Pensioenstand 2017

  • Berichtcategorie:Pensioen

Verbaasd was ik toen ik deze week mijn mailbox opende. Het Uniform Pensioen Overzicht was er al. Vorig jaar kwam dat pas in augustus.

Over 2016 meldt het ABP dat mijn A-factor uitkomt op € 1.621. In 2015 was dat € 1.523, en in 2014 € 1.428.

Het ABP meldt nu dat ik naar verwachting uit ga komen op een jaarlijks pensioen van € 61.562 bruto per jaar. Dit ervan uitgaande dat ik tot mijn pensioendatum in dienst blijf bij mijn werkgever. Vorig jaar was dat € 56.575 en in 2014 € 55.019. Ik vind dat een forse stijging. Maar mijn pogingen om mijn pensioen volledig te begrijpen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Dus ik weet nog steeds niet wat ik hier nu van moet denken.

Volgens de website van het ABP heb ik tot nu toe al genoeg opgebouwd om straks een pensioen van € 1.570 netto per maand te krijgen.

Hoe gaat het met jouw pensioenopbouw?

Pensioenstand

  • Berichtcategorie:Pensioen

Deze week ontving ik mijn Uniform Pensioen Overzicht weer. Fijn digitaal, dus even inloggen bij het ABP en ik kon ‘m downloaden. Na alle berichten in de media eindelijk gelegenheid om te zien hoe het er voor mij een beetje voor staat.

Eerder schreef ik al over mijn pensioen. Het pensioenoverzicht beloofde toen dat ik (bij een gelijkblijvend dienstverband) uit zou komen op een jaarlijks pensioen van € 55.019 vanaf mijn 67e.

Over 2015 meldt het ABP dat mijn A-factor uitkomt op € 1.523. In 2014 was dat € 1.428.

Het ABP meldt nu dat ik naar verwachting uit ga komen op een jaarlijks pensioen van € 56.575. Dit ervan uitgaande dat ik tot mijn pensioendatum in dienst blijf bij mijn werkgever.

Wat vind ik hiervan? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb nog steeds niet helemaal doorgrond hoe mijn pensioen nu precies in elkaar zit. Dat blijft een punt op mijn actielijstje.

Hoe gaat het met jouw pensioenopbouw?

De A-factor

  • Berichtcategorie:Pensioen

Ieder jaar krijg ik keurig een Uniform Pensioen Overzicht van mijn pensioenfonds. De eerste jaren keek ik er niet eens naar, en stopte ik ze gewoon in mijn administratie-map achter het tabblad ‘Pensioen’. Maar een aantal jaren geleden is dat veranderd.

Sindsdien kijk ik vooral naar één getalletje in die set van pagina’s. De A-factor. A staat hier voor Aangroei. Het geeft aan hoeveel pensioen je in een bepaald jaar hebt opgebouwd. Het vindt z’n oorsprong in artikel 15 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Daar staat dat je ieder jaar door je pensioenverzekeraar geïnformeerd moet worden over de ‘aan het kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het bedrag van de jaarlijkse uitkeringen van de aan hem toekomende aanspraken die recht geven op een levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom, voor zover deze aangroei het gevolg is van de toeneming van de diensttijd in dat voorafgaande kalenderjaar’.

Oef. Hele mond vol. Maar wat staat daar in gewone mensentaal? Dat is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld, denk ik.

Stel, je hebt over 2013 een A-factor van € 1.000. Dan betekent dat jouw jaarlijkse uitkering vanaf je pensioendatum € 1.000 zal zijn. Heb je vervolgens over 2014 een A-factor van € 1.100, dan wordt jouw jaarlijkse uitkering vanaf je pensioendatum € 2.100 (namelijk € 1.000 + € 1.100). Dit is nog exclusief de toename door indexering van eerder opgebouwde pensioenaanspraken, de aanpassing voor inflatie. Helaas weten we sinds de financiële crisis weer dat die indexering geen automatisme is.

Veel mensen kennen de A-factor alleen voor de berekening van de jaarruimte, het bedrag dat je ‘fiscaal aantrekkelijk’ mag bijsparen voor je pensioen. Maar het vertelt je dus ook vooral iets over de rechten die je al hebt opgebouwd. De som van al jouw A-factoren en al jouw indexeringen is dus het pensioen wat al ‘veiliggesteld’ is.

Ik heb ze weer eens opgezocht, die A-factoren, als onderdeel van mijn onderzoekje naar de veiligheid van mijn pensioenpot. Waarover later meer…

Hoe ‘veilig’ is jouw pensioen al?