Salarisbrief januari 2023

Jaarlijks kijk ik in januari extra uitgebreid naar mijn salarisbrief. Dat is altijd weer een beetje een verrassing (en niet altijd aangenaam). Meestal vindt er namelijk per januari een stapeling van wijzigingen plaats. Niet zelden wijzigen de belastingpercentages. Regelmatig wordt de pensioenpremie verhoogd veranderd. Soms verandert ons ambtenarensalaris door CAO wijzigingen. Een optelsom is dan vooraf moeilijk te maken, maar de salarisbrief van januari controleer ik dan altijd wel extra goed om te zien of ik de veranderingen kan herleiden (en of ik er uiteindelijk netto iets aan overhoud).

CAO-ontwikkelingen

Dit jaar geen CAO-verhoging per 1 januari. Volgens de huidige CAO kan ik per 1 april aanstaande een salarisverhoging van 3,0% verwachten. In die maand krijgen we ook weer een eenmalige uitkering van € 450,- (bruto). Ook het bruto bedrag van het maandelijks Individueel Keuze Budbet (IKB) is ongewijzigd. Aan de bruto kant van mijn salarisbrief is er dus werkelijk niets nieuws te melden….

Pensioenpremie

In november las ik al dat mijn pensioenpremie zou stijgen. En dat blijkt. In totaal betaal ik € 53,43 per maand meer voor mijn (hopelijk) toekomstige pensioen. Een stijging van 8,1%! Sinds 1 januari 2018 is mijn pensioenpremie bijna drie keer zo hard gestegen als mijn bruto salaris.

Loonheffing en Netto Salaris

‘Gelukkig word ik ‘gered’ door de belastingmaatregelen van Rutte en consorten. Uit dankbaarheid zal ik de rest van mijn leven op de VVD stemmen. De resulterende loonheffing daalt met ruim € 100 per maand. Dat maakt dat ik netto per maand dit jaar € 68 méér ontvang dan in 2022. Ik heb slechtere jaren gehad, maar het houdt de inflatie niet bij…

Overigens zie ik op mijn salarisbrief ook dat het bijzonder tarief loonheffing in 2023 in mijn situatie 56,01% bedraagt. In 2022 was dat 55,36%. Van de maandelijks uitbetaalde IKB moet ik dus wel weer een iets groter deel afdragen.

Salaris versus inflatie

De inflatie zoals het CBS die meet is niet altijd de inflatie zoals ik die voel in mijn portemonnee. Maar het is wel een indicatie. Inflatie knabbelt aan de koopkracht van mijn salaris. En omdat ik nog steeds geen zin meer heb om verticale loopbaanstappen te maken om een hoger salaris te krijgen, ben ik afhankelijk van de CAO-verhogingen om de koopkracht van mijn salaris op peil te houden. En dat ging best aardig tot eind 2021. En daarna? Oordeel zelf…

Bij het afsluiten van de meest recente CAO verbaasde ik me al over de lange looptijd en de relatief beperkte salarisstijging. Mijn beeld is en blijft dat de vakbonden zich een beetje voor de gek hebben laten houden. Maar het is zoals het is. Ik klaag niet, we hebben het beter dan heel veel andere Nederlanders.

Hoe is het met jouw salaris deze maand?

Hoe importeer ik in GnuCash?

In een van mijn eerste blogposts over GnuCash heb ik wel eens iets geschreven over de import van banktransacties. Maar dat was destijds nog niet heel uitgebreid. In deze blogpost een uitgebreidere beschrijving, naar aanleiding van vragen van lezers. Ook deel ik de spreadsheet die ik gebouwd heb om de exportbestanden van mijn bank ‘voor te bewerken’.

Zoals ik op mijn blog wel eens beschreven heb, werk ik met de Rabobank en met ABN AMRO. Bij die eerste staat mijn persoonlijke rekening, bij die tweede de gezamenlijke huishoudrekening. Bij de Rabobank download ik regelmatig het standaard CSV-bestand met rekeningtransacties, bij de ABN AMRO download ik het TXT-bestand. Die worden daarbij automatisch in mijn standaard Windows downloads directory geplaatst.

GnuCash Converter

Ik voer daarna inderdaad wat bewerkingen uit om die bestanden om te zetten in versies die makkelijker te importeren zijn in GnuCash. Ik heb hiervoor uiteraard een spreadsheet met macro’s ontwikkeld, die deze handelingen met één druk op de knop voor mij doen. Want als ik ergens een bloedhekel aan heb, dan is het aan identieke handmatige acties die ik regelmatig uit moet voeren. We leven in 2023, daar is ICT voor…

En ik heb daarvan inmiddels zelfs twee versies. Eentje voor Microsoft Excel (die ik zelf niet meer gebruik) en eentje voor LibreOffice Calc. Beide zijn op mijn Downloads-pagina te vinden, onder het kopje ‘GnuCash’. Let op, die werkt dus alleen voor bestanden van Rabobank en ABN AMRO! Voor de Rabobank importeer ik niet alleen de reguliere banktransacties, maar ook mijn creditcardtransacties.

De opzet van de spreadsheets is simpel. Op het werkblad ‘Settings’ vul je eenmalig jouw Downloads-directory in, ook de directories waar je wilt dat jouw originele bankbestand gearchiveerd wordt, en de GnuCash Import directory waar je wilt dat het voorbewerkte importbestand door de spreadsheet wordt opgeslagen. Daarna ga je naar het werkblad ‘Dashboard’. Hier kies je in het keuzevenster voor Rabobank Boekingen, Rabobank Creditcard, of ABN AMRO.

Vervolgens druk je op de knop ‘Process File’. Die start de verwerking op. Het bestand dat je vooraf gedownload hebt van de bank wordt gekopieerd naar de archiefdirectory. Daar wordt het geopend en tijdelijk ingelezen in de Converter spreadsheet. Die voert vervolgens een aantal bewerkingen uit. Datum en cijfervelden worden in het juiste formaat gezet, overbodige velden worden verwijderd, een aantal velden worden gecombineerd tot één veld. Het bestand dat overblijft wordt vervolgens opgeslagen in jouw ingestelde GnuCash Import directory.

GnuCash Import

Vervolgens start ik GnuCash. In mijn administratie ga ik naar ‘File | Import | Import Transactions from CSV…’. Dit opent de importfunctie van GnuCash.

Wat belangrijk is om te weten: in de importfunctie van GnuCash kun je vaste importprofielen aanmaken en opslaan. Die heb ik uiteraard gemaakt voor mijn importbestanden. Ik selecteer dus het juiste importbestand, kies daarna voor het bijbehorende importprofiel, en dan weet ik zeker dat het importbestand (de output van mijn Converter spreadsheet) goed wordt ingelezen. Hieronder beschrijf ik die profielen.

Wat ook prettig is om te weten: GnuCash leert van jouw boekingen. Als jij een keer een bepaalde boeking op rekening X geboekt hebt (bijvoorbeeld ‘supermarkt X’), en GnuCash komt bij een volgende import een boeking tegen met dezelfde kenmerken, dan zal GnuCash zelf voorstellen om die ook op rekening X te boeken. Dat scheelt handmatig werk. Let wel op, het systeem is niet onfeilbaar. Ik controleer dus altijd zelf tijdens het importeren de rekeningen die GnuCash voorstelt. Maar in meer dan 90% van de gevallen heeft GnuCash het goed gezien.

Stappen in het importproces

Eerst krijg je een informatiescherm over de Transaction Import Assistant. Als je op ‘Next’ klikt krijg je een scherm waar je het in GnuCash te importeren bestand kunt kiezen. De output van de Converter spreadsheet. Daarvoor kies je de directory die je op het Settings werkblad van de Converter hebt ingevuld als GnuCash Import directory. Als je die kiest, zie je (als het goed is) een bestand staan met de datum van vandaag. Dat selecteer je, je klikt weer op ‘Next’.

Vervolgens krijg je het scherm met de importinstellingen. Die beschrijf ik hieronder apart.

Import Rabobank Transacties

In onderstaand scherm zie je de instellingen die ik gebruik om Rabo Transacties te importeren. Als je deze instellingen gedaan hebt, typ dan een naam in venster (1) en klik dan op knopje (2) om de instellingen op te slaan. Dan kun je ze bij een volgende import met één druk op de knop hergebruiken.

Bij (3) zie je dat ik mijn banktransacties standaard op de grootboekrekening ‘Activa:Huidige Activa:Lopend Rabo’ (mijn standaard Rabo betaalrekening) importeer. Van daaruit laat ik ze dan boeken op de juiste kostenrekening, de juiste tegenrekening in activa (bijvoorbeeld een overboeking naar mijn spaarrekening of beleggingsrekening), of op een andere rekening (bijvoorbeeld hypotheektransacties die ik rechtstreeks tegenboek op de rekening ‘Passiva:Hypotheek’).

Als ‘separators’ tussen de velden van het importbestand gebruik ik puntkomma’s. Dat stel je in bij (4).

Het datumformat stel je in bij (5). Encoding en Currency Format heb ik op de defaultwaarde laten staan.

Bij (6) zie je dat de import begint bij regel 2 van het importbestand, want in regel 1 heb ik de kolomnamen staan.

Op de onderste helft van het scherm kies je bij (1) tot en met (5) de GnuCash-velden waar de betreffende importvelden weggeschreven moeten worden.

Zo simpel is het, dit zijn de instellingen die je nodig hebt om de output van de GnuCash converter te importeren. Vergeet je niet om de instellingen op te slaan?

Import Rabobank Creditcard Transacties

In onderstaand scherm zie je de instellingen die ik gebruik om Rabo Creditcard Transacties te importeren. Als je deze instellingen gedaan hebt, typ dan een naam in venster (1) en klik dan op knopje (2) om de instellingen op te slaan. Dan kun je ze bij een volgende import met één druk op de knop hergebruiken.

Bij (3) zie je dat ik mijn banktransacties standaard op de grootboekrekening ‘Passiva:Creditcards:Mijn Creditcard’ importeer. Van daaruit laat ik ze dan boeken op de juiste kostenrekening.

Als ‘separators’ tussen de velden van het importbestand gebruik ik puntkomma’s. Dat stel je in bij (4).

Het datumformat stel je in bij (5). Encoding en Currency Format heb ik op de defaultwaarde laten staan.

Bij (6) zie je dat de import begint bij regel 2 van het importbestand, want in regel 1 heb ik de kolomnamen staan.

Op de onderste helft van het scherm kies je bij (1) tot en met (4) de GnuCash-velden waar de betreffende importvelden weggeschreven moeten worden. Je ziet dat de eerste regel van het importbestand is weggestreept, daar staan de veldnamen en die hebben we bij (6) op het instellingenscherm ingesteld.

Import ABN AMRO Transacties

In onderstaand scherm zie je de instellingen die ik gebruik om ABN AMRO Transacties te importeren. Als je deze instellingen gedaan hebt, typ dan een naam in venster (1) en klik dan op knopje (2) om de instellingen op te slaan. Dan kun je ze bij een volgende import met één druk op de knop hergebruiken.

Bij (3) zie je dat ik mijn banktransacties standaard op de grootboekrekening ‘Activa:Huisidige Activa:Gezamenlijke Rekening’ importeer. Van daaruit laat ik ze dan boeken op de juiste kostenrekening, de juiste tegenrekening in activa (bijvoorbeeld een overboeking naar mijn spaarrekening of beleggingsrekening), of op een andere rekening (bijvoorbeeld hypotheektransacties die ik rechtstreeks tegenboek op de rekening ‘Passiva:Hypotheek’).

Als ‘separators’ tussen de velden van het importbestand gebruik ik puntkomma’s. Dat stel je in bij (4).

Het datumformat stel je in bij (5). Encoding en Currency Format heb ik op de defaultwaarde laten staan.

Bij (6) zie je dat de import begint bij regel 2 van het importbestand, want in regel 1 heb ik de kolomnamen staan.

Op de onderste helft van het scherm kies je bij (1) tot en met (3) de GnuCash-velden waar de betreffende importvelden weggeschreven moeten worden.

Vervolg Importproces

Als je het bestand geselecteerd hebt, de juiste importinstellingen hebt gekozen, en weer op ‘Next’ hebt gedrukt, gaat GnuCash aan de slag. De transacties worden ingelezen, en GnuCash probeert er zelf de juiste tegenrekening bij te vinden. Dat wordt je gepresenteerd via onderstaand scherm. Zelf vind ik dat soms best onoverzichtelijk. Het motiveert me om regelmatig mijn transacties in te lezen zodat er geen grote aantallen regels het scherm vervuilen.

Bij groene regels (1) denkt GnuCash zelf een matchende tegenrekening (2) gevonden te hebben. Dat is fijn, maar zoals ik al zei: het systeem is niet onfeilbaar, dus controleer het goed!

Bij gele regels (3) kan GnuCash geen tegenrekening voorstellen. Het systeem stelt dan standaard voor om het op een aparte rekening ‘IMBALANCES’ te boeken. Meestal kijk ik even naar de boeking en pas dan handmatig de tegenrekening aan. Dat doe je door de gele regel te selecteren met de rechtermuisknop te klikken op het rekeningveld waar ‘IMBALANCES’ staat, en te kiezen voor de optie ‘Assign a transfer account to the selection’.

Rode regels (niet in bovenstaand scherm) wil GnuCash om een of andere reden niet importeren. Door aan de rechterkant het juist vinkje bij veld A (4) te zetten kun je het systeem op andere gedachten brengen. Je kunt dan ook een tegenrekening instellen en de regel wordt gewoon geïmporteerd.

Soms markeert GnuCash zelf al boekingen (5) waarvan het systeem denkt dat die al eerder geïmporteerd zijn. Dat kun je zelf even controleren, de importfunctie staat (in elk geval onder Windows) open in een apart venster naast het eigenlijke GnuCash scherm. Je kunt dus makkelijk even schakelen tussen de vensters.

En daarna klik je weer op ‘Next’. De boekingen worden dan geïmporteerd in jouw GnuCash administratie, met de door jou geselecteerde tegenrekeningen. Scheelt een hoop tijd ten opzichte van handmatig invoeren!

Werk jij jouw administratie nog handmatig bij? Of heb je dat geautomatiseerd?

Het logo van GnuCash aan het begin van dit artikel is eigendom van de GnuCash developers.

NB: Op mijn startpagina vind je een overzicht van al mijn blogposts over GnuCash.

De abonnementen-economie

Onlangs las ik weer eens een artikel, dit keer in het FD (paywall), over abonnementen. Je kunt het tegenwoordig zo gek niet verzinnen, of er is een abonnement voor. Voor veel ondernemers de beste uitvinding sinds het wiel. Je cashflow wordt er lekker voorspelbaar van, en het is helemaal kassa als mensen vergeten dat ze het abonnement hebben, en/of het gewoonweg niet gebruiken, maar wel betalen.

Voor ons, de arme naïeve consument, is dat dus een gevaar. Want gemakkelijk, en meestal geen groot bedrag per maand, en dus snel over het hoofd gezien. Niet voor niets besteedt het NIBUD er de nodige aandacht aan. En ook Geldnerd kijkt regelmatig even naar z’n abonnementen. De laatste keer was in het laatste kwartaal van 2021, dus het is wel weer eens tijd. Want ik heb er inmiddels wel een paar extra afgesloten…

Abonnementen versus Contracten

Eerst nog even de scope. Want wanneer is iets een abonnement, en wanneer is het ‘gewoon’ een contract? Daar zit een beetje een grijs gebied tussen. Voor mij is iets een abonnement als het een vrije keuze is om iets af te sluiten. Wanneer iets verplicht of onvermijdelijk is, dan vind ik het een contract. Water, energie, internet/TV en mobiele telefonie, en ook bancaire dienstverlening zijn voor mij ‘gewone’ contracten. In een aantal gevallen heb ik een zekere keuzevrijheid en de optie om een duurdere of goedkopere leverancier te kiezen, of een bepaald type dienstverlening zoals glasvezel of coax-kabel. Maar verder is het geen echte keuze. Leven zonder water en energie is heel lastig, en ook internet is anno 2022 vrijwel onvermijdelijk.

Abonnementen dus!

En ook lidmaatschappen. Alles waar je met enige regelmaat voor moet betalen, maar eventueel zonder kunt. Of iets anders kunt kiezen.

In de categorie ‘abonnementen’ beginnen we met een twijfelgevalletje. Maar ik reken het toch in deze categorie. Mijn abonnement op Microsoft Office, tegenwoordig ‘Microsoft 365’ geheten. Ik moet namelijk telkens een nieuw jaar bijkopen. Dat doe ik niet bij Microsoft en zeker niet automatisch, want dan betaal je de hoofdprijs. Regelmatig kijk ik even in de onvolprezen PriceWatch van Tweakers. Voor een euro of 40 kan ik dan weer een jaartje vooruit. Dat is heel wat beter dan de € 69 die je op de website van Microsoft betaalt voor een jaartje Microsoft 365 Personal.

Overigens is Microsoft wel de partij die mij hiermee wakker geschud heeft, en gemotiveerd heeft om serieus aan de slag te gaan met de overstap naar open-source software. Dat kwam enerzijds door mijn zorgen over privacy en veiligheid, maar zeker ook omdat ik nog steeds verwacht dat we binnenkort ook het besturingssysteem Windows alleen nog kunnen gebruiken met een abonnementsvorm in de cloud op een computer van Microsoft iemand anders.

Dan een categorie waar veel mensen steeds meer van hebben, de streamingdiensten. Daarvan hebben we er in Huize Geldnerd nog maar eentje, namelijk Spotify voor muziek. Hier geen Netflix, Disney+, of andere videostreaming. Daarmee zijn we steeds meer een uitzondering, dat weet ik. We gebruiken regelmatig NPO Start, maar hebben nog nooit de noodzaak gevoeld om daar de betaalde versie van te nemen. En verder mis ik geloof ik niet zo veel aan al die achtergrondgeluiden en beelden. Spotify hebben we dus wel, het prettige is dat het aanbod erg breed is. En omdat Geldnerd en Vriendin maar met z’n tweetjes zijn, hebben we voldoende aan een Spotify Premium Duo abonnement van € 12,99 per maand. Nee, Hondje heeft geen eigen account… We luisteren graag naar muziek, en Spotify is voor ons een kosteneffectieve manier om daar veel afwisseling in te brengen.

Ik heb twee abonnementen die verbonden zijn met mijn Gezond Leven Systeem. Ten eerste mijn abonnement op de sportschool hier om de hoek. Niet zo’n intimiderende hippe sportschool met opgepompte types en harde muziek uit de speakers, maar een fijne buurtsportschool waar mijn leeftijd ook ongeveer de gemiddelde leeftijd van de bezoekers is. Kost me € 40,50 per maand. Er zijn momenten dat ik denk dat ik ga stoppen met mijn wekelijkse bezoekje aan de sportschool, en alleen verder ga met het hardlopen. Maar zo ver is het voorlopig nog niet.

Het tweede ‘gezond leven abonnement’ is de Runkeeper app. Die houdt veel sportstatistieken voor mij bij en houdt me gemotiveerd om te blijven hardlopen. Daarvoor vind ik de prijs van € 39,99 per jaar eigenlijk een koopje.

Verder ben ik afgelopen jaar lid geworden van een politieke partij. Het gaat volgens allerlei onderzoekjes namelijk niet zo best met de democratie in Nederland. Een van de oorzaken is volgens mij dat te weinig mensen zich actief met de politiek bemoeien (en dan bedoel ik iets anders dan ‘commentaar geven bij de koffie-automaat’). Van de 17,8 miljoen mensen in Nederland zijn er minder dan 0,4 miljoen lid van een politieke partij. Dat is weinig. En ‘mijn partij’ kost maar € 30,00 per jaar. Gegeven mijn werk kan het voor Geldnerd soms best wel ingewikkeld zijn om (landelijk) politiek actief te zijn. Maar door lid te zijn van een partij help ik in elk geval een klein beetje.

En afgelopen jaar ben ik ook lid geworden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Dat kostte afgelopen jaar € 23,30. Het heeft me al veel opgeleverd in het proces om de regie op mijn eigen levenseinde te nemen. Ik verwacht dus dat ik hier nog wel een tijdje lid blijf, om het werk van deze bijzondere vereniging te steunen.

In een heel andere categorie valt mijn NS Flex Dal Voordeel abonnement, € 5,10 per maand plus de kosten van het gebruik van OV. Het is maandelijks stop te zetten. Dit abonnement zorgt ervoor dat ik buiten de spitsuren met korting kan reizen bij de NS. Dat is een belangrijke pijler in mijn mobiliteitsmix. In Huize Geldnerd hebben we nog steeds geen auto, als ik mij verplaats gebeurt dat dus te voet, op de fiets, of met het openbaar vervoer. En een enkele keer met een huurauto.

En dan de ‘grote dure’. Mijn abonnement op The Economist. Kwaliteitsjournalistiek gericht op achtergronden en analyse, die wegblijft van het moeras van het dagelijkse nieuws. De laatste keer, in 2020, betaalde ik ongeveer € 700 voor een abonnement voor drie jaar. Ik heb nu al jaren een potje om te ‘sparen’ voor een nieuw abonnement later dit jaar. Ik vind het elke cent meer dan waard. Geldnerd is somber gestemd over de kwaliteit van ‘de media’. De gewone kranten en nieuwssites probeer ik dan ook te vermijden. Als er eens een keer echt belangrijk nieuws is, dan hoor je dat snel genoeg. Het blijft toch vooral de waan van de dag.

Voor The Economist betaal ik graag, al meer dan 20 jaar. Ik beschouw het niet als een abonnement op een tijdschrift, maar op het steunen van een kwalitatief hoogwaardige nieuwsorganisatie die mij helpt geïnformeerd te blijven en mijn denken aan te scherpen, mijn mening te vormen en indien nodig te herzien. In Nederland hebben clubs als Follow The Money en De Correspondent dat model ook een beetje, je steunt ze vanwege de organisatie die ze zijn. Traditionele media verzameld in grote conglomeraten met anonieme acroniem-namen hebben steeds meer een probleem. Wie neemt er nou nog een papieren krant van DPG of TMG?

Totaaloverzicht Abonnementen

Best een aantal abonnementen, met ook mijn overwegingen om ze aan te houden. Dat leidt allemaal tot onderstaand totaaloverzicht:

#Abonnement€ / maand€ / jaarOpzegbaar?
1Microsoft 365± 40,00Licentiedatum
2Spotify Premium Duo12,99155,88Maandelijks
3Sportschool40,50486,00Maandelijks
4Runkeeper Go hardloop-app39,99Jaarlijks
5Lidmaatschap politieke partij30,00Jaarlijks
6Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)23,30Jaarlijks
7NS Flex5,10+61,20+Maandelijks
8The Economist± 233,0009/2023
Totaal1.069,37

Acht abonnementjes, niks bijzonders. Minder dan het landelijk gemiddelde van 11 abonnementen in 2021. En toch kost dat geintje al ruim € 1.000 per jaar. Wel abonnementen die ik allemaal actief gebruik, gelukkig. Maar ik snap die waarschuwingen van het NIBUD en anderen wel. Abonnementen zijn net zo gevaarlijk als een dure dagelijkse koffie buiten de deur.

Donaties

Lang geleden heb ik al eens geschreven dat ik geen fan ben van donaties aan goede doelen. Dat is nog niet wezenlijk veranderd. Toch heb ik de afgelopen jaren af en toe een donatie gedaan aan organisaties en initiatieven die mijn sympathie hebben. Zo gaf ik in 2021 en 2022 tijdens de jaarlijkse crowdfunding-actie geld aan Loesje (van de posters). In 2021 gaf ik ook aan Wikimedia (wat Geld Is Tijd afgelopen jaar ook deed). En onlangs heb ik nog een donatie gedaan aan een open-source software project, om te helpen bij de doorontwikkeling van software die ik al heel lang met veel plezier gebruik. Maar bij Geldnerd de afgelopen periode dus geen donaties aan zielige mensen of zielige diertjes of zielige natuur.

Soms denk ik wel eens dat bepaalde lidmaatschappen in mijn portefeuille ook vervangen zouden kunnen worden door eenmalige giften Dat voelt anders. Een lidmaatschap is toch ook een beetje onderdeel van je identiteit. Je ‘bent ervan’. Een (eenmalige) gift is vluchtiger. Iets voor mij om over na te denken.

Wat zijn de plannen van Geldnerd?

De komende jaren zou mijn Microsoft 365 abonnement echt wel overbodig moeten kunnen worden. Ik heb dit jaar hard gewerkt aan de vervanging van mijn Excel spreadsheets. Ook twijfel ik soms over het lidmaatschap van een politieke partij. Enerzijds vind ik dat ik het moet blijven doen, anderzijds heb ik het soms al opgegeven met de toekomst van deze planeet.

In mijn Huishouden-spreadsheet (waarin ik bijvoorbeeld ook de meterstanden bijhoud) zit een werkblad met een actueel overzicht van al onze abonnementen, lidmaatschappen en contracten. De opzegdatum van elk contract staat ook in mijn agenda, en ik krijg keurig een aantal waarschuwingen, dat begint meestal al een maand van tevoren. Zo kan ik op tijd gaan ‘rondshoppen’ of het betreffende abonnement opzeggen. Want er zijn weinig dingen zo vervelend als weer een jaar vastzitten aan iets dat je niet gebruikt!

Kijk jij regelmatig naar jouw abonnementen en jouw overwegingen om ze aan te houden?

Bloggers, boodschappencursussen en het moreel kompas

Geldnerd is een oude man, maar wel eentje met een paar principes. En dat ik oud ben, betekent ook dat ik wel een beetje moet opletten met mijn gezondheid. Hoge bloeddruk is slecht voor je hart en zo. Maar soms zie ik dingen die mijn bloeddruk in een ogenblik tot grote hoogte doen stijgen. Tijd voor een ouderwetsche Opa Geldnerd Analyse…

Onlangs zag ik namelijk op het digitale uithangbord van het ‘merk’ PorteRenee dat er (wederom) een budgetboodschappencursus aankomt. Ik ga hier geen link opnemen, want dan voel ik me medeplichtig aan het genereren van verkeer naar dat bedenkelijke financiële adviesbureau, maar je kon je inschrijven op de wachtlijst voor de scherpe aanbiedingsprijs van € 89 minus een tientje vroegboekkorting. In regionale media / gratis reclamezendtijd zag ik zelfs berichten over ‘een forse wachtlijst’. Wat natuurlijk klinkklare nonsens is voor een cursus die gaat bestaan uit een paar video’s en podcasts. Een klassieke marketingtruc die zelfs Geldnerd 30 jaar geleden al op de universiteit leerde, het creëren van kunstmatige schaarste. ‘What the fuck…’ denk ik dan.

Ik ga geen analyse maken van wat ik verwacht van de inhoud van zo’n cursus. Dat heeft collega-blogger Geldsnor afgelopen week al op zijn bekende onovertroffen wijze gedaan. Mijn inschatting is dat zijn lijst met tips waarschijnlijk meer dan 80% van de feitelijke inhoud van de ‘cursus’ afdekt. En ook Aaf van ZuinigAan werd geïnspireerd door PorteRenee. Persoonlijk heb ik veel meer vertrouwen in de ervaringsdeskundigheid van Aaf dan in de inhoudsloze niksigheid van PorteRenee, en kijk ik uit naar de ongetwijfeld leerzame (en gratis!) blogposts die Aaf hierover gaat schrijven (ze is vandaag begonnen). Maar dat zal niemand verbazen.

Bedenkelijk businessmodel

Het is natuurlijk wel fijn dat Renee met dit soort dingetjes een boterham verdient. Dat scheelt weer een uitkering, denk ik dan maar. Ze is ook zeker niet de enige. Ook bloggers als SkereStudent, ELFIN (12,95 PER MAAND om lid te zijn van een forum, tssssk….), Finance Freaks (14,95 voor een spreadsheet 🤣🤣🤣), Lekker Leven met Minder, OneBrokeGirl, en anderen proberen met man (eh, meestal vrouw valt mij op…) en macht om mensen producten aan te smeren die je zouden moeten helpen met je financiën.

Maar toch vind ik wel iets van dit businessmodel.

Veel mensen vinden financiën ingewikkeld. Dat is volgens mij nergens voor nodig, maar ik bereik dan ook niet de doelgroep van dit soort (in mijn ogen) bedenkelijke blogs. Veel mensen zijn onzeker over hun financiën. Dat merk ik ook in mijn gesprekken met mensen. Regelmatig krijg ik via mijn blog een verzoek om hulp of uitleg. Meestal via de mail, veel mensen durven dat toch niet als reactie bij een blogpost te schrijven. Dat snap ik wel. En ik probeer ook altijd om te helpen.

En ja, dat pretenderen de Bedenkelijke Bloggers ook. Dat ze mensen willen ‘helpen’. Tegen betaling. En daar zit ‘m voor mij de crux. In ‘helpen’ zit voor mij een element van belangeloosheid. Maar Bedenkelijke Bloggers hebben wel een belang. Ze willen (moeten) geld verdienen. Ze hebben er hun baan van gemaakt. Dan heb je een belang. Dan ben je net zo erg als een bank of andere financiële instelling. En we hebben de afgelopen decennia echt wel gezien hoe ‘belangeloos’ financiële instellingen adviseren en ons belang als klant vooropstellen. Zoek op internet maar eens op de term ‘woekerpolis’…

Vaak zie ik ook samenwerkingsverbanden tussen Bedenkelijke Bloggers en grote bedrijven. Maar zelden in alle openheid. Dan is het dus gewoon tegen betaling producten pluggen. De Autoriteit Financiële Markten is gelukkig de afgelopen jaren wat beter op de finfluencer-wereld gaan letten. Sinds die tijd zie ik steeds minder enthousiaste blogberichten over favoriete brokers met altijd weer een linkje waarmee ook jij klant kon worden (en waarbij de blogger een vergoeding kreeg). Van mij mag het toezicht nog wel een tandje steviger… En vergeef me dan dat ik een beetje achterdochtig ben over een budgetboodschappencursus van iemand die ook gewoon samenwerkt met deze supermarkt. En met deze bank. En met deze bank. En met deze beleggingsinstelling. En vast nog met heel veel andere betrouwbare partijen… Want ja, er moet natuurlijk wel een boterham verdiend worden.

Parasieten

Wat mij betreft parasiteren partijen die je tegen betaling willen helpen met persoonlijke financiën op de angsten van mensen. Ze maken misbruik van jou en je onzekerheid. Dat soort Bedenkelijke Bloggers vind ik nog sneuer dan finfluencers die dubieuze beleggingen aanprijzen om te parasiteren op de hebberigheid van anderen. Wat mij betreft is je morele kompas dan helemaal zoek. Niet voor niets is alle kennis die je bij Geldnerd kunt halen helemaal gratis. Ik wil mijzelf ’s avonds gewoon in de spiegel aan kunnen kijken. Als je iets hebt aan mijn schrijfsels is dat fijn, daar hoef ik niets voor terug. Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft het recht om een goede boterham te verdienen, maar ik vind wel iets van mensen die dat doen ten koste van andere mensen en hun emoties en angsten.

Gratis hulp

Hulp bij je financiële leven hoeft echt geen geld te kosten. Het internet staat vol met gratis hulp. Ga eens een middagje zitten om blogs te lezen. In mijn blogroll staan er een aantal waar je mee kunt beginnen. Maak gebruik van de gratis tools die onder andere het NIBUD aanbiedt. Mail eens een blogger die schrijft over een onderwerp waar je onzeker over bent of hulp bij zoekt. Zoek even verder en vind een blogger waar de budgetplanners en andere nonsens (waar je in sommige webshops tientallen euro’s voor betaalt) gratis te downloaden zijn.

Dan kun je gewoon weer een week je boodschappen betalen van die € 89 die je bespaart door die budgetboodschappencursus van PorteRenee te negeren.

Heb jij wel eens iets gekocht van een blogger?

Jaardoelen 2023

Maandag 16 januari 2023! Het is weer zover! Blue Monday! De dag dat mensen zich realiseren dat de meeste goede voornemens alweer in rook zijn opgegaan, dat de wereld en je leven niet ineens miraculeus veranderd zijn in het nieuwe jaar, en dat het nog heel lang duurt voordat het voorjaar is. Kortom, niet de meest opwekkende dag van het jaar.

Sinds een paar jaar heb ik de gewoonte om op Blue Monday mijn doelen voor het nieuwe jaar te publiceren. Ooit toevallig ontstaan, maar inmiddels wel een goede gewoonte te noemen. Halverwege het jaar kijk ik naar de tussenstand, en aan het einde van het jaar kijk ik wat ik wel en niet bereikt heb. Het is inmiddels best een aardige collectie geworden.

2022DoelenTussenstandEvaluatie
2021DoelenTussenstandEvaluatie
2020DoelenTussenstandEvaluatie

En vandaag is dus ook de dag dat ik mijn doelen en ambities voor 2023 met jullie deel.

Deze werkwijze heeft mij al veel opgeleverd. Het heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een aantal systemen, verzamelingen van goede gewoontes die mij helpen om mijn doelen te bereiken en mijn leven zo in te richten als ik dat prettig vind. Ik heb een Werksysteem, een Gezond Leven Systeem, een Opgeruimd Leven Systeem, en mijn Financiële Systeem. Ook in 2023 maak ik (net als in 2021 en 2022) een onderscheid tussen Doelen en Systemen. De Doelen zijn idealiter specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) geformuleerde concrete dingen die ik wil bereiken.

Systemen

Ook in 2023 heb ik plannen met de belangrijke ‘systemen’ in mijn leven. Verzamelingen van gewoontes, werkmethodes, handelingen, al dan niet ondersteund met (ICT) gereedschap, die me helpen om succesvol te zijn op een bepaald gebied. Het eerste voornemen is uiteraard om de systemen in stand te houden en te blijven gebruiken. Ze geven structuur en brengen ‘vanzelf’ succes op belangrijke onderdelen van mijn leven.

In 2023 ga ik mijn Financieel Systeem nog minder afhankelijk maken van Microsoft. De administratie is over naar GnuCash, en daar wil ik de rapportages uitbreiden met in elk geval een rapport van het spaarpercentage. Een bloglezer was al zo vriendelijk om een voorbeeld op te sturen. Hiervoor ben ik me ook aan het verdiepen in de enigszins exotische programmeertaal SCHEME.

De ombouw van mijn overige Excelsheets naar LibreOffice Calc is inmiddels in volle gang. Een goede gelegenheid om daar ook eens goed op te schonen. Ik heb ervoor gekozen om mijn macro’s om te bouwen naar LibreOffice BASIC. Je dan geen extra voorzieningen te installeren, het werkt gewoon met een standaardinstallatie van LibreOffice. Als ik met PYTHON of PERL aan de slag zou gaan heb je wel een extra programmeeromgeving nodig.

Voor mijn Opgeruimd Leven Systeem wil ik het levenstestament en de wilsbeschikkingen afronden, bespreken met mijn huisarts, en op laten nemen in mijn medisch dossier.

Het voornemen met mijn Gezond Leven Systeem is vooral om de aanpak van 2022 vol te blijven houden. Het hoeft allemaal niet verder en sneller, gewoon vol blijven houden en langzaam uitbouwen. De doelstelling blijft de halve marathon, maar daar verbind ik geen datum aan. En ik ga ook gewoon door met mijn Emotional Journal.

Het belangrijkste voornemen is om in 2023 ontspannen om te gaan met mijn systemen. Minder dwangmatig. Het hoeft allemaal niet perfect, er hoeven geen grote sprongen voorwaarts meer gemaakt te worden. Belangrijker is dat ik het leuk blijf vinden. Mijzelf een beetje kennende gaat dat allemaal nog best een uitdaging worden….

Doelen

Er zijn wat (relatief kleine) veranderingen in mijn doelstellingen ten opzichte van vorig jaar.

OmschrijvingDoelstelling 2023
Spaarpercentage minimaal 48,0%
Gewichttussen 83,0 en 85,0 kilo (terug)komen en blijven
Sportmomentenminstens 3x / week
Pagina’s lezen8.000 pagina’s
BlogGeen doel

De afgelopen jaren was mijn doelstelling qua spaarpercentage steeds 40,0%, in 2022 realiseerde ik 45,5%. In mijn begroting voor 2023 kom ik uit op een spaarpercentage van 47,9%. Ik heb dus de ambitie om in 2023 een spaarpercentage van minimaal 48,0% te halen. Dat kan, als ik binnen begroting blijf en/of een hoger inkomen verwerf.

De (ook voor mij wel een beetje onverwachte) terugkeer van Healthnerd in 2022 heeft mijn gewicht en eetpatroon fundamenteel veranderd. Ik heb hier dus niet zozeer ‘iets te bereiken’, maar vooral ‘iets vol te houden’. Daar heb ik, na ruim een jaar, alle vertrouwen in. Ook in 2023 wil ik minimaal drie keer per week blijven sporten, voorlopig de combinatie van één keer per week sportschool en twee of drie keer per week hardlopen. Mijn gewicht zit al een tijd weer op gezond BMI, en dat wil ik graag zo houden. Het laatste kwartaal van 2022 was niet perfect, maar mijn uitgangssituatie is nog steeds vele malen beter dan een jaar geleden. Terug naar de gezonde range van 83,0 – 85,0 kilo en daar ook blijven, dat is het streven.

Mijn leesdoelstelling heb ik naar beneden bijgesteld. 2022 was een beter minder slecht leesjaar dan 2021, maar er waren ook maanden dat ik geen pagina las. ‘Ietsje meer dan in 2022’ vind ik voor 2023 dus goed genoeg.

Voor mijn blog stel ik dit jaar geen doelen. Gewoon blijven schrijven als ik daar zin in heb. En hopelijk op 1 september 2023 mijn achtste blogverjaardag vieren.

Last but not least…

En dan is er nog een doelstelling uit 2020 die in de recycling gaat. Ik zoek weer een nieuwe mooie baan. Want Geldnerd heeft zichzelf immers overbodig gemaakt… We zullen zien wat het nieuwe jaar op dit vlak gaat brengen.

Welke systemen heb jij in jouw leven? En welke doelen heb jij in 2023?

Kijktip! Planet Finance

Regelmatig wordt Geldnerd gevraagd om iets onder de aandacht van zijn lezers te brengen. Daar ben ik zeer terughoudend in. Ik wil geen commerciële belangen bij mijn schrijfsels en houd graag mijn handen vrij om alles en iedereen de grond in te schrijven als ik dat graag wil. Deze website is er om mijn eigen financiële verhaal te documenteren en te delen met mijn lezers, in de hoop dat mensen er kennis en inspiratie uit kunnen halen.

Maar heel soms maak ik een uitzondering. Ik kreeg een mail van de marketing- en communicatie-afdeling van de VPRO. Maandag 16 januari start een documentaireserie van 6 afleveringen over particuliere beleggers. ‘Planet Finance‘ is de titel, te zien om 22.15 uur op NPO 2 en uiteraard ook online.

Op basis van de samenvattingen van de afleveringen verwacht ik dat er vooral gekeken wordt naar iets spectaculairdere en riskantere beleggingstactieken dan de oersaaie ‘maandelijks ETFjes kopen en vasthouden’ strategie van Geldnerd. Want over mijn strategie valt natuurlijk geen interessante televisie te maken. Maar toch kan het wel interessante en leerzame TV opleveren. Ik ben dus benieuwd en ga in elk geval naar de eerste aflevering kijken.

Kijk jij ook?