Verdere uitwerking begroting 2023

Mijn voorbereidingen voor de persoonlijke begroting van 2023 begonnen al in september van dit jaar. Inmiddels is het december, en staat het financiële jaar 2023 op het punt om te beginnen. Mijn begroting is er bijna helemaal klaar voor.

In het verleden maakte ik de begroting in mijn administratiespreadsheet (de nieuwe versie voor 2023 komt binnenkort hier beschikbaar). Maar die gebruik ik zelf niet meer in het nieuwe jaar, want ik voer mijn administratie nu in GnuCash. Daar heb ik ook mijn begroting ingevoerd. Voor de uitwerking van mijn begroting gebruik ik nu een simpele spreadsheet, zonder macro’s en andere toeters en bellen. In LibreOffice Calc uiteraard, niet meer in Microsoft Excel. Elke nieuwe spreadsheet begint nu in LibreOffice, en mijn afhankelijkheid van Microsoft Office wordt snel minder.

Hoofdlijnen

Mijn begroting maak ik op maandbasis. Het centrale punt van elke maand ligt op de 25e. Het salaris is dan binnen en de ‘grote brokken’ worden verdeeld. Zie onderstaand voorbeeld met deels fictieve bedragen, het is bedoeld om te laten zien hoe ik redeneer. Ik betaal mezelf eerst, wat overblijft is zakgeld.

PostBedrag (€)
Salaris inclusief IKB en thuiswerkvergoeding5.200
Bijdrage aan gezamenlijke huishouding-/-1.300
Bijdrage aan reguliere en extra aflossing hypotheek-/-1.200
Inleg beleggingsrekening-/-1.300
Inleg voorzieningen-/-1.200
Rest200

Zakgeld

Die € 200 per maand ‘rest’ lijkt niet veel, en dat is het ook niet. Het is mijn persoonlijke ‘zakgeld’ voor de maand. Toch is het ruim voldoende. De enige vaste last die ik er van moet betalen is mijn telefoonabonnement. Verder persoonlijke OV-kosten, horeca-uitgaven en enkele abonnementen. Kleding en de sportschool worden uit voorzieningen betaald. In de praktijk kom ik er ruimschoots mee uit.

Inleg beleggingsrekening 2023

In mijn eerdere vooruitblik op de begroting heb ik al aangegeven dat ik de maandelijkse inleg op de beleggingsrekening wilde aanpassen aan de inflatie. Die is dus verhoogd van € 1.200 per maand naar € 1.300 per maand. In 2017 ben ik de reguliere maandelijkse inleg begonnen met € 1.000 per maand, en tussentijds is het diverse keren verhoogd.

Inleg voorzieningen 2023

Ik rekende op een verhoging van de maandelijkse reservering voor de Zorgverzekering met € 10. Maar dat is onvoldoende als ik naar de premiestijgingen van dit jaar kijk. Dat wordt dus een verhoging van € 20 per maand. Ik heb er overigens voor gekozen om bij AnderZorg te blijven in 2023.

Ook had ik al besloten om de maandelijkse reservering voor Gezond Leven en Sport te verhogen van € 100 naar € 150 per maand. Daar staat tegenover dat ik de maandelijkse inleg in het potje voor Eigen Risico Zorg verlaag van € 75 naar € 60 per maand, omdat het potje goed gevuld is. Netto stijgt de maandelijkse inleg in de voorzieningen dus met € 55 per maand.

VoorzieningMaandelijkse inleg
2023
(€)
Maandelijkse inleg
2022
(€)
Delta
(€)
Zorgverzekering120,00100,00+20,00
Vakanties200,00200,00
Gezond Leven150,00100,00+50,00
Kleding300,00300,00
Gadgets / Tech200,00200,00
Onderhoud Huis100,00100,00
Bril50,0050,00
Abonnement Economist20,0020,00
Eigen Risico Zorg60,0075,00-15,00
Totaal maandelijks1.200,001.145,00+55,00

Begin 2023 zal ik mogelijk nog wat geld herverdelen tussen de potjes, op basis van de actuele stand aan het einde van dit jaar en de verwachte uitgaven in 2023.

Reguliere en extra aflossing hypotheek

Voorlopig willen wij onze strategie met een maandelijkse extra aflossing van € 1.000 plus een sneeuwbal volhouden. Die sneeuwbal groeit nog elke maand met het bedrag dat we aan rente en aflossing op onze lineaire hypotheek besparen door de aflossing. In het voorjaar zal ik weer de reguliere halfjaarlijkse update van onze hypotheek geven.

Bijdrage aan gezamenlijke huishouding

In het samenlevingscontract hebben Geldnerd en Vriendin heldere financiële afspraken gemaakt. De aflossing op onze hypotheek en investeringen in de woning doen we strikt 50/50. De uitgaven voor onze gezamenlijke huishouding doen we ‘naar draagkracht’. Voor ons is dat een verdeelsleutel op basis van ons beider netto-salaris. Nu is het verschil tussen onze salarissen niet zo heel groot, de verdeelsleutel ligt dichter bij 50/50 dan bij 55/45. In de begroting van onze gezamenlijke huishouding kijken we wat we elke maand nodig verwachten te hebben, en de verdeelsleutel bepaalt vervolgens wat ieder van ons elke maand bijdraagt. Vakanties en andere uitstapjes rekenen we indien nodig apart af, die gaan ook 50/50.

Tijd dus voor een blik op de begroting van onze gezamenlijke huishouding in 2023…

Begroting gezamenlijke huishouding

Onze begroting is erg uitgebreid. Ik behandel dus alleen de beangrijkste verschuivingen ten opzichte van 2022.

We hebben een aantal sterke stijgingen in de categorie woonlasten. Voor de energierekening begroot ik € 350 per maand in 2023, dat was € 125 in 2022. Naast de hogere energietarieven gaan ook de tarieven van de netbeheerders immers omhoog in 2023. Maar ook bij de gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten verwacht ik een stijging van 10%. Geldnerd City zit op zwart zaad, en het waterschap heeft steeds meer geld nodig om te zorgen dat onze voeten droog blijven. Ik kan er niets aan doen… En eind november meldden de drinkwaterbedrijven dat de tarieven volgend jaar omhoog gaan, ook daar heb ik dus een paar tientjes meer begroot.

Ook de maandelijkse kosten van onze bankrekening en onze verzekeringspremie zullen wel weer stijgen. Maar deze posten zijn tot op het bot geminimaliseerd, dat gaat om niet meer dan € 1 à 2 per maand.

Voor internet en TV heb ik enkele maanden geleden met één telefoontje voor 9 maanden € 20 korting per maand geregeld. Dat loopt nog door tot medio 2023. Voor 2023 als totaal laat deze begrotingspost dus een daling zien. En in de tweede helft van 2023 zien we dan wel weer verder.

De boodschappen zijn maandelijks een grote uitgavenpost in Huize Geldnerd. Voor 2022 hadden we het budget al verhoogd naar € 525 per maand. Vervolgens bleven we daar in eerste instantie flink onder door de verandering van ons eetpatroon. Ondanks de fors gestegen prijzen in de supermarkten komen we nog steeds ruimschoots uit met dit budget. Ik denk dat wij een van de weinige huishoudens zijn die hun boodschappenbudget in 2023 niet hoeven te verhogen.

De maandelijkse uitgaven aan ons Hondje zullen naar verwachting wel licht stijgen, als de Uitlaatservice de tarieven weer verhoogt vanwege de inflatie. Maar ik reken hier op maximaal een tientje per maand.

Verder laat een analyse van de werkelijke uitgaven tot en met november van dit jaar geen vreemde verschuivingen of onverwachte stijgingen zien. De schade is dus beperkt in onze begroting. Het zijn vooral de gestegen energielasten die maken dat we in 2023 naar verwachting maandelijks extra geld uit gaan geven. De overige stijgingen worden al opgevangen, we hielden in 2022 vrijwel elke maand geld over op de gezamenlijke rekening. Ik verhoog de benodigde maandelijkse bijdrage dus met maar liefst € 225 om die energielasten op te vangen. Niet fijn, maar het valt ergens nog wel mee. En we kunnen het betalen, met dank aan onze CAO.

Tenslotte

Het zal niemand verbazen dat er best veel stijgingen en veranderingen in onze begroting zitten. Het jaar 2022 was bijzonder, met een extreem hoge inflatie na vele jaren van extreem lage inflatie. We zijn het niet meer gewend. Maar het lijkt erop dat we deze klappen in Huize Geldnerd goed op kunnen vangen. Onze uitgangspositie was natuurlijk ook niet slecht, qua inkomsten, qua grip op de uitgaven, en qua financiële buffers. Dat is niet vanzelfsprekend, weet ik.

De reguliere en extra aflossing hypotheek, en de inleg op mijn beleggingsrekening, zijn onderdeel van mijn spaarpercentage. Het deel van mijn inkomen dat ik niet uitgeef, maar toevoeg aan mijn vermogen. Met bovenstaande cijfers zou ik uitkomen op een spaarpercentage van ongeveer 48%. Dat is een goede basis voor verdere vermogensgroei.

Is jouw begroting al op orde voor 2023?

Dit bericht heeft 7 reacties

 1. Luxe of Zuinig

  Oei,
  Ik heb nog niet gekeken naar de bedragen van volgend jaar moet ik zeggen. Nu moet ik wel aangeven dat wij niet perse met een begroting werken en ons daar strak aan houden. Het beperkt zich tot een reservering voor de auto en inleg op de gezamenlijke huishouding. De rest komt uit de financiële buffers die we hebben. De belangrijkste graadmeter tegenwoordig is de balans op onze gezamenlijke rekening. Maandelijks is deze nog steeds stijgend en daarmee is er daarmee geen sprake van een tekort in de inleg. Ik ben meer van het “achteraf bijsturen” door netjes de categorieën bij te houden en daarmee trends te herkennen.

  Maar je discipline inspireert mij om ook eens een terugblik op 2022 te gaan doen en daar een blogpostje van te maken.

 2. Ellen

  Ja, ik heb de aanpassingen voor 2023 zo goed als het kan ook doorgevoerd. Ik heb de kinderopvangtoeslag en voorlopige teruggave ingediend met de bedragen voor 2023.
  Naast de zaken die jij al benoemde hebben wij ook nog de volgende wijzigingen
  – inkomsten gaan maandelijks aanzienlijk omhoog. Man krijgt een hoger salaris ivm promotie en inflatiecompensatie. Bij mij worden de 13e maand en het vakantiegeld vanaf 1 januari maandelijks (naar rato)uitgekeerd.
  – energie weten we nog niet. Energieverbruik is door diverse aanpassingen fors omhoog gegaan. Vorige week al contact gehad, maar het is nog geen 2 maanden koud geweest dus kan nog geen herberekening aanvragen. Afgesproken dat ik de 1e week januari terug bel. Kan zijn dat maandbedrag tijdelijk naar 0 gaat.
  – in januari kan ik verzoek indienen om de rokerstoeslag te laten vervallen bij de levensverzekering. Man is dan 2 jaar gestopt.
  – de boodschappen zijn bij ons ook goedkoper geworden, door bewuster boodschappen te doen en meer gebruik te maken van de vriezer.
  – het bedrag dat we meer kunnen sparen willen we gaan gebruiken om extra af te lossen op de hypotheek.

 3. C.

  Alweer met veel interesse en plezier gelezen over Administratie & Begroting. Ik ben er nog lang niet, maar stapje-voor-stapje is ook prima…. Zo fijn dat je het zo uitgebreid uitlegt. Dit helpt mij zoveel meer dan algemene kreten (“keer eerst geld aan jezelf uit”, “pas op met lifestyle inflatie”, etc). Bedankt, alweer!

 4. Meer door minder

  Meestal als ik een nieuw jaar in gebruik gaat nemen maak ik ook het jaar daarop reeds aan zodat ik de wijzigingen in het lopend jaar ook al hierin kan verwerken hierdoor is het zo’n routine geworden dat het bijna als vanzelf gaat. Daarnaast pas ik automatisch ook de diverse ” WAT ALS” scenario’s aan alsook waar ik sta op diverse momenten in de wat verdere toekomst.

 5. Schapie

  Mooi overzicht. Mijn spreadsheet voor volgend jaar staat ook klaar, met een ruime marge in de begrote lokale belastingen en de VvE-bijdrage, want die zijn nog niet bekend maar ik kan me niet voorstellen dat die niet (flink) omhoog gaan. Stijgingen op het gebied van boodschappen en energie zijn afgelopen jaar al in mijn begroting opgenomen, daar verwacht ik volgend jaar nog steeds mee uit de voeten te kunnen. Mijn grootste verandering is de voorziening voor onderhoud en vervanging, ik heb ‘m met 50% verhoogd omdat én mensen en materialen duurder zijn geworden én ik intussen voor veel dingen in een ander segment kijk dan toen ik net student-af was. Ja, leefstijlinflatie, maar van de goede soort, wat mij betreft: het is best tof om niet alleen idealen te hebben maar er ook voor te betalen, duurzaamheid en kwaliteit zijn me wel wat waard. Daarnaast heb ik een nieuw goed doel toegevoegd aan mijn vaste schenkingen, want er blijft ondanks de verhoogde uitgaven nog meer dan genoeg over. Grofweg verwacht ik 30% van mijn inkomen te sparen en 10% weg te geven.

 6. Omgekeerde Geldnerd methode

  Mijn begroting voor komende jaren is weer op orde, dankzij de geweldige Geldnerd Fire calculator en de omgekeerde Geldnerd methode 🙂 Die werkt als volgt:

  -1- Ik kijk eerst naar de uitgaven van 2022 en of die in lijn waren met onze begroting. Vervolgens maak ik op hoofdlijnen een begroting voor 2023 waarbij ik rekening hou met kostenstijgingen of meevallers. Wij werken met een reserve potje op een aparte rekening waar gadgets, kleding, abonnementen, uit eten en vakanties van betaald worden. Daarbij hanteren we het principe op is op. Dat werkt voor ons heel goed om bewust te worden van de uitgaven en het is erg motiverend als we gedurende het jaar geld overhouden voor de leuke dingen. Alsof we steeds een beloning krijgen die we hebben verdiend 🙂 Alle vaste uitgaven worden maandelijks afgeschreven volgens de begroting.

  -2- Met het totaal bedrag van de begroting ga ik spelen met de “Geldnerd Fire calculator”. De uitgaven van de begroting neem ik als startpunt, de exacte waarde van onze gespaarde aandelen en het banksaldo vul ik in en vervolgens speel ik net zo lang met de uitgaven, (dalende) inkomsten, nog te werken jaren en het rendement totdat er lijn uitkomt die uiteindelijk horizontaal loopt. En dan beoordeel ik of de uitgangspunten realistisch voelen en of we mogelijkheden hebben om kosten te besparen of inkomsten te verhogen. Ik reken inmiddels met een rendement van 4% gemiddeld en mijn verlies neem ik gelijk. Afgelopen jaar heb ik de daling van mijn aandelen VWRL en staatsobligaties index gelijk afgewaardeerd zodat ik met een schone lei begin met de Fire calculator. Als het rendement weer gaat stijgen dan werkt dat gunstig in toekomstige berekeningen.

  -3- Ik bevries alle getallen en de grafiek en sla deze op als financieel jaarplan 2023. Daarna kijk ik er nog een keer naar met een glas wijn en dan proosten wij op het volgende jaar en op de Geldnerd calculator 🙂 Het is weer een mooi exercitie geweest en het geeft rust dat we inzicht hebben in onze financiën.

 7. Martijn VG

  Wat een geld. Ons gezamenlijk inkomen (allebei HBO opleiding) is ongeveer de helft van jullie gezamenlijk inkomen.

Reacties zijn gesloten.