De stijging van mijn pensioenpremie

  • Berichtcategorie:Pensioen

Eind januari schreef ik over de veranderingen op mijn salarisbrief. Meer Door Minder maakte daarbij de opmerking dat mijn pensioenpremie was gestegen met € 25,41. Dit terwijl de ABP premie in 2023 27,9% was, waarvan 8,37% voor de werknemer, en voor 2024 is de ABP premie 27,0% waarvan 8,1% voor de werknemer. Een lagere (procentuele) premie, maar een hoger bedrag wat ik betaal? Zo veel is mijn salaris nou ook weer niet gestegen!

Op mijn salarisbrief staan twee regeltjes waarin de afkorting ABP voorkomt. De Premie ABP Pensioen/NP en de Premie ABP AP. NP staat voor Nabestaandenpensioen, en AP voor Arbeidsongeschiktheidspensioen. Goed dus om dat weer eens na te rekenen.

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

Jaarlijks wordt er voor de rijksambtenaren een pensioenpremie vastgesteld in de mistige achterkamertjes van werkgevers- en werknemersland. De premiepercentages voor het huidige jaar zijn altijd te vinden bij het ABP. Voor informatie over eerdere jaren zijn er andere bronnen. En dat levert onderstaand staatje op.

202220232024
Pensioen / Nabestaandenpensioen
Totaal Premie25,90%27,90%27,00%
Werkgeversdeel17,97%19,53%18,10%
Werknemersdeel7,93%8,37%8,90%
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Totaal Premie0,70%0,60%0,60%
Werkgeversdeel0,49%0,42%0,42%
Werknemersdeel0,21%0,18%0,18%

De berekening van je maandelijkse pensioenpremie is vervolgens heel simpel: ( ( Pensioengevend Salaris – Franchise ) * Premiepercentage ) / 12 maanden.

Pensioengevend Salaris

Maar die formule zou te simpel zijn natuurlijk. In 2020 heb ik alle cijfertjes op mijn salarisbrief nagerekend. En toen struikelde ik ook al over het raadsel van mijn pensioengevend salaris…. En kwam erachter dat toelages en (bruto) uitbetaalde verlofuren ook meegerekend worden in het pensioengevend salaris van het volgende jaar.

A12 * bruto maandsalaris van januari Jaar T
B+Vakantiegeld= 8,00% * A
C+Eindejaarsuitkering= 8,37% * A
D+Eventuele toelages Jaar T – 1
E+Brutobedrag uitbetaling Verlofuren Jaar T – 1
F=Pensioengevend Salaris Jaar T

Ik had al het vermoeden dat dit ook een rol zou spelen in de stijging van de pensioenpremie op mijn salarisbrief. Want Geldnerd laat graag verlofuren uitbetalen. IKB-uren. Vrije tijd heb ik genoeg met mijn vierdaagse werkweek. En IKB-uren sparen om ooit een paar maanden eerder met pensioen te gaan vind ik zinloos. Ik krijg liever het contante geld nu, en zet dat aan het werk middels mijn beleggingen. Ondanks de verschrikkelijke belastingdruk van het Tarief Bijzondere Beloningen, in mijn geval 56,01%.

Het kan nóg ingewikkelder…

In Nederland maken we dingen graag ingewikkeld. Want er is een maximum gesteld aan het pensioengevend salaris. Voor het Reguliere en Nabestaandenpensioen. Maar niet voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen. Nu kom ik daar niet aan, aan dat maximum. En dan is er ook nog die Franchise, het eerste deel van je salaris waarover je géén pensioen opbouwt. Die blijkt ook te verschillen voor de twee pensioensoorten.

202220232024
Maximaal Pensioengevend Salaris114.866128.810137.800
Franchise Regulier- en Nabestaandenpensioen14.55016.35017.550
Franchise Arbeidsongeschiktheidspensioen21.80025.05026.800

En daarna is het simpel. Van mijn salarisbrieven heb ik de uitbetaalde verlofuren en andere bijzonderheden uit 2023 overgenomen. Met bovenstaande formules kan ik de pensioenpremies van mijn salarisbrief tot op de cent nauwkeurig reproduceren. Het is dus de optelsom van salarisstijging en mijn uitbetaalde verlofuren van vorig jaar die ervoor zorgt dat ik dit jaar een hogere pensioenpremie betaal, ondanks de daling van de premiepercentages van het ABP.

Raadsel opgelost

Raadsel verklaard dus. En wederom de bevestiging dat het laten uitbetalen van verlofuren zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt wordt door de overheid. Met het Tarief Bijzondere Beloningen en de hogere pensioenpremie in het daaropvolgende jaar. Hopelijk krijg ik daar ooit een hoger pensioen voor terug. Maar dat zal wel weer verdwijnen in de mist van een pensioenhervorming.

En zo kom ik toch terug bij de strategie die ik al jaren volg. Maximaal geld verzamelen en zoveel mogelijk beleggen. Geen ingewikkelde pensioenregeltjes en geld dat pas heel laat vrij mag komen. Alleen Box 3. En wat was daar ook alweer mee aan de hand…..?

Salaris versus Pensioen

In mijn jaarlijkse blik op de salarisbrief kijk ik ook altijd naar de ontwikkeling van mijn netto salaris in vergelijking met de inflatie. Bij het schrijven van deze blogpost werd ik ook nieuwsgierig naar de meerjarige ontwikkeling van mijn pensioenpremie. En dat is voor een spreadsheetnerd natuurlijk heel eenvoudig, één lijntje toevoegen aan mijn grafiek.

En dat was wel een interessante constatering. Sinds begin 2018 is mijn pensioenpremie (procentueel) veel sterker gestegen dan mijn salaris en dan de inflatie. Ik kan daar niets aan doen, en heb niet het gevoel dat ik er enige invloed op heb. Zo snel mogelijk stoppen met werken en met het betalen van pensioenpremie, dan maar….

Reken jij jouw pensioenpremie wel eens na?

Hoe niet een pensioen op te bouwen…

Een tijdje geleden kreeg ik van het ABP weer eens bericht dat ik mijn jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht kon downloaden, mijn UPO. Het is een document waar ik een haat-liefde verhouding mee heb.

Enerzijds ben ik blij dat ik pensioen opbouw. Ik heb niet de angst die sommige complotdenkers lijken te hebben dat er straks geen geld voor mij meer in ‘de pot’ zal zitten. Ik zag zelfs dat ik al voldoende pensioen heb opgebouwd om mijn huidige levensstijl te kunnen bekostigen (er van uitgaande dat het pensioen natuurlijk wel geïndexeerd gaat worden). Dus dat zijn op zich positieve berichten.

Maar toch… Dat hele pensioenstelsel staat heel ver af van hoe ik mijn financiële leven in wil richten. Sinds ik me er in verdiept heb ben ik er vooral een beetje boos over. Het is al te laat in mijn loopbaan en ik ben verplicht om deel te nemen, maar liefst had ik (naar Amerikaans model) helemaal mijn eigen pensioenpot op willen bouwen. Gewoon het bedrag dat de werkgever en ik nu maandelijks aan het ABP betalen zelf beleggen in goedkope indexfondsen. Dan had ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nu een grotere pot gehad.

Nieuwe regels en meer jaarruimte

Veel mensen bouwen extra pensioen op in pijler 3. Onder de nieuwe pensioenwet, die inmiddels van kracht is, is deze jaarruimte fors verruimd. Luxe Of Zuinig schreef daar een paar maanden geleden ook al over. Die verruiming voelt toch een beetje als verborgen boodschap van de overheid: ik zou maar zelf gaan sparen als ik jou was, op ons hoef je niet te rekenen…

Zelf maak ik, ondanks de fiscale voordelen, geen gebruik van deze mogelijkheid. Zoals ik al schreef heb ik meer dan voldoende pensioen opgebouwd voor mijn huidige levensstijl, mits dat pensioen ook in enige mate geïndexeerd zou worden voor inflatie. Naast dit opgebouwde pensioen bij het ABP kies ik dus voor geld dat ik kan gebruiken op een moment dat ik zelf kies. Niet voor geld dat vaststaat in een pensioenpot met beperkende regels. Maar dat is voor iedereen een keuze voor wat er het beste bij de eigen situatie past.

Toch was ik ook wel nieuwsgierig wat de nieuwe regels zouden betekenen voor mijn jaarruimte. Gelukkig hebben de vrienden van de Belastingdienst daarvoor een rekenhulp op hun website staan. Voor 2022 kwam ik uit op een jaarruimte van € 971. Voor 2023 is die jaarruimte maar liefst € 16.529. Dat is 17 keer zoveel! Heel even kwam ik in de verleiding, want je praat hier toch over een fiscaal voordeel van een paar duizend euro. Maar ik vind het belangrijker om vast te houden aan mijn strategie, gericht op maximale keuzevrijheid wat ik op welk moment met mijn geld doe. Zeker gezien onze plannen. In mijn nieuwe baan blijf ik overigens ook gewoon storten in de bodemloze put van het ABP. Het lot van de loonslaaf in de publieke sector…

Kosten

Bij mijn eigen beleggingen probeer ik een beetje op de kosten te letten. Ik heb niet de goedkoopste broker, maar ik beleg wel efficiënt in relatief goedkope ETFs. De kostenratio van mijn huidige portefeuille (TER Total Expense Ratio) is volgens Morningstar op dit moment 0,16% (na deze herziening). En de kosten van mijn broker waren in 2022 (volgens mijn beleggingsspreadsheet) in totaal 0,17%.

In het jaarverslag 2022 van het ABP lees ik op pagina 8 en op pagina 41 dat het pensioenbeheer per deelnemer € 89 per jaar kost. Maar dat is niet alles. Het vermogensbeheer kost in totaal € 3,161 miljard, lees ik op pagina 42. Dat is lager dan in voorgaande jaren door de in 2022 gedaalde beurzen. Maar verdeeld over de in totaal 3.013.496 deelnemers (pagina 7 jaarverslag) ultimo 2022 is dat ook nog eens € 1.049 per deelnemer. In totaal heeft mijn pensioen me dus in 2022 € 1.138 gekost.

En dat vind ik eigenlijk wel veel. Het is ruim 1,5 keer wat ik maandelijks zelf aan pensioenpremie heb ingelegd (volgens mijn salarisbrief). Het is ongeveer 4 keer wat mijn eigen totale beleggingskosten waren in 2022.

Als ik uitga van een persoonlijke pensioenpot van 23 keer wat ik nu volgens het UPO aan pensioen heb opgebouwd, en ik vergelijk dat met mijn eigen belegde vermogen en de kosten daarvan, dan is het ABP twee keer zo duur. En die kosten gaan af van mijn inleg. Ik heb geen keus, ik ben verplicht deelnemer. En ik snap het ook wel. Solidariteit en zo, al die dingen waarvoor de vakbonden op de barricaden gestaan hebben. Maar duur en zuur voelt het wel….

Beleggingsbeleid

Geldnerd is zelf een gewetenloze belegger. Ik beleg in alles. Wapens, medicijnen, alcohol, tabak, kernenergie. Niet in crypto en dat soort dingen, dat is geen beleggen maar speculeren. Invloed oefen ik uit als consument, niet als belegger. Als consument mijd ik bijvoorbeeld op dit moment nog steeds de producten van Heineken en JD Peet’s. Ook al weet ik dat ze daar niet van onder de indruk zullen zijn.

Als belegger parasiteer ik op wat de wereld koopt en het rendement dat bedrijven daarmee behalen. Dat heeft er ook mee te maken dat ik nog geen set van criteria heb ontdekt die een echt betrouwbare maatstaf voor duurzaamheid geven. Ieder beleggingshuis hanteert z’n eigen milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten. En als ik er geen wijs uit kan worden en zie dat het wel vaak rendement kost, dan doe ik niet mee.

Nee, dan de vrienden van het ABP. Die willen de wereld veranderen en stoppen dus bijvoorbeeld met beleggen in fossiele brandstoffen. Ik snap best dat veel van de klanten verplichte gebruikers dat willen. Toch heb ik er moeite mee. En ik niet alleen. Want niet iedereen wil dit. Persoonlijk denk ik dat we de komende decennia fossiele brandstoffen en andere Middeleeuwse technologie echt nog wel nodig zullen hebben als achtervang. En Geldnerd is voorzichtig opgevoed om oude schoenen niet weg te gooien en huiden niet te verkopen en beren niet te schieten en zo. Maar ABP kiest hier voor (in plaats van) mij. Met mijn geld. Lekker makkelijk voor ze…

Het nieuwe pensioenstelsel

Tsja. Het nieuwe pensioenstelsel. Er wordt veel over geschreven en er zijn veel emoties over. Maar ik kan er nog helemaal niets mee. Onlangs las ik bij collega-laatste-der-mohikanen-finance-blogger Groeigeld een verslag over zijn dappere (maar in mijn ogen zinloze) poging om zicht te krijgen op zijn pensioenpot. Geldnerd heeft nog niet eens een poging gedaan om deze informatie los te krijgen van de Algemene Bodemloze Pensioenput. Voor iets waar ik zoveel geld in smijt is het gebrek aan transparantie stuitend te noemen, maar ik voel mij machteloos. Ik kan weinig anders doen dan afwachten tot mijn pensioenfonds met meer informatie komt.

Ondertussen bereid ik mijzelf daar wel op voor. Uit mijn regelmatige analyse van mijn salarisbrieven weet ik wat ik in de bodemloze put van het ABP gestort heb. Heel veel geld… Maar verder moet ik vooral afwachten. Want de berichten van de werkgever(s) en het ABP blinken vooralsnog vooral uit in algemeenheden. Pas als ik een concrete nieuwe pensioenregeling zie en een concrete berekening voorgeschoteld krijg kan ik nagaan hoe en hoeveel ik belazerd word wat het mij kost of oplevert.

Ik ben niet optimistisch. Gezien mijn leeftijd zit ik voorbij het omslagpunt. In het huidige stelsel leg je aan het begin van je loopbaan meer in dan het je oplevert, en vanaf ongeveer midden veertig ga je juist profiteren van dit stelsel. Ik ga dus een aantal profijtelijke jaren missen. Dat zou gecompenseerd moeten worden, stond ooit in het pensioenakkoord. Maar daar geloof ik dus werkelijk geen donder van. Bij de jongeren kennen we inmiddels de ‘pechgeneratie’: geen studiebeurs maar een lening, en nu ook nog een stevige rente. Maar ik verwacht eigenlijk dat er straks ook een oudere pechgeneratie ontstaat. Wel altijd braaf pensioenpremie betaald, maar mooi de dupe geworden bij de pensioenhervorming. We zullen het zien…

Stuck with you….

Ik schreef het al: zelf ben ik te oud om nog van strategie te (kunnen) veranderen, en ben bij wet ook verplicht om deel te nemen aan het door mijn werkgever ooit leeggeroofde aangewezen pensioenfonds ABP. Maar als ik jonger was en de keuze had, dan wist ik het wel. Zelf beleggen. Lage kosten, consequent inleggen, en gaan…. Maar ik snap dat de werkgevers daar niet blij mee zouden zijn, want veel te veel werknemers kunnen dan veel eerder stoppen met werken. Anderen juist nooit, want niet iedereen heeft de discipline om trouw elke maand in te leggen (zelfs ik ben er immers tijdelijk mee gestopt). En het zou natuurlijk ook een heleboel goedbetaalde erebaantjes in de pensioensector schelen…

Hoe bouw jij een pensioen op?

Komt het nieuwe pensioen er nu echt aan?

  • Berichtcategorie:Pensioen

In allerlei ranglijstjes staat Nederland steevast in de top-vijf als het gaat om de kwaliteit van ons pensioenstelsel. Toch zijn we al jaren aan het praten polderen over een grote hervorming. Ik heb het lang met interesse gevolgd. Maar een tijdje geleden dacht ik ‘laat maar’. Het was onmogelijk om na te gaan wat het voor mij persoonlijk zou betekenen. Wel had en heb ik een aantal zorgen, daar schreef ik drie jaar geleden al over.

De afgelopen week was de pensioenhervorming veelvuldig in het nieuws. Want de Eerste Kamer debatteerde er over. Twee dagen maar liefst. Er tekent zich een meerderheid af, maar dat zal pas blijken als er morgen over gestemd wordt.

Er was overigens het nodige te doen over dat Eerste Kamerdebat. Want de pensioenhervorming is zo ongeveer het laatste onderwerp dat de huidige Eerste Kamer besproken heeft. Veel mensen vonden daarom dat zo’n grote hervorming had moeten wachten op de nieuwe Eerste Kamer.

In ons Nederlandse parlementaire systeem worden de leden van de Eerste Kamer verkozen door de leden van de Provinciale Staten, binnen drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen. Die waren op 15 maart, en ook morgen wordt dus de nieuwe Eerste Kamer gekozen. In de huidige Eerste Kamer had de coalitie al geen meerderheid, dus werden er vaak dealtjes gemaakt met Groen Links en PvdA. In de nieuwe Eerste Kamer is het nog maar de vraag of dat nog een optie is. Het zal niemand ontgaan zijn dat de provinciale verkiezingen gewonnen zijn door een partij van boze tractorrijders zonder al te veel politieke ervaring, maar met veel gevestigde politieke belangen. We zullen zien welke parlementaire dieptepunten dat de komende jaren weer op gaat leveren (je merkt misschien al dat Geldnerd niet erg optimistisch is op dit punt…).

Maar goed, ik had het over de pensioenhervorming. Een ronkende website is er al een tijdje, vast en zeker gemaakt door het Communicatieleger van de Rijksoverheid, maar die kan ons natuurlijk ook nog niks vertellen. De voor ons loonslaven interessante gesprekken moeten nu nog beginnen. Hoe gaat onze nieuwe pensioenregeling eruit zien? Wat betekent dat ‘invaren’ precies? Welk verwacht pensioenbedrag staat er straks in mijn ABP-overzicht? Het zal nog jaren duren voordat we dat allemaal weten.

En de echt interessante vragen zullen de komende decennia pas beantwoord worden. Krijgen we nou echt een beter pensioen? Ik weet het niet. Ik ben wel blij dat ik mijn maatregelen genomen heb, en maximaal eigen vermogen opbouw.

Heb jij wel eens op een tractor gereden?

Gemengde gevoelens over pensioenindexatie

  • Berichtcategorie:Pensioen

Vorige week was het uitgebreid in de media. Enkele pensioenfondsen hebben stevige indexeringen aangekondigd. Mijn eigen pensioenfonds, de algemene bodemloze put van het ABP, verhoogt begin 2023 de pensioenen met 11,96%. Daarmee wordt de volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022 gecompenseerd.

Het is mooi nieuws, maar wel nieuws dat ik met gemengde gevoelens ontvang. Hoera, mijn opgebouwde pensioen wordt in het inflatierampjaar 2022 gelukkig niet nog minder waard. Maar we hebben nog steeds ongeveer 25% aan gemiste indexatie sinds de financiële crisis van 2008. Daar lopen we nog niets van in, de indexatie van 2,39% eerder dit jaar was maar een heel klein beginnetje.

Links en rechts lees ik dat de mega-indexatie mede mogelijk gemaakt wordt doordat pensioenfondsen al mogen rekenen met de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Een cynisch persoon als Geldnerd denkt dan al gauw aan een marketingstunt om het nieuwe stelsel te verkopen. Ik heb de afgelopen periode bewust heel weinig geschreven over de discussies rond het nieuwe pensioenstelsel. Dat komt ook omdat op dit moment absoluut nog niet in te schatten valt welk effect dit voor mij gaat hebben. De wet is nog niet eens door de Tweede Kamer. Die neemt gelukkig ruim de tijd om deze wet goed te behandelen. Ik heb genoten van het college dat Pieter Omtzigt gaf en ik hoop maar dat zijn collega’s goed naar hem geluisterd hebben. Verder wacht ik de uitkomsten van de discussies af.

Toen ik bij het schrijven van deze blogpost op de website van het ABP zocht naar de berichten over de indexatie, kwam ik ook nog een ander bericht tegen. Over de verhoging van de pensioenpremie die ik in 2023 moet gaan betalen. Daar heb ik dan weer veel minder aandacht in de media voor gezien… Het premiepercentage stijgt van 25,9% naar 27,9%. Hiervan betaalt de werkgever 19,53% en het percentage dat ik betaal gaat van 7,93% naar 8,37%. Maar zoals gebruikelijk valt dit op een stapel van veranderingen, want per 1 januari verandert ook de franchise en dus het salarisbedrag waarover mijn pensioenpremie berekend wordt. Waarschijnlijk ga ik wederom elke maand iets meer premie betalen. Maar ik zal wel weer moeten wachten tot de salarisbrief van januari om te zien wat het uiteindelijk netto betekent.

Ik blijf het ingewikkeld vinden. Zelfs voor een Geldnerd als ik is het een uitdaging om chocola te maken van het pensioendebat. Terwijl het toch een discussie is die vrij bepalend is voor de financiële toekomst en financiële zekerheid van ons allemaal. Een oplossing heb ik niet. Wel gemengde gevoelens die ik nergens kwijt kan, behalve op dit blog.

Hoe kijk jij naar het pensioendebat?

Hoe gaat het met mijn pensioen?

  • Berichtcategorie:Pensioen

Het huidige Nederlandse pensioensysteem heeft drie pijlers. Op het eerste-pijler basispensioentje uit de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) heeft iedereen recht, in elk geval met een opbouw van 2% per jaar dat je in Nederland verbleven hebt en verzekerd was voor de AOW. Dan bouwen de meeste loonslaven zoals ik ook een pensioen op in de tweede pijler via de werkgever, in mijn geval via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Ik zou willen dat ik daar buiten mocht blijven maar ik ben helaas verplicht om deel te nemen.

En dan kun je ook nog (in zekere mate fiscaal aantrekkelijk) individuele aanvullende pensioenvoorzieningen opbouwen in de 3e pijler via bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daar maak ik dan weer geen gebruik van. Mijn fiscale jaarruimte hiervoor is beperkt, en ik vind de fiscale voordelen niet opwegen tegen het gebrek aan flexibiliteit. Je hebt te maken met beperkingen in bijvoorbeeld het moment en de manier waarop je het geld kunt opnemen.

Liever bouw ik gewoon een zo groot mogelijk vermogen op, waarbij ik zelf het moment en de manier kan kiezen waarop ik het geld gebruik. Bovendien neem je in pijler 3 een risico met de toekomstige fiscale regelgeving. Wat nu fiscaal aantrekkelijk is, is dat misschien niet meer tegen de tijd dat jij het geld uit die derde pijler pot wilt halen. Iets met overheid en betrouwbaarheid. Hier dus geen bijstortingen in aparte pensioenpotten zoals bij Luxe Of Zuinig.

De 4% regel is niet van toepassing

Toch is mijn pensioen een belangrijke factor in mijn plannen voor financiële onafhankelijkheid. Het Amerikaanse FIRE-adagium van ‘25 keer je jaaruitgaven als vermogen / de 4% regel‘ is namelijk niet van toepassing voor Nederlandse loonslaven met een aanvullend pensioen in pijler 2. Dan heb je jouw vermogen alleen maar nodig om het gat tussen stoppen met werken en de start van de uitbetaling van het pensioen te overbruggen, en eventueel als aanvulling op het pensioenbedrag. Op dit principe is mijn FIRE Calculator gebaseerd.

Mijn pensioen is dus wel iets om in de gaten te houden. Zowel de jaarlijkse opbouw als de discussie over de komende hervormingen. Die hervormingen zijn overigens iets waar ik onderhand geen touw meer aan vast kan knopen. Ik wacht met smart op de Kamerdebatten en de daarmee gepaard gaande analyses en achtergrondartikelen, in de hoop er dan weer wat meer van te begrijpen. Tot die tijd tast ik, net als alle andere deelnemers in pijler-2 pensioenfondsen, enigszins in het duister over een belangrijk deel van mijn financiële toekomst.

‘Gelukkig’ is er de huidige situatie nog…

Jaarlijkse pensioenaanwas

Sinds ik weet dat ik de A-factor, de jaarlijkse pensioenaanwas, gewoon zelf uit kan rekenen kijk ik met iets minder spanning uit naar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), wat mijn pensioenfonds me jaarlijks stuurt. Die is nu vooral bedoeld om te controleren of ik (of zij) geen rekenfout gemaakt hebben.

Indexeringen

‘Vroeger’ werd het pensioen nog wel eens geïndexeerd voor inflatie. De laatste keer was bij het ABP in 2008, met nog een heel klein ieniemienie-indexatietje (0,28%) in 2010. Daarna gebeurde er 12 jaar niets. Geen indexering voor inflatie. Terwijl die inflatie er toch echt wel was. Ruim 20% tussen 2010 en 2021. Dat is veel. Ik legde wel in en bouwde wel extra pensioen op, maar qua koopkracht holde de waarde van dat pensioen achteruit. Tenzij er in de toekomst grote inhaal-indexeringen komen ben ik die koopkracht gewoon kwijt. Waarschijnlijk gaat dit allemaal verdwijnen in de ‘pensioenmist’ van het omzetten naar een nieuw pensioenstelsel. En daar kan ik niets aan doen

Maar dit jaar gebeurde er toch weer iets. Het pensioen dat ik voor 1 januari 2022 bij ABP opbouwde wordt met 2,39% (de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021) verhoogd. Dat valt natuurlijk in het niet bij de prijsstijgingen van dit moment, maar het is in elk geval iets.

Hoe kijk ik naar mijn pensioenbedrag?

Uiteraard ga ik er van uit dat ik niet tot de ‘officiële pensioendatum’ op blijf bouwen bij het ABP. Ik wil immers eerder stoppen met werken. Toch is het voor mij van belang hoeveel pensioen ik opbouw.

Momenteel kijk ik naar het bruto beschikbare bedrag op mijn jaarlijkse pensioenoverzicht. Waar heb ik al recht op als ik nu zou stoppen met werken en opbouwen. Daar tel ik ook de bruto AOW bij op. Dan heb ik mijn bruto inkomen vanaf het moment dat ik mijn AOW-leeftijd bereik. Daar haal ik dan ongeveer 30% belasting vanaf. Allemaal gebaseerd op huidige bedragen en percentages en regelgeving, en er is dus geen enkele garantie dat het ook nog geldt als ik straks echt met pensioen ga. Maar het geeft een indicatie.

Ik kom dan uit op een bedrag dat op dit moment al voldoende zou zijn om mijn huidige bijdrage aan de gezamenlijke huishouding te dekken, inclusief de rente en aflossing op de hypotheek. Maar dat is allemaal tegen euro’s van vandaag. En ik heb nog geen idee hoe mijn toekomstige uitgaven er uit gaan zien. De komende jaren gaat de inflatie door met het opvreten van die koopkracht. Maar ik ga ook door met pensioen opbouwen. En hypotheek afbetalen en vermogen opbouwen. Mijn positie wordt dus hopelijk elk jaar nog weer een stukje beter.

Ook in eerdere blogposts heb ik het al gezegd, ik kijk met spanning uit naar het moment dat echt duidelijk wordt wat het nieuwe pensioenstelsel voor mij persoonlijk betekent. Gewoon, cijfertjes die zeggen wat ik per jaar mag verwachten. Dan kan ik weer echt een berekening maken hoeveel vermogen ik nodig heb om de kloof tussen het moment van stoppen met werken en het moment van ontvangen van pensioen te overbruggen. En bepalen hoe dicht ik bij mijn eigen FIRE moment zit. Of hoe ver ik er al overheen ben. Wie weet?

Hoe kijk jij naar jouw pensioenopbouw?

Nieuwe CAO en hoger pensioen

Ik kan ook niet eventjes rustig op vakantie gaan, hè. Prompt is er allerlei financieel nieuws voor rijksambtenaren….

Nieuwe CAO

Medio mei las ik stoere taal over de CAO voor rijksambtenaren. Voor de zomer moest ‘ie rond zijn, de agenda’s waren er voor schoongeveegd. ‘Ja ja’, dacht ik enigszins cynisch. Het zal allemaal wel. Maar toen ik terug kwam van vakantie bleek ‘ie er toch zo ineens maar te zijn. Een nieuwe CAO. En nogal een ingewikkelde, als ik het onderhandelingsresultaat zo doorlees.

Salarisverhogingen en eenmalige extra’s

Er zitten drie salarisverhogingen in de CAO, die een looptijd heeft tot en met 30 juni 2024. En er is bijzondere aandacht voor de laagste schalen. Dat is op mijn situatie niet van toepassing, voor mij gelden de onderstaande verhogingen.

DatumSalaris per maandBijzonderheden
1 juli 2022+2,5% + € 75Uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf september 2022
1 april 2023+3,0%
1 januari 2024+1,5%

Daarnaast krijgen we ook nog twee eenmalige extraatjes. In december 2022 en in april 2023 ontvangen we een eenmalige uitkering van € 450,- (bruto), naar rato van de arbeidsduur (voltijds is bij de rijksoverheid 36 uur per week).

Sleutelen aan de verlofregelingen

Er wordt ook flink gesleuteld aan de verlofregelingen. We kregen bovenop ons wettelijk verlofrecht al een aantal extra uren in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB). Die hoeveelheid IKB-uren is nu nog leeftijdsgebonden. Vanaf 2023 krijgen we ongeacht onze leeftijd jaarlijks 64 IKB-uren.. Die kunnen we opnemen, sparen in de verlofspaarregeling, en/of deels (maximaal 32 uur per jaar) verkopen.

Geldnerd verkocht de afgelopen jaren al zijn IKB-uren voor ‘cold hard cash’, weliswaar tegen het erg hoge ’tarief bijzondere beloningen’ van de inkomstenbelasting. De nieuwe regeling gaat voor mij dus betekenen dat ik een paar extra verlofdagen per jaar krijg.

Er staat verder nog een erg ingewikkelde passage in het onderhandelingsresultaat over de PAS-regeling (Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren). Dat is de regeling waarmee oudere werknemers minder kunnen werken en minder salaris krijgen, maar waarbij bijvoorbeeld de pensioenopbouw wel doorloopt tegen het salaris van voor de PAS-regeling. Die regeling wordt afgeschaft, en dat is niet onverwacht. Er is dus een (vrij ingewikkelde) overgangsregeling bedacht waarmee oudere werknemers (en daar valt Geldnerd ook al onder) kunnen kiezen voor de oude regeling of de nieuwe regeling met extra rechten. Die keuze moet ik voor het eind van dit jaar maken, daar ga ik me ter zijner tijd maar eens in verdiepen.

En verder…

Staan er nog heel veel andere onderwerpen in het onderhandelingsresultaat. De meeste daarvan raken mij niet. Wel vind ik het interessant dat er afspraken zijn gemaakt om medewerkers altijd juridische ondersteuning te geven als deze vanwege hun werk betrokken raken bij een juridische procedure. Dat komt helaas steeds vaker voor. En ook de afspraken die eerder gemaakt zijn om managers gemiddeld wat langer in een functie te houden zijn nu geformaliseerd. Wij managers ‘hopten’ gemiddeld eens per 3 jaar naar een nieuwe plek. Dat is vaak wel erg snel.

Daarnaast lees ik dat we het budget van € 1.500 dat we per vijf jaar krijgen voor de inrichting van onze thuiswerkplek, ook ingezet mag worden voor de verduurzaming van de eigen woning. Bijvoorbeeld voor isolatie of de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen.

Verhoging van het pensioen

Ook vond ik bij thuiskomst een bericht van de Algemene Bodemloze Pensioenput (ABP) in mijn mailbox. Het opgebouwde pensioen wordt verhoogd met 2,39%. Dat was blijkbaar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het de periode tussen 1 september 2020 en 1 september 2021. De verhoging gaat over het pensioen dat tot 1 januari 2022 is opgebouwd.

De vorige verhoging van het opgebouwde pensioen dateert van meer dan 10 jaar geleden, zie ik in mijn administratie. Deze verhoging is dus een beginnetje. Het doet nog niets aan de koopkracht die we in de afgelopen 10 jaar niet gecompenseerd hebben gekregen. Ik steek de vlag dus nog maar even niet uit, ook omdat er nog heel veel onzeker is rond de komende pensioenhervormingen. Maar het is in elk geval iets.

Wat vindt Geldnerd?

Gegeven de hoge inflatie op dit moment vind ik de looptijd van de CAO erg lang. Zeker omdat het de vakbonden niet gelukt is om automatische prijscompensatie en koopkrachtbehoud voor alle werknemers binnen te slepen. Ik prijs me gelukkig met deze verhoging, want ik weet dat heel veel mensen het slechter hebben. Maar ideaal is het niet.

Ook zie ik in de CAO nog veel franje eromheen. Allerlei onderwerpen waarvan ik denk ‘moet dat nou?’. Leuk hoor, dat budgetje voor de werkplek en de verduurzaming. Maar ik ontvang liever gewoon structureel extra salaris, en bepaal zelf hoe ik dat besteed. Maar al die franje zag ik ook in mijn eerdere analyse van het spel rond de arbeidsvoorwaarden. Het hoort er blijkbaar een beetje bij in Den Haag.

Hoe is het met jouw arbeidsvoorwaarden?