelijk uitkomen.

Doorsneesystematiek

Nu zorgt dat collectieve ook weer voor uitdagingen. Zo is er de ‘doorsneesystematiek’. Die term betekent dat wij voor iedere ingelegde euro aan premie onafhankelijk van leeftijd dezelfde pensioenopbouw ontvangen. Maar de inleg van jongere deelnemers kan nog veel langer renderen dan die van oudere deelnemers. Doordat voor iedereen dezelfde premie wordt betaald, krijgt een jonge deelnemer naar de toekomst geredeneerd (te) weinig pensioenopbouw voor zijn inleg. Een oudere deelnemer krijgt juist (te) veel. Anders gezegd: de jonge deelnemers subsidiëren de oudere deelnemers, er wordt solidariteit tussen de generaties verwacht. Want de jonge deelnemers worden ook oud en worden dan weer gesubsidieerd door de jonge deelnemers die na hen komen. Het omslagpunt ligt qua leeftijd ergens tussen 40 en 45 jaar.

Geldnerd zit inmiddels in de groep die subsidie ontvangt, nadat ik de afgelopen 20 jaar juist gesubsidieerd heb. Zolang de meeste deelnemers lang bij hetzelfde bedrijf of in dezelfde bedrijfstak bleven werken, was de doorsneesystematiek een prima oplossing. Maar dat is natuurlijk erg veranderd. Dus die doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Volgens minister Koolmees word ik (en alle veertigers met mij) daarvoor gecompenseerd. Hoe precies? Dat is nog niet duidelijk, het kabinet en de sociale partners ‘gaan maatregelen uitwerken om [deze groep] op een evenwichtige manier te compenseren‘. Ik ben voorzichtig achterdochtig…

Rekenrente

En ook de ‘rekenrente’ wordt vaak genoemd als ‘probleem’. Pensioenen zijn altijd iets van de lange termijn. Dat maakt het lastig. Mijn pensioenfonds moet nu al inschatten hoeveel geld zij nu in kas moeten hebben om mijn pensioen tot in de verre toekomst uit te keren. En dat ook voor elke andere deelnemer. Dit gebeurt aan de hand van de zogenoemde risicovrije rente, de ‘rekenrente’, die wordt bepaald door de overheid en De Nederlandsche Bank. Hoe lager die rente is, hoe meer geld pensioenfondsen nu in kas moeten hebben.
Er is echter niet één rekenrente, maar wel een zogenaamde ‘rentetermijnstructuur’. Het precieze percentage hangt af van de looptijd van de verplichting. Moet een pensioenfonds over tien jaar een bepaald bedrag betalen, dan wordt er een andere (hogere) rekenrente gebruikt dan bij een betalingsverplichting over vijf jaar. Deze nuance is uiteraard de afgelopen jaren volledig weggevallen in de discussie, want ‘te ingewikkeld’.
Hier is het Pensioenakkoord in mijn ogen wel creatief. Want er is afgesproken dat de pensioenuitkering flexibeler wordt, en sterker meebeweegt met goede en slechte beleggingsresultaten. Dat betekent dat de pensioenuitkering de ene keer omhooggaat en de andere keer daalt. Pensioenfondsen kunnen de pensioenen indexeren en verhogen bij een dekkingsgraad van meer dan 100 procent en verlagen als die onder de 100 procent uitkomt. De extra financiële buffers die fondsen nu moeten aanhouden, zijn dan niet meer nodig. De pensioenfondsen hebben dus minder ‘last’ van de rekenrente. Maar daar staat voor ons, als deelnemers, een ‘beweeglijker’ en minder zeker pensioenresultaat tegenover.

Wat brengt het mij?

Met name die afschaffing van de doorsneesystematiek is nog even spannend. Hoe de compensatie eruit gaat zien moet ik maar afwachten. En de onzekerheid over de uiteindelijke omvang van mijn pensioen wordt groter, omdat de pensioenen sneller gaan meebewegen met de beleggingsresultaten. Hoe precies, ook dat is nog even afwachten.

Maar ik mag wel eerder met pensioen. Toen ik, bijna 4 jaar geleden, begon met dit blog was mijn verwachte pensioenleeftijd 69 jaar en 6 maanden. Dat werd eerder, nadat de levensverwachting minder bleek te stijgen dan verwacht, 69 jaar en 3 maanden. Maar als het pensioenakkoord doorgaat wordt het naar verwachting 67 jaar en 8 maanden. In totaal ben ik er dus bijna 2 jaar op vooruit gegaan. Eerst zien, dan geloven, dat dan weer wel.

Zelf blijf ik stug doorsparen. Want ik ben niet van plan door te werken tot 67 jaar en 8 maanden. Voor mij is veel belangrijker hoeveel ik heb opgebouwd op het moment dat ik stop met werken. En de indexering die daarna wel of niet plaats gaat vinden. Het zal nog wel even duren voordat we de echte effecten van het pensioenakkoord zullen zien, de invoering is voorzien voor 2022.

Wat verwacht jij van het pensioenakkoord?

Update: ook Financieel Vrijer schreef vanochtend over het Pensioenakkoord. 

Dit bericht heeft 10 reacties

 1. Petra

  En jij bent geen lid van het FNV? Dan zou je de gemiddelde leeftijd daar misschien wat omlaag halen.

  Ik ben het wel, en ik ga stemmen. Vóór. Omdat ik denk dat het huidige akkoord het best haalbare reële plan is.

  1. Geldnerd

   Ik ben geen lid, inderdaad. Omdat ik nog geen bond gevonden heb waardoor ik mij vertegenwoordigd voel. Maar ik ben blij dat jij vóór stemt!

 2. Mr FinVrij

  Wat grappig, ik publiceerde vanmorgen een post met bijna dezelfde titel. Ik hink op twee gedachten. Aan de ene kant een eerlijker systeem (blij), aan de andere kant geen concrete plannen voor de groep die door de overstap opeens een pensioengat heeft (niet blij). Als dat dan opgevangen moet gaan worden met hogere premies verandert er eigenlijk nog steeds weinig aan de doorsneepremie.

  1. Geldnerd

   Het houdt ons bezig…. Ik heb een link naar jouw bericht toegevoegd.

 3. R

  Tja, ik weet het ook nog niet.
  Ben nu 53, lid van de FNV, maar vrees ook dat de generatie van 40 en 50 ‘gers de dupe worden.
  Vooral omdat er onduidelijk is hoe eea gecompenseerd gaat worden voor deze groep.
  Bovendien vind ik de overheid nou niet echt betrouwbaar met hun beslissingen waar ze vervolgens later ( middels een wetswijziging) op terugkomen of eerdere beloftes versomberen.
  Maw. Ik ben er nog niet uit wat ik ga stemmen dmv mijn lidmaatschap bij de bond.

  1. Vera

   Het plan heeft gewerkt, we zijn ineens blij met 67 en 8 maanden i.p.v. 69. We lijken al vergeten te zijn dat het ooit vaststond op 65…
   Het ‘meebewegen met de beurs’ vertrouw ik niet. Nu ook al jaren geen indexering terwijl het goed gaat met beurs en economie.
   Mijn ouders (begin 60) zien alleen het korter moeten werken, niet de toegenomen onzekerheid.

   Zelf ben ik (begin 30) pessimistisch of ik ooit pensioen/AOW krijg, de regels worden te makkelijk gewijzigd. Blij dat ik slecht 50 euro per maand afdraag. Zelf iets regelen zal steeds belangrijker worden.

 4. Fred

  Ik ben uitermate geïnteresseerd in het wel en wee van het akkoord.
  Voor mij is het duidelijk.
  Ik stem vóór!

 5. Anna H.

  Tsja, Ik dacht vooral aan mijn vader, die al 48 jaar werkt in een zgn. zwaar beroep. Hij mocht eerst stoppen met 62, dat werd 67/3, nu dus misschien 66/4… Die regeling voor zware beroepen komt voor hem te laat. Ik hoop dat hij nog een paar jaar mag genieten, maar of het lichamelijk lukt? Voor mij? bijna 40, hoogopgeleid, kantoorbaan, spaarzaam levend en bezig met HOT maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe het straks wordt, Ik zie het wel. Ik betaal graag voor mensen als mijn vader. Dat het ook voor hem onzekerder wordt zoals Vera zegt, had ik nog niet bij stil gestaan…

 6. Mr. Groeigeld

  Grappig, via financieelvrijer las ik dat je erover had geschreven, terwijl ik vandaag ook over het akkoord heb geschreven (julllie links inmiddels toegevoegd).

  Afgezien van de doorsneepremie vind ik het een goed akkoord. Meer flexibiliteit en meer vrijheid. Nu wel kijken of de 40’ers niet de dupe worden

Reageren is niet mogelijk.