Vermogensdaling gestopt

‘Goed nieuws’ van het CBS vandaag. Het vermogen van huishoudens daalt niet langer. Tussen 2008 en 2013 daalde het doorsnee vermogen van huishoudens, de bezittingen minus de schuld, van € 47.000 naar € 19.000. In 2014 bleef het vermogen even hoog, voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis.

Het bericht laat ook zien wat de belangrijkste bestanddelen zijn:
55,0% Eigen woning
16,2% Bank- en Spaartegoeden
15,9% Effecten

Eerder heb ik al geschreven dat ik steeds weer verbaasd ben over dit soort berichten. Doorsnee € 19.000, waarvan meer dan de helft Eigen Woning. 16,2% Bank- en spaartegoeden is € 3,078 in snel beschikbaar cash geld, en dat is minder dan de aangeraden NIBUD-buffer. Gezien mijn eigen buffer zijn er dus al een aantal huishoudens zonder buffer. Maar ja, ik ben dan ook een ‘bufferfreak’.

Uiteraard ben ik wel blij dat de vermogensdaling tot stilstand is gekomen. De economische crisis lijkt echt voorbij. Geldnerd is wel benieuwd wanneer de volgende economische crisis uit gaat breken…

Hoe staat het met jouw vermogen?