De (on)betrouwbare overheid

Eén ding heb ik wel geleerd de afgelopen jaren: de overheid is geen betrouwbare partner als het gaat over je financiële toekomst. Waarom?

Je financiële toekomst managen is volgens mij een zaak van lange adem. Volhouden. Sparen. Bijsparen. Rente. Rente op rente. Het heeft allemaal pas zin als je het een langere periode achter elkaar kunt doen.

Nu heb ik de afgelopen jaren een fors aantal regelingen meegemaakt die gericht waren op het ‘belastingtechnisch zo aantrekkelijk mogelijk maken van sparen’. Ze hadden wel altijd allerlei beperkingen, en werden vaak om politieke redenen gewijzigd. Een kleine bloemlezing van regelingen gedurende mijn werkzame leven tot nu toe:

  • Spaarloon, van 1994 tot 2011.
  • Premiesparen, van 1994 tot 2003.
  • Winstdelingsregeling, belastingvoordelen per 1 januari 2003 afgeschaft.
  • Levensloop, van 2006 tot 2012. Oorspronkelijk zou het per 2013 opgevolgd worden door Vitaliteitssparen, maar dat ging toch niet door.

Tussendoor heb ik ook nog een aantal wijzigingen van de pensioenregelingen meegemaakt, van eindloon naar middelloon, en de afschaffing van het vervroegd pensioen, en recent weer een versobering in de indexatie. Toegegeven, die waren allemaal wel bedoeld om het pensioensysteem betaalbaar te houden toen de baby-boomers met pensioen gingen. Maar tot op de dag van vandaag betaal ik op mijn salarisstrookje maandelijks een bedrag aan (oud-) collega’s die met vervroegd pensioen gingen, een voorrecht waar ik zelf niet meer op die manier van zal mogen genieten.

Met zoveel wijzigingen in zo’n relatief korte periode is het voordeel van al die regelingen erg beperkt. En je spreidt je inleg ook nog eens over heel veel potjes die elk hun eigen regeltjes hebben. Ik heb een aantal jaren geleden ervoor gekozen om er allemaal niet meer aan mee te doen. Niet meer spreiden over heel veel potjes, maar zelf sparen en beleggen. Met zo min mogelijk beperkingen.

Hoe ga jij om met dat oerwoud aan regelingen?

11,7% Koopkrachtverlies

  • Berichtcategorie:Pensioen

Vandaag kreeg ik weer een goede reminder waarom ik zelf zo hard spaar en beleg voor mijn aanvullende pensioen. Dit bericht vertelt me dat mijn pensioenfonds ook in 2016 de pensioenen niet zal laten meestijgen met de lonen.

Niet indexeren betekent koopkrachtverlies. Recent heb ik daar ook een ander artikel over gelezen.

Wat ik het belangrijkst vond: sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 ben ik al bijna 11,7 procent aan indexatie misgelopen. Dat is veel. En dat is de reden dat mijn eigen vermogensopbouw steeds belangrijker wordt. Want laten we eerlijk zijn: ik geef elke maand een behoorlijk bedrag aan mijn pensioenfonds, maar ik heb er heel weinig directe invloed op. Op sommige momenten zou ik graag GPF oprichten: Geldnerd Pensioenfonds. Maar dat heeft ook weer z’n risico’s.

In het artikel ook meer informatie over de ‘sigaar uit eigen doos’: de lagere pensioenpremie voor volgend jaar. Die ook weer leidt tot (of het gevolg is van) versoberde pensioenen.

Vastberaden ga ik voorwaarts met mijn eigen pensioenpot. Want van ‘het systeem’ kan ik steeds minder verwachten. Ik moet voor mezelf zorgen.

Wat verwacht jij van je pensioen?