Blog over (financieel) bewust leven

Label: vroegpensioen

En de Polis Woekerde voort…

<schaam>Ook ik had een Woekerpolis</schaam>. Vroeger, in de dagen dat ik nog niet zo heel goed op mijn financiën lette, hebben Geldnerd en Ex zich allebei een levensverzekering laten verkopen. Die was bedoeld om eerder met pensioen te kunnen gaan, op ons 63e. Een beleggingspolis, waarop we maandelijks inleg stortten vanuit onze spaarloonregeling, want dat was fiscaal aantrekkelijk. Vooral voor de verzekeraar, realiseerden we ons na een paar jaar. Uiteraard bleven de beleggingsresultaten (ver) achter bij de ‘verwachte’ 8% gemiddeld per jaar. De kosten liepen wel gewoon door, dus Verzekeraar hoorde je niet klagen.

Toen we een paar jaar later onze persoonlijke financiën zelf stevig ter hand namen, was een van de eerste acties om deze polis stop te zetten. We hebben de inleg gestopt. Uitbetalen was lastig, want dan moest je afrekenen met de fiscus. Gewoon laten staan dus, en wel zien wat er op de beoogde einddatum (toen nog ruim 30 jaar weg) beschikbaar zou zijn.

Eens per jaar kwam er een overzicht van de verzekeraar met de actuele stand der dingen. Er kwam een voorstel voor woekerpoliscompensatie (een fooi, belachelijk). En het ding bleef me ergeren. Ieder jaar als dat overzicht kwam werd ik weer herinnerd aan die domme beslissing. En ieder jaar als ik mijn eindejaarsbalans maakte zag ik weer hoe de waarde achterbleef bij de rest van mijn beleggingen.

Dus heb ik een drastische stap genomen. Ik heb de polis uit laten keren. Een derde van de waarde op dit moment mag naar de Belastingdienst, maar dat zie ik maar als afkoopsom voor mijn financiële geweten. De rest gaat bij mijn eigen vermogen. Waar ik zelf wat van probeer te maken.

De polis woekert dus niet meer voort… En kan me dus ook niet meer jaarlijks ergeren.

Wat zijn jouw ervaringen met woekerpolissen?

Meetbare financiële doelen

‘Life is what happens to you while you are busy making other plans’ – John Lennon

Financiële doelen, hoe maak je ze meetbaar? Ik vind het een worsteling en ik heb er een aantal jaren over gedaan. Terugkijkend was het vooral vanwege de aannames die ik moest doen. Financiële dromen en de werkelijkheid verhouden zich niet altijd goed tot elkaar. Hoe oud word ik? Wat wil ik allemaal doen. Onderstaand mijn ‘exercitie’.

Mijn belangrijkste financiële doel is mijn pensioen. Zoals ik al vaker heb geschreven ben ik niet erg optimistisch over wat ik ga krijgen. Ik bouw op papier een goed pensioen op, maar wat daar straks van over blijft is een goede vraag. En over de AOW wil ik het dan niet eens hebben.
Daarom heb ik als doel om na mijn pensioen jaarlijks € 20.000 uit mijn vermogen te gebruiken om mijn inkomen aan te vullen. Maar dat moet wel € 20.000 zijn naar de koopkracht van vandaag. De gemiddelde inflatie over de afgelopen 25 jaar was 2,2%. Verwerk ik dat in mijn berekeningen, dan moet die € 20.000 van vandaag straks ongeveer € 35.000 per jaar zijn om dezelfde koopkracht te behouden. Ik ga ervan uit dat ik ergens tussen mijn 67e en 69e met pensioen ga. En ik ga er van uit dat ik 90 jaar oud word. Word ik ouder, dan is het potje leeg.

OK, dus ik wil € 35.000 per jaar uit mijn vermogen kunnen gebruiken na mijn pensionering. Gelukkig heb ik al het nodige opgebouwd, en ik heb nog 20 – 25 jaar om dat aan te vullen tot wat er nodig is. Mijn vermogen groeit op twee manieren:

  1. Door een deel van mijn inkomen niet te consumeren, maar toe te voegen aan mijn vermogen.
  2. Door het rendement op mijn spaargeld en mijn beleggingen.

Ik heb uitgerekend dat ik dit kan halen. Daarvoor moet ik ieder jaar (1) minimaal € 10,000 van mijn inkomen aan mijn vermogen toevoegen. En ik moet ieder jaar (2) een netto rendement (na belastingen) halen van 4,0% op mijn spaargeld en mijn beleggingen. En omdat ik gemiddeld 4,0% moet halen, is mijn doelstelling om 5,0% te halen. Voor de veiligheid. De afgelopen 10 jaar is dat gelukt. Dus wordt het een kwestie van stug doorploegen.

Wat zegt dit over mij? Ik ga tussen 67 en 69 met pensioen. Dus niet al op mijn 55e. En ik word 90 jaar oud. Als ik tussendoor nog iets anders wil (een boot kopen, een tweede huis, et cetera) dan moet ik mijn plannen aanpassen. En dat zal ook nog wel gebeuren. Want plannen overleven zelden de confrontatie met de werkelijkheid.

We must let go of the life we have planned, so that we can accept the life that is waiting for us’ – J. Campbell

Heb jij je doelen meetbaar gemaakt?

© 2020 Geldnerd.nl

Theme by Anders NorenUp ↑