Keuze zorgverzekering 2024

Mijn hoofd staat er niet naar, maar het is weer tijd voor de jaarlijkse zorgverzekeringsdans. Op Prinsjesdag sprak het kabinet de verwachting uit dat de zorgpremie zou stijgen met € 12 per maand. Maar ja, dat is en blijft een verwachting. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars hoe hoog hun premies worden. En dat moeten ze ons, arme machteloze klanten premiebetalers, uiterlijk 13 november laten weten. Wij kunnen vervolgens apathisch blijven zitten waar we zitten, of ons een slag in de rondte gaan shoppen om diezelfde identieke basisverzekering elders voor minder geld te krijgen. En daar desgewenst een uitgebreid pakket aan prijzige aanvullende verzekeringen bij nemen.

Hogere salarissen in de zorg

De week na Prinsjesdag was zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw de eerste. Zij kwamen met een verhoging van € 11,50 per maand al dicht in de buurt van de verwachting van het kabinet. Het was hun sterkste verhoging van de premie sinds het nieuwe zorgstelsel geïntroduceerd werd. En DSW sprak z’n zorgen uit over de houdbaarheid van het systeem.

De vraag is inderdaad waar we een grens gaan trekken. We hebben voor een grote groep mensen nu al een zorgtoeslag nodig (die overigens volgend jaar ook nog eens lijkt te dalen) om te zorgen dat ze hun premie kunnen betalen. Ik ben zelf blij dat de zorg-CAO eindelijk eens een fatsoenlijke salarisstijging liet zien (na dat lullige applausje van ons allen aan het begin van de coronapandemie), maar met de vergrijzing en de voortschrijdende medische wetenschap zullen de zorgkosten alleen maar verder blijven stijgen. We kunnen wat rommelen in de marge door de winst van zorgverleners en farmaceuten aan te pakken, maar dat koopt ons hooguit iets meer tijd. En nog lang niet iedereen kiest zelf op tijd z’n levenseinde en bespaart de samenleving daarmee veel zorgkosten.

Mijn eigen keuzes

Maar goed, terug naar de keuzes die ik te maken heb in mijn zorgverzekering voor komend jaar. Vorig jaar bleef ik bij AnderZorg, ondanks een stevige premiestijging. Ik hield ook mijn maximaal verhoogde eigen risico van € 885 en betaalde de premie in één keer vooruit om nog een beetje extra korting mee te pikken. En nam wederom geen enkele aanvullende verzekering. Daarmee kwam mijn totale netto jaarpremie voor 2023 op € 1.363,20.

In 2023 ging het natuurlijk wel iets minder goed met mijn gezondheid. Ik kwam vaker bij zorgverleners dan in de afgelopen 10 jaar bij elkaar. Huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, en dat allemaal meerdere keren. Mijn eigen risico en de diverse eigen bijdragen vlogen dus mijn portemonnee uit en er zat ook zorg bij (fysiotherapeut) die helemaal niet vergoed werd in de basisverzekering.

Als ik alleen kijk naar de eigen bijdrage en het eigen risico die mijn zorgverzekeraar in rekening brachten, dan kom ik dit jaar uit op net geen € 950 (december is een prognose van twee declaraties die ik nog verwacht voor afspraken van de afgelopen maand). Het is voor het eerst dat ik mijn eigen risico van € 885 helemaal verbruik, en nog een klein beetje meer. Daarnaast zie ik in mijn administratie dat ik ook nog € 250 heb uitgegeven aan overige zorg. Het merendeel bij de eerdergenoemde fysiotherapeut, en dan nog wat bij de apotheek. Mijn mondzorg (tandarts en mondhygiënist) laat ik hierbij volledig buiten beschouwing. Die betaal ik ook helemaal zelf, ruim € 400 in 2023.

Inmiddels gaat het gelukkig beter met mijn gezondheid. Eind september kwam er eindelijk een heldere diagnose van wat er nou precies aan de hand was. Daarna konden we aan de slag met een gerichte aanpak, en dat hielp. Ik heb dus goede hoop dat 2024 geen herhaling wordt van 2023. Want dat is (qua gezondheid) een jaar om snel achter mij te laten.

En daarmee durf ik het aan om ook in 2024 weer het maximale eigen risico te nemen, en de aanvullende verzekeringen links te laten liggen. Ook omdat ik weet dat ik hier een potje voor heb waar ik elke maand geld in stort. Mijn eigen ervaringen van afgelopen jaar drukten mij met mijn neus op de feiten. Je eigen risico kan ook gewoon werkelijkheid worden, dan moet je het geld wel achter de hand hebben!

Het voorstel van AnderZorg

Op 6 november ontving ik per mail het voorstel van AnderZorg voor 2024. En daar zat weer een addertje onder het gras…

De reguliere jaarpremie stijgt van € 1.617 in 2023 naar € 1.695 in 2024. Een stijging van € 6,50 per maand of 4,8 procent op jaarbasis. Valt nog wel mee, denk je dan. Maar… De korting als ik het eigen risico maximaal verhoog van € 385 per jaar naar € 885 per jaar wordt wederom lager. Vorig jaar leverde dat € 240 aan korting op, voor 2024 levert dat nog maar € 210 aan korting op. De jaarpremie in één keer vooruit betalen levert verder nog 1,002 procent aan korting op. Blijft er over een jaarpremie van € 1.470,12. En dat is toch 7,8 procent meer dan de totale netto premie voor het afgelopen jaar.

Kan het goedkoper?

In de week daarna heb ik afgewacht tot de verschillende vergelijkingssites hun databases gevuld hadden. Mijn uitgangspunten blijven hetzelfde als de afgelopen jaren:

  1. Ik wil nog steeds alleen een basisverzekering.
  2. Hierbij neem ik het maximale eigen risico van € 885 per jaar;
  3. De jaarpremie betaal ik in één keer vóór 31 december 2023, en ik wil dat mij dit een korting oplevert.
  4. De klanttevredenheid moet ruim voldoende tot goed zijn.
  5. Ik wil een ruim aanbod aan zorgverleners. Liefst dus het budgetmerk van een van de grote verzekeraars CZ, VGZ, of MENZIS.

Ook dit jaar ben ik eens rustig gaan vergelijken bij Poliswijzer, bij Independer en bij de Consumentenbond. Ook heb ik weer de discussies op het Tweakers-forum gevolgd. En ja, het kan goedkoper. Maar wil ik dat ook?

Als ik op Poliswijzer kijk dan zijn er vier opties die goedkoper zijn dan AnderZorg. Het verschil tussen AnderZorg en de goedkoopste is € 32, oftewel ongeveer € 2,70 per maand. Maar al die goedkopere opties zijn Naturapolissen. AnderZorg biedt de goedkoopste Combinatiepolis. Dat biedt mij net iets meer keuzevrijheid. En dat is mij wel € 2,70 per maand waard.

Ook bij de andere zorgvergelijkers is AnderZorg de goedkoopste combinatiepolis. Het kan goedkoper, met natura en een budgetmerk en beperkingen in de keuze van zorgverleners, maar dat vind ik het nog niet waard. Misschien in de toekomst, als de premies nog verder stijgen? Mijn conclusie na dit alles is simpel. Ik blijf weer een jaartje bij AnderZorg.

Zorgpremie 2024

Toen ik eerder schreef over mijn eigen risico heb ik de zorgpremies die ik de afgelopen jaren betaalde eens wat nader bekeken. Daar heb ik het premie-aanbod voor 2024 nu aan toegevoegd.

Alle bedragen in euro (€)20202021202220232024
VerzekeraarCZAnderZorgAnderZorgAnderZorgAnderZorg
Premie Basisverzekering (€ / jaar)1.451,401.392,001.431,001.617,001.695,00
Korting bij maximaal eigen risico-/- 210,00-/- 300,00-/- 264,00-/- 240,00-/- 210,00
Korting bij jaarbetaling-/- 23,38-/- 21,84-/- 11,64-/- 13,80-/- 14,88
Netto premie (€ / jaar) voor Geldnerd1.145,421.070,161.155,361.363,201.470,12
Verandering ten opzichte van voorgaand jaar-/-6,6%+8,0%+18,0%+7,8%

Zorgverzekeringen worden inderdaad steeds duurder. Dat zie je ook als ik de jaarlijkse premie die ik betaald heb voor de jaren 2016 tot en met 2023 in een grafiekje naast elkaar zet, en ook het premievoorstel voor 2024 erbij. De vraag van DSW is dus een heel terechte. Hoe lang is dit stelsel nog houdbaar? Ik ben niet optimistisch of onze politici hier moedige keuzes in durven te maken, laat staan dat het ze lukt om die ook succesvol te implementeren…

Overmorgen, woensdag 22 november, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit soort grafiekjes geven aan waar de verkiezingen wat mij betreft over zouden moeten gaan. Maar ze gaan er niet over, helaas. Ik heb het voor mijzelf wat langer betaalbaar gehouden door per 1 januari 2021 over te stappen van CZ naar één van de prijsvechters, maar daar blijven er steeds minder van over. Bij CZ zou ik in 2024 overigens ruim € 1.700 per jaar kwijt zijn voor mijn oude pakket, dat dan weer wel. Dus de overstap naar AnderZorg bespaart mij nog steeds geld.

Het houdt ons allen bezig…

Bij Mr. FOB las ik hoe hij z’n zorgverzekering koos voor 2024 koos. Ik snap zijn keuze om per maand te gaan betalen om rente te ontvangen op het te sparen premiebedrag, maar kijk daar zelf toch anders naar. Het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) heb ik zelf elke maand mijn potje gevuld om de premie voor uit te kunnen betalen. Afgelopen jaar heb ik dus al rente-inkomsten gehad over de premie voor 2024. En komend jaar krijg ik rente over mijn spaarpotje voor de premie van 2025. Nu kan ik natuurlijk het spaarpotje voor 2024 niet benutten en gewoon rente blijven vangen, maar dan mis ik € 14,88 aan korting. Dat is ongeveer de te verwachten rente en dan kost het me natuurlijk ook nog geld in Box 3. Bovendien werkt dit maar een keer, als ik dan ooit weer terug wil naar jaarpremie moet ik juist extra sparen. Dat is me allemaal te ingewikkeld…

Ik heb nog wel even een check gedaan of de ziekenhuizen (‘het ziekenhuis’) en de huisartsen en apotheken in de regio Elders in 2023 een contract hebben met AnderZorg. Daarmee ga ik er maar van uit dat dit in 2024 ook zo zal zijn. Zeker weten doe ik dat niet. Het is dan ook een terecht risico dat ZuinigAan vorige week aangaf, zo lang als de verzekeraars hun contractonderhandelingen met de zorgverleners niet hebben afgerond kun je er niet zeker van zijn dat je weer terecht kunt bij je vaste zorgverlener. Nu ben ik er bij de grote verzekeraars niet heel bang voor dat er grote gaten ontstaan in het zorgaanbod. Dat kunnen ze zich eenvoudigweg niet veroorloven.

Reserveren voor mijn zorgkosten

Zoals jullie weten heb ik in mijn administratie twee potjes die te maken hebben met zorgkosten. Die zal ik ook in 2024 blijven gebruiken. Eind december betaal ik de zorgpremie voor 2024 in één keer vooruit. Dat scheelt me een beetje belasting in Box 3 en levert me een kleine korting van 1,0 procent op. Ik gebruik hiervoor de inhoud van het potje Zorgpremie.

In dat potje zit per eind november € 1.340. Ik heb gedurende 2023 maandelijks € 120 gestort om dit in één keer vooruit te kunnen betalen, en begin dit jaar was er nog € 20 over van vorig jaar. Tot en met 2022 was € 100 per maand voldoende, maar per 1 januari 2023 had ik die maandelijkse inleg al verhoogd. Met de nog komende storting van december zit er eind 2023 € 1.460 in het potje. Dat is nét niet genoeg om de premie voor 2024 te betalen. Maar bijna wel. Ik kom een tientje tekort.

Ik heb besloten de reservering voor 2024 te verhogen naar € 130 per maand. Die neem ik op in mijn begroting voor het komende jaar. Dit potje begint 1 januari dus met een saldo van -/- € 10, dat tientje dat ik in 2023 te weinig gereserveerd heb. Dan zal er eind 2024 € 1.550 in de pot zitten. Of dat genoeg zal zijn? Ik denk het niet We gaan het zien. Dat ik in twee jaar tijd mijn maandelijkse reservering moet verhogen van € 100 naar € 130 is géén goed teken.

De maandelijkse inleg in het potje voor Eigen Risico en Ongedekte Zorgkosten (niet gedekt door de basisverzekering) gaat weer terug naar € 75 per maand. In 2023 had ik dat juist verlaagd naar € 60 per maand, maar dat vind ik nu te weinig. Er zit momenteel nog € 280 in dat potje.

Welke keuzes maak jij voor jouw zorgverzekering?

Eigen Risico is een risico

Op Amerikaanse financiële blogs lees je regelmatig horrorverhalen over mensen die failliet gaan aan hun zorgkosten, of overlijden omdat ze de noodzakelijke zorg niet kunnen betalen. Op die momenten ben ik toch altijd weer blij met ons Nederlandse systeem van zorgverzekeringen. Zeker niet perfect, maar wel tegen een redelijk bedrag een enorm risico afgedekt.

Ik maak al jarenlang elk jaar een aantal bewuste keuzes rond mijn zorgverzekering. Het is een van mijn vaste acties aan het einde van het financiële jaar. Sinds 2016 heb ik hierbij steeds gekozen voor een maximaal verhoogd eigen risico op mijn zorgverzekering. Het standaard eigen risico van € 385 per jaar hoog ik dan op met € 500 naar maximaal € 885 per jaar. Ik vond en vind dat een verantwoord risico. Ik heb jarenlang geen zorginstelling van binnen bekeken, en het scheelde me jaarlijks ruim € 200 aan zorgverzekeringspremie. En ik heb voldoende geld achter de hand om dat eigen risico te kunnen betalen, ik heb er zelfs een apart potje voor in mijn potjessysteem waar ik elk maand € 75 in stort. Eerst hanteerde ik daarbij een maximum van € 885 als saldo in dat potje. Maar dat heb ik losgelaten, omdat er ook (steeds meer) zorgkosten zijn die niet binnen het pakket van de basis zorgverzekering vallen. Dat realiseerde ik mij toen ik eerder dit jaar bij de fysiotherapeut terechtkwam.

Jarenlang is dit financieel een heel verstandige keuze geweest. Sinds 2020 heb ik in mijn administratie een aparte grootboekrekening voor de eigen bijdrage die ik moet terugbetalen aan mijn zorgverzekeraar. Zoals je kunt zien ben ik lange tijd niet in de buurt gekomen van zelfs maar het basis eigen risico van € 385 per jaar. Dat was dus makkelijk verdiend, die besparing in de zorgpremie.

Maar zoals wel vaker met dit soort dingen gaat de kruik net zo lang te water tot ‘ie barst. Vergeef mij het gebruik van dit archaïsche gezegde, en foei als je niet weet wat het betekent (tekortkoming in je educatie!). Hier staat het. Het werd 2023, en ik kwam wat vaker bij de dokter. En ook bij een paar specialisten.

En dat laatste, dat is duur. Het eerste halfjaar druppelden er een aantal facturen binnen, rond de zomer zat ik op een totaalbedrag dat ik normaal in een heel jaar aan eigen risico spendeerde. En toen kwam er medio augustus een aankondiging van de zorgverzekering dat er ruim € 430 aan eigen risico geïncasseerd ging worden. En ik wist op dat moment al dat dit niet alles zou zijn, want ik had nog een paar nieuwe zorgafspraken in mijn agenda staan.

Financieel was en is dit natuurlijk allemaal geen enkel probleem. Gelukkig maar. Er zit ruim voldoende geld in mijn potje om het hele verhoogde eigen risico voor 2023 te betalen. Maar het is natuurlijk wel een bijzondere situatie. Voor het eerst sinds 2016 ga ik het hele verhoogde eigen risico opgebruiken en uit eigen zak betalen. Niks € 200 besparen op de zorgpremie van dit jaar, maar € 500 extra betalen aan eigen risico.

Gelukkig kan ik dit nog wegstrepen tegen de ruim € 1.800 die ik sinds 2016 bespaard heb door elk jaar mijn eigen risico maximaal te verhogen. Dit is het risico wat nou eenmaal bij dit soort financiële keuzes hoort. En een reminder om dit soort afwegingen bewust te maken, en te zorgen dat je het risico ook financieel afgedekt hebt.

Alle bedragen in euro (€)2020202120222023
VerzekeraarCZAnderZorgAnderZorgAnderZorg
Premie Basisverzekering (€ / jaar)1.451,401.392,001.431,001.617,00
Korting bij maximaal eigen risico-/- 210,00-/- 300,00-/- 264,00-/- 240,00
Korting bij jaarbetaling-/- 23,38-/- 21,84-/- 11,64-/- 13,80
Netto premie (€ / jaar) voor Geldnerd1.145,421.070,161.155,361.363,20
Verandering ten opzichte van voorgaand jaar-/-6,6%+8,0%+18,0%

Zorgverzekering 2024

Over minder dan twee maanden is het alweer tijd voor de keuzes voor de zorgverzekering in 2024. Welke aanbieder, welk pakket, welk eigen risico. Ik zal hier nog beter dan voorgaande jaren over nadenken. En goed kijken hoe het er dan voorstaat met mijn gezondheid. Bij (de uitgelekte cijfers voor) Prinsjesdag las ik dat het kabinet verwacht dat de zorgpremie € 12 per maand gaat stijgen, € 144 per jaar. En afgelopen jaren bleek de inschatting van het kabinet meestal een ondergrens te zijn… We gaan het weer zien.

Maar de kans is groot dat ik wederom kies voor een basisverzekering met maximaal verhoogd eigen risico. Want voor een gezond persoon vind ik dat nog steeds een financieel gezonde keuze.

Hoe staat het met jouw eigen risico?

Keuze zorgverzekering 2023

Twee jaar geleden stapte ik over naar AnderZorg. Dat scheelde mij veel geld. En ook eind 2021 besloot ik om bij AnderZorg te blijven, al merkte ik toen al dat het aanbod een stuk minder aantrekkelijk was dan in 2020. Maar het bleef financieel een van de aantrekkelijkste opties, en ik verwacht nog steeds beperkt gebruik te maken van de zorg. Maar toen ik onlangs vooruit keek naar de begroting voor komend jaar kondigde ik al aan dat ik ook dit jaar weer even kritisch naar het aanbod zou gaan kijken. Uiterlijk 12 november moesten de zorgverzekeraars hun nieuwe verzekeringspremies voor 2023 bekend maken, en het kabinet voorspelde in september al dat die premies komend jaar naar verwachting met maximaal een tientje per maand zouden stijgen. Dat is best veel, € 120 per jaar. Mede hierdoor, en ook omdat de collectiviteitskorting verdwijnt, werd er al een recordaantal overstappers bij de zorgverzekering verwacht.

Het blijft een bijzonder iets, dit jaarlijkse rituele dansje. We kopen allemaal hetzelfde product (de basisverzekering) en betalen daar per verzekeraar een verschillende prijs voor. ‘Marktwerking’, ja ja. Geldsnor schreef er een mooi stukje over. Belangrijkste voordeel van hoe we dit stelsel hebben ingericht is dat ik echt geen trouwe klant meer ben. Ik denk bewuster na over de verzekering die ik kies en de verzekeraar die ik kies. Maar dat zegt niks over de zorg…

Wat zoekt Geldnerd?

Ik hanteer al jaren een maximaal eigen risico, waarvoor ik maandelijks geld reserveer. En ook zet ik elke maand geld opzij om aan het eind van het kalenderjaar in één keer de zorgverzekeringspremie van het komende jaar vooruit te betalen en zo korting te krijgen. Dat is allemaal onderdeel van mijn potjessysteem.

Verder neem ik al jaren alleen een basisverzekering. Een aanvullende verzekering vind ik niet aantrekkelijk. Als ik kijk naar mijn ‘zorgconsumptie’ de afgelopen jaren, dan is die heel beperkt. Mijn gebit is onverzekerbaar. Maar gelukkig zijn die problemen structureel opgelost, en betaal ik zelf de halfjaarlijkse controle bij de tandarts en mijn tweemaandelijkse bezoekje aan de mondhygiënist. Verder heb ik de afgelopen jaren een enkel bezoek aan de huisarts gebracht, en een paar keer per jaar bezoek ik de diëtist.

Dat wordt allemaal deels vergoed en deels verrekend met het eigen risico. In mijn administratie (lang leve het Transaction Report in GnuCash!) zie ik dat ik de afgelopen vijf jaar elk jaar tussen de € 150 en € 200 uitgeef aan mijn eigen risico. Ook de komende jaren verwacht ik een relatief beperkte zorgvraag. Ik kan natuurlijk ernstig ziek worden, maar ik doe heel erg mijn best om gezond(er) te leven en hoop dat mijn lichaam en geest dat gedrag belonen.

Wat biedt AnderZorg?

Tsja, Anderzorg… Op zaterdag 12 november kreeg ik in de loop van de ochtend een mail van ze. Met daarin de aankondiging dat ik vanaf zaterdagavond 23.00 uur de nieuwe polis en nieuwe premie kon bekijken in de online omgeving. Dat voelde toch een beetje vals van ze. Ze wisten op dat moment waarschijnlijk echt wel hoe het er uit ging zien, maar hadden duidelijk besloten om dat pas ’s avonds te delen. Of ze zaten op het hoofdkantoor de hele dag zelf de premiestijgingen van anderen te volgen om als een van de laatsten de knoop door te hakken. Ook hun website liet de hele dag nog gewoon de gegevens van 2022 zien.

Tegelijkertijd zag ik gedurende de dag het overzicht van Poliswijzer volstromen met vooral stevige premiestijgingen. Een aantal ook fors boven het door de overheid voorspelde tientje per maand.

Ik ben er niet voor opgebleven ’s avonds, maar op zondagochtend heb ik wel meteen ingelogd en gekeken naar de schade bij Anderzorg. De jaarpremie van Anderzorg Basis bij een maximaal eigen risico (€ 885 per jaar) bedraagt in 2023 € 1.363,20. Dat is een stijging van 18,0% ten opzichte van 2022.

Anderzorg202120222023
Premie Basisverzekering (€ / jaar)1.392,001.431,001.617,00
Korting bij maximaal eigen risico-/- 300,00-/- 264,00-/- 240,00
Korting bij jaarbetaling-/- 21,84-/- 11,64-/- 13,80
Netto premie (€ / jaar) voor Geldnerd1.070,161.155,361.363,20
Stijging ten opzichte van voorgaand jaar+8,0%+18,0%

Wat kan ik hiervan zeggen? Het is een bloedbad. AnderZorg is ook gestopt met de Compact-polis, de goedkopere uitvoering. En ze zijn niet de enigen. Het lijkt erop dat een aantal prijsvechters de handdoek in de ring gooit. Daar zie ik toch overal verhogingen van meer dan 10%, en sommige budgetverzekeringen worden niet eens meer aangeboden. Doordat de verzekeraars hun hoofdpolissen (die al behoorlijk duur waren) maar een beetje laten stijgen kunnen ze volhouden dat het binnen de door de overheid voorspelde verhoging blijft. En ondertussen worden de budgetpolissen gesloten of met forse percentages verhoogd.

Ook zie ik dat de kortingen voor een maximaal eigen risico bij de meeste verzekeraars verlaagd worden. En de jaarpremie vooruitbetalen levert bij veel verzekeraars nog maar 1% korting op, in het verleden was dat toch vaak 2%. Voor iemand als ik, die zo goedkoop mogelijk verzekerd wil zijn, is dat geen fijne ontwikkeling. Leuk dat de verzekeraars vervolgens de nadruk leggen op de ‘gratis’ apps om je te helpen met afvallen, stoppen met roken, en dat soort dingen, maar dat heb ik allemaal niet nodig…

Ik heb dus een weekje gewacht totdat de vergelijkingssites al die wijzigingen in hun systemen verwerkt hadden. En ben daarna eens rustig gaan vergelijken bij Poliswijzer, bij Independer en bij de Consumentenbond. Ook heb ik de discussies op het Tweakers-forum gevolgd. Bij de vergelijking heb ik de volgende criteria gehanteerd:

  1. Ik wil nog steeds alleen een basisverzekering.
  2. Hierbij neem ik het maximale eigen risico van € 885 per jaar, en ik wil de jaarpremie in één keer betalen vóór 31 december 2022.
  3. De klanttevredenheid moet ruim voldoende tot goed zijn.
  4. Ik wil een ruim aanbod aan zorgverleners. Liefst dus het budgetmerk van een van de grote verzekeraars CZ, VGZ, of MENZIS.

Wat kiest Geldnerd?

Ik ben er nog niet helemaal uit en ga er nog een nachtje over slapen, maar ik overweeg om over te stappen naar CZ Direct. Dat is in mijn overzichten de goedkoopste optie na Just (ook van CZ…). Maar bij Just zou ik een groter deel van de zorg zelf moeten betalen als ik die afneem bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dat risico wil ik nog even niet nemen.

Daarmee zou ik wel afscheid nemen van de Combinatiepolis (gedeeltelijk natura, gedeeltelijk restitutie). CZ Direct is namelijk een Naturapolis. Dat scheelt me wel € 90 in 2023. Als ik toch graag een Combinatiepolis wil houden, dan kan ik gewoon bij Anderzorg blijven zitten. Dat is dus de afweging om te maken. Combinatiepolis? Dan AnderZorg. Goedkoper? Dan CZ Direct.

Mijn voorzieningenpotje voor het Eigen Risico is goed gevuld en wordt maandelijks bijgevuld totdat het maximum bereikt is, dus ik loop hier geen financieel risico. Dat is een bevoorrechte positie die niet vanzelfsprekend is, daar ben ik mij terdege van bewust.

De afgelopen jaren stortte ik maandelijks € 100 in de voorziening voor de Zorgverzekeringspremie. Komend jaar blijf ik dat doen zodat ik eind 2023 ook weer de premie voor 2024 vooruit kan betalen. Omdat de jaarpremie inmiddels sterk gestegen is verhoog ik wel mijn maandelijkse reservering met € 20 naar € 120 per maand. Want anders zit er eind volgend jaar zeker niet genoeg geld in het potje…

Heb jij al jouw keuze gemaakt voor de zorgverzekering voor komend jaar?

Zorgen om de zorgverzekering

Vrijdag 12 november in de loop van de middag kwam ‘ie binnen. De mail van de zorgverzekeraar met de polis voor 2022. Een jaar geleden ben ik overgestapt naar AnderZorg. Ik betaal de jaarpremie in één keer vooruit, en heb een maximaal eigen risico van € 885 per jaar. En ik doe niet aan aanvullende verzekeringen.

Voor dit pakket betaalde ik in 2021 netto € 1.070,16. In 2022 wil AnderZorg hiervoor € 1.155,36 hebben. Dat scheelt € 85,20 oftewel € 7,10 per maand. Een pittige stijging, fors hoger dan de stijging waarop de regering rekende op Prinsjesdag. Ook weer een post die bij gaat dragen aan mijn persoonlijke inflatie. Maar ook een stijging die veroorzaakt wordt door een stapeling van veranderingen.

De premie voor de basisverzekering is in 2022 € 1.431 per jaar. In 2021 was dat € 1.392 (+39). Het verhogen van het eigen risico met € 500 levert mij in 2022 een korting op van € 264. In 2021 was die korting € 300 (+36). En de korting bij vooruit betalen van de premie is gehalveerd. Vorig jaar was de korting 2%, € 21,84. En dit jaar nog maar 1% oftewel € 11,64 (+10). Die drie posten samen leiden tot de totale stijging van € 85,20.

Dit voelt voor mij toch een beetje als een boekhoudkundige truc van de kant van AnderZorg. De premie is dus inderdaad maar € 39 gestegen, € 3,25 per maand. Maar door de lagere kortingen ben ik in totaal € 85,20 meer kwijt. Financieel geen probleem, want ik reserveer maandelijks € 100 voor de premie van het komende jaar. Eind december zit er na 12 maanden reserveren dus genoeg in de pot om de premie voor volgend jaar weer in één keer vooruit te betalen. Maar helemaal lekker voelt het toch niet.

Vergelijken

Daarom ben ik nog wel weer even in de premievergelijkers gedoken, met behulp van de tips van collega-blogger Mr. FOB. Want een basisverzekering is een basisverzekering. Mijn keuzes zijn ook erg basic. Gewoon de standaard zorgverzekering, geen frutsels die alleen maar afleiden en verbloemen, eigen risico verhogen van € 385 naar € 885, en de premie voor het hele jaar in één keer vooruit betalen. Het enige dat ik niet wil is een Budgetpolis met een beperkte keuze aan zorgverstrekkers. Ik ben namelijk ook al eens boos opgestapt bij een onvriendelijke arts, en was toen heel blij dat ik zo een ander kon kiezen. Die vrijheid wil ik hebben.

Een half uurtje vergelijkers invullen leert mij dat AnderZorg voor mij nog steeds de beste minst slechte optie lijkt te zijn. Ik blijf dus gewoon zitten. En heb een reminder in mijn agenda gezet om in de laatste week van december mijn premie vooruit te betalen. Op die manier bespaar ik mijzelf een paar Euro vermogensrendementsheffing in mijn belastingaangifte over 2022. Want de incasso door AnderZorg vindt anders pas in januari plaats, en dan zou het bedrag nog meetellen in mijn vermogen op 1 januari 2022.

En ook volgend jaar stop ik elke maand weer € 100 in het potje voor de zorgpremie, zodat ik aan het eind van 2022 de premie voor 2023 in één keer vooruit kan betalen. Daarnaast reserveer ik iedere maand € 70 voor het afdekken van mijn eigen risico. Geen verrassingen.

Grote verschillen

Overigens las ik ook dat de premieverschillen tussen zorgverzekeringen nog nooit zo groot waren als dit jaar. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste is meer dan € 40 per maand. Voor dezelfde zorg bij dezelfde dokter. Overstappen dus maar?

Hoe is het met jouw zorgpremie voor 2022?

De overheid en het einde van tijdelijk

Onlangs las ik dat de overheid probeert om per 2023 een verbod op de tijdelijke lijfrente te introduceren. Individueel pensioen moet je vanaf dan altijd levenslang laten uitkeren. Dit zat ‘verstopt’ in de toelichting bij een voorgestelde wijziging van de pensioenwet. Diverse lezers stuurden mij hierover ook een berichtje. Want dit raakt veel mensen die een deel van hun pensioen opbouwen in pijler 3 van het huidige pensioenstelsel.

Zelf vind ik het weer een typisch voorbeeld van de onbetrouwbare overheid. Dit soort stappen van de overheid passen in een lange reeks. Het past in het beleid om eerder stoppen met werken onaantrekkelijk te maken. Maar kan een heel groot probleem zijn voor mensen die hun pensioenplannen geheel of gedeeltelijk op dit ene instrument gebaseerd hebben (waaronder de financieel columniste/schrijfster Erica Verdegaal).

Ik ga er van uit dat onder andere de verzekeraars en consumentenorganisaties gereageerd hebben op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel moet ook nog naar de Raad van State voor advies, en naar de Tweede Kamer voor goedkeuring. Die gaat ongetwijfeld ook van alles vinden (dat proces kun je helpen door Kamerleden rechtstreeks te mailen). Dus er zijn nog genoeg kansen om bij te sturen. Mocht je jouw pensioenplannen geheel of gedeeltelijk gebaseerd hebben op tijdelijke lijfrentes, dan raad ik je van harte aan om de leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer een mailtje te sturen. Het stukje van de Consumentenbond zet de belangrijkste argumenten keurig op een rijtje: een terugkeer naar het monopolie van verzekeraars en minder keuzevrijheid voor de consument terwijl de overheid juist pretendeert dat we meer zelf moeten doen voor onze financiële toekomst.

En ik ben ondertussen zelf blij dat ik gewoon al mijn geld in mijn grote Box 3 spaarpot en onze hypotheekaflossing gooi, en geen gebruik maak van lijfrentes en andere ingewikkelde financiële producten. Die strategie van mij is minder riskant dan specifieke producten die afhankelijk zijn van specifieke fiscale- en/of pensioenregels. Want onze aanlooptijd naar het pensioen is zo lang (en de overheid zo wispelturig) dat je vrij zeker kunt zijn dat de regels veranderd zijn voordat je echt kunt profiteren…

Ondertussen wacht ik op de plannen voor de hervorming het belastingstelsel en van Box 3. Daar zullen we waarschijnlijk in het nieuwe regeerakkoord wel iets over gaan lezen. Dat zal mij ongetwijfeld ook gaan raken. De Tweede Kamer vraagt al heel lang om een belasting op basis van daadwerkelijk rendement in plaats van fictief rendement. Er zijn maar twee zekerheden, zegt het aloude spreekwoord. De dood en belastingen. Daaraan ontkomen kan ik niet. Maar het zo eenvoudig mogelijk houden, en mijzelf niet afhankelijk maken van heel specifieke belastingregels of specifieke financiële producten, helpt wel.

Hoe eenvoudig is jouw pensioenvoorziening?

Update 31 augustus 2021: Blijkens nog geheime voorstellen zou het plan voor het schrappen van de tijdelijke lijfrentes van de baan zijn.

Zorg toch anders?

Afgelopen week keek ik naar mijn zorgverzekering. De blogpost leverde de nodige reacties en nieuwe informatie op, en dat was ook precies de bedoeling. Maar ook daaromheen kreeg ik nog nieuwe informatie en nieuwe inzichten. Dat is mooi, want betere informatie biedt kans op betere besluiten. Tijd dus om nog even extra stil te staan bij de zorgverzekering voor 2021.

Zorgen om het zorgplafond?

Een term die ik ooit al wel was tegengekomen, maar blijkbaar had verdrongen, was het ‘zorgplafond‘. ook wel bekend als volumeplafond of omzetplafond. Waar het om gaat is dat een verzekeraar en een zorgverlener een contract afsluiten met een maximum. Is dat aantal behandelingen bereikt dan moet er opnieuw onderhandeld worden.

Dat leidt af en toe tot ‘gedoe’ en kan betekenen dat je als patiënt voor -niet-spoed behandelingen naar een andere zorgverlener moet uitwijken. Ik heb inmiddels gelezen dat vrijwel alle zorgverzekeraars met zorgplafonds werken, alleen enkele kleinere specifieke (en duurdere) verzekeraars niet. Hier kan ik dus niet zoveel mee, anders dan hopen dat ik er nooit mee te maken krijg. Het heeft dus op dit moment verder geen impact op mijn  keuze voor de verzekeraar.

Kan Dit Zo?

Overigens stuurde Ditzo (we zijn er klant) mij een ongewenste reclame-mail met de claim dat ze de goedkoopste zorgverzekering in Nederland zijn met vrije ziekenhuiskeuze en huisartsenkeuze. Die claim heb ik niet kunnen verifiëren bij de Consumentenbond. Ik blijf uitkomen op een jaarpremie van € 1.097 bij Ditzo (€ 27 duurder dan bij AnderZorg), en volgens de Consumentenbond is hun ziekenhuiskeuze ‘zeer ruim’.  Dat is iets anders dan ‘volledig’.

Verder kreeg ik de vraag waarom ik Jaaah (onderdeel van ONVZ) niet als kanshebber beschouwde. Dat komt omdat dit het eerste jaar is dat zij actief zijn. Er is dus geen informatie over hun klanttevredenheid.

Zorgen om AnderZorg?

Mijn huisarts en alle ziekenhuizen hier in de omgeving zijn gecontracteerd door AnderZorg, dat had ik al eerder gecontroleerd. Toen ik mij nog wat meer inlas op het pakket bij AnderZorg, zag ik nog wel iets dat nader onderzoek vroeg. Zij bleken maar 30% van de apotheken te hebben gecontracteerd. En daarbij niet mijn vaste apotheek. Ik heb even gekeken welke apotheken wel onder contract staan, en  Er zijn genoeg geschikte apotheken in de buurt. Het betekent dus alleen maar dat ik mij even in moet schrijven bij een andere apotheek als ik overstap naar AnderZorg.

CZ direct goedkoper?

Op dit moment ben ik verzekerd bij CZ. Maar in de lijstjes dook ineens ook CZ Direct op. € 100 Goedkoper dan CZ en € 70 duurder dan AnderZorg. ik heb nog even gekeken naar de verschillen tussen CZ en CZ Direct, en die zijn minimaal. CZ Direct heeft minder aanvullende verzekeringen (maar die wilde ik toch al niet) en vergoedt maar maximaal 65% bij zorgverleners zonder contract. Bij mijn huidige CZ-verzekering is dat 75%.

Tussenstand

Het blijft een bijzondere ‘markt’, die zorgverzekeraars. De grote merken hebben allemaal merken en merkjes die het hele spectrum bestrijken, en verder zijn er allerlei grotere en kleinere verzekeraars voor specifieke doelgroepen en niches. En dat allemaal voor een basisproduct dat identiek is, waarvan de grenzen bij wet bepaald zijn en jaarlijks door de overheid in meer of mindere mate bijgesteld worden. Alleen op de aanvullende verzekeringen en de klantenservice kunnen de verzekeraars zich nog van elkaar onderscheiden. En dat lijkt steeds lastiger te worden, waardoor de verzekeraars strenger worden in de acceptatie. Het heeft alle signalen van een ‘eindig stelsel’ in zich.

Hier is de tussenstand dat ik nog steeds van plan ben om over te stappen naar AnderZorg. Dat bespaart me op jaarbasis € 170, en dat vind ik zeer de moeite waard. De zorgverzekering blijft toch één van de grotere posten in mijn begroting, dus daar wil ik best even wat tijd aan besteden om de juiste keuze te maken.

Heb jij je de afgelopen week ook verdiept in jouw zorgverzekering?