Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In mijn goede voornemens voor 2016 had ik het er al over. Je Verdienvermogen is je grootste bezit: je vermogen om geld te verdienen is uiteindelijk wat je in staat stelt om vermogen op te bouwen. Het is dus ook iets om te beschermen, bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu is dit een onderwerp wat ik al jaren vermijd. ‘Niet nog een verzekering erbij’, denk ik dan, of: “Weer bangmakerij’. Maar het is natuurlijk wel een goede vraag. Wat gebeurt er eigenlijk met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Dat bleek nog niet zo eenvoudig om te bepalen, het is erg afhankelijk van je persoonlijke situatie en de dingen die bijvoorbeeld in een CAO zijn afgesproken. Maar met wat zoeken op internet kom ik een heel eind.

Twee jaar

In mijn situatie ontvang ik het eerste ziektejaar nog 100% van mijn laatstverdiende inkomen. Tijdens het tweede ziektejaar heb ik recht op minimaal 70% van het laatst verdiende loon (100% als de ziekte of arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een beroepsincident). Daarmee kan ik mijn lopende uitgaven wel betalen, maar ik kan uiteraard minder vermogen opbouwen. En ik moet ook meewegen dat ik bijvoorbeeld ziektekosten zou kunnen hebben die niet door de zorgverzekering gedekt worden.

Als ik na 2 jaar ziekte nog steeds niet volledig kan werken, dan gaat het UWV mij keuren. Zij bepalen in hoeverre ik arbeidsongeschikt bent. Als je daarop zoekt op internet vind je de meest verschrikkelijke horrorverhalen, maar daar gaat dit blogje niet over. Het gaat over mijn inkomen.

De magische grens is 35%. Ben ik minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg ik géén WIA-uitkering van de overheid en ook géén uitkering van mijn pensioenfonds. Ben ik 35% of meer arbeidsongeschikt, dan krijg ik een WIA-uitkering van de overheid en mogelijk een uitkering van mijn pensioenfonds.

Uitkeringsjungle

Als ik (volgens het UWV) nog gedeeltelijk kan werken, dan krijg ik een WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Die is er in drie varianten:

 1. Meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op mijn vroegere loon, arbeidsverleden en huidig loon. Deze is 75% van het WIA maandloon en na drie maanden 70%, waarbij inkomen dat ik met werken verdien wordt verrekend.
 2. Afhankelijk van hoeveel ik op dat moment nog verdien, kan ik ook een loonaanvullingsuitkering (LAU) krijgen. Deze is 70% van het WIA-maandloon, waarbij inkomen dat ik met werken verdien wordt verrekend.
 3. Verdien ik niet, of minder dan de helft van wat ik volgens het UWV zou kunnen verdienen, dan krijg ik een vervolguitkering (VVU). De vervolguitkering hangt af van het percentage van arbeidsongeschiktheid, maar is maximaal 50,75% van het minimumloon.

De LGU duurt maximaal 38 maanden, afhankelijk van mijn arbeidsverleden. Uiteindelijk kom je, tenzij je weer beter wordt, altijd bij de VVU terecht. Die kan duren tot aan je AOW.
Als de kans klein is dat ik ooit weer aan het werk komt, dan krijg ik een IVA-uitkering. Mijn inkomen is dan altijd minstens 75% van het WIA-maandloon.

WIA Maandloon

Op de website van het UWV had ik moeite om terug te vinden hoe het WIA Maandloon berekend wordt. Daarvoor moest ik weer naar een paar andere websites. Het WIA-maandloon wordt berekend aan de hand van het gemiddelde loon, dat ik verdiende in de 12 maanden voordat ik ziek werd. Dit jaarloon is bruto inclusief vakantiegeld. Eventuele periodes van onbetaald verlof tellen niet mee, en hebben dus geen (verlagend) effect op het dagloon.

Eerst berekenen we het WIA-dagloon = Jaarloon gedeeld door 261. Er geldt wel een maximum dagloon van (per 1 juli 2015) € 199,95. Verdiende je meer, dan krijg je over dat bedrag geen uitkering. Daarvoor zou ik wel een aanvullende verzekering af kunnen sluiten.

Vervolgens WIA-maandloon = 21,75 maal WIA-dagloon

Conclusie

Oef! Ingewikkeld! En ik maar denken dat de overheid dingen eenvoudiger wil maken. Ik begrijp nu beter dat mensen door de bomen het bos niet meer zien… Maar het is me wel duidelijk dat mijn inkomen na die twee jaar ziekte stevig naar beneden gaat. Toch maar doen dus?

Een beetje doorklikken op de websites van verschillende verzekeraars liet me al wel heel wat ‘mitsen en maren’ zien. Er waren allerlei omstandigheden waarin de AO-verzekering toch niet uitkeerde. Daar ga ik dus wel even goed op letten. Maar ik ga wel een paar offertes opvragen. Kijken wat het mij kost om mijn Verdienvermogen te verzekeren.

Wat gebeurt er met jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

Dit bericht heeft 6 reacties

 1. Chris

  Zowel mijn vrouw als ik hebben geen aanvullende verzekering afgesloten. Zelf ga ik niet van het uitgangspunt verdien vermogen uit, maar van het uitgangspunt: kunnen we onze kosten nog dragen als één van ons volledig arbeidsongeschikt zou worden? Met een huidige “saving rate” van ongeveer 35% is dat net niet haalbaar. Binnen 2 jaar hopen we voldoende van de hypotheek te hebben afgelost om dat wel te kunnen. Daarbij kunnen we altijd nog in vakantie, ons eigen zakgeld en niet noodzakelijke uitgaven snijden. Dan komen we wel makkelijk op 50% uit.

  Indien één van ons (financieel) zou wegvallen, kunnen we dus nog steeds onze noodzakelijke kosten betalen. Niet meer parttime werken of eerder stoppen met werken, maar daar staat tegenover dat aanvullend verzekeren een deel saving rate kost.

 2. Anne

  Heeft je werkgever geen wia excedent verzekering? Zo nee aankaarten bij werkgever/or etc. Is verreweg het goedkoopst. Zo ja, meteen meedoen!

 3. Financieel vrij!

  Ik (mr financieel vrij) ben zzp’er zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dat betekent dat mijn inkomen terug kan vallen naar 0 bij volledige arbeidsongeschiktheid. Mijn partner heeft een baan in loondienst, daarnaast hebben we onze uitgaven aardig onder controle én hebben we een aardige financiële buffer tot onze beschikking. Het niet hebben van een AOV is een gecalculeerd risico.

 4. Leuk stukje weer! Ik ben me hier ook in aan het verdiepen, maar nog niet heel ver gekomen. Over een paar weken zal ik mijn bevindingen eens bloggen. Ben benieuwd naar de resultaten van jouw offertes.

 5. anoniem

  Ik heb ooit eens begrepen dat het heel lastig is met keuring. Wie bepaald dat je 35 % afgekeurd bent en geen 30%. Verzekeringen kunnen het je heel lastig maken ten gunste van hun zelf.

 6. Team CF

  Denk dat we inmiddels al wel in een luxe situatie zitten, mocht een van ons twee in arbeidsongeschikt raken, dan is er voldoende (rendement op) vermogen om dit gedeeltelijk op te vangen. En er is altijd nog het tweede inkomen waar we makkelijk op rond kunnen rond komen. Vermogen opbouwen zal idd niet meer zo snel gaan, maar of dat nu een probleem is?
  Verder is de kans op (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken vrij klein. Daarom dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ons (hebben er eentje net opgezegt).
  Blijft wel een heel persoonlijk vraagstuk en hoe je risico profiel eruit ziet en hoeveel vermogen je al hetbt opgebouwd.

Reageren is niet mogelijk.