Rekenmodel FIRE met pensioen voor loonslaven

De meeste modellen voor FIRE die ik op internet tegenkom, zijn gebaseerd op de Amerikaanse situatie. Een belangrijk verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland is de pensioenvoorziening. De Amerikanen bouwen (vrijwillig) persoonlijke pensioenpotten op via bijvoorbeeld de systematiek van 401(k). Dat is een van de redenen waarom je op veel Amerikaanse blogs van die enorm hoge eigen vermogens langs ziet komen, want de waarde van die potjes tel je natuurlijk gewoon mee.

In Nederland hebben we (nog) geen persoonlijke pensioenpotten. Die zijn in de huidige discussie over de pensioenhervorming ook erg omstreden. We vinden in Nederland de collectiviteit, het samen delen van de risico’s zodat iedereen een min of meer gelijke kans heeft op een redelijk pensioen, erg belangrijk. En wij loonslaven (voor ondernemers is het meestal anders) hebben meestal niet een vaststaande pot met geld voor ons pensioen, maar wel de zekerheid van een uitkering van onze pensioendatum tot aan de dood. De hoogte van deze uitkering (en of deze al dan niet geïndexeerd wordt voor inflatie) is dan weer onzeker.

Dat maakt de financiële kant van de FIRE-discussie dan weer wat ingewikkelder voor ons, de loonslaven. Daar heb ik eerder over geschreven, en ook onderstaande grafiek gemaakt. Uitgaande van een bepaalde (onzekere) AOW en pensioenuitkering vanaf een onzekere pensioendatum, heb je vanaf dat moment je vermogen alleen nog nodig als je met AOW en pensioen tekort komt om in je levensonderhoud te voorzien. De rest van je vermogen kun je inzetten om het gat tussen de officiële pensioendatum van jouw pensioenfonds(en), en de datum waarop je stopt met werken, te overbruggen.

Ik ben al een tijdje aan het ‘klooien’ om hier een rekenmodel voor te ontwikkelen. Dat valt nog niet mee, omdat er veel aannames en onzekerheden in zitten. Onlangs had ik hier een interessante mailwisseling over met lezer Sam. En hierbij dus mijn eerste poging. Ik reken op een storm van kritiek, opmerkingen en aanvullingen, zodat ik dit model verder kan verbeteren. Voordat je verder leest even een waarschuwing: hier deel ik weer een nerdy spreadsheet.

Vooraf: het is een eenvoudig model. Het houdt bijvoorbeeld nog geen rekening met partners, het is een individueel model. Ook houdt het geen rekening met derde-pijler pensioenen. De uitdaging voor mij zat ondermeer in het programmeren van de grafiek. Die heeft meerdere series, en combineert meerdere types (lijnen en kolommen) in één grafiek. Dat gaat me goed van pas komen als ik binnenkort verder werk aan mijn Dashboard.

Het model redeneert vanuit een huidig jaar, en wil uiteraard ook weten wat je huidige vermogen is. Andere relevante factoren in het model zijn ondermeer de verwachte gemiddelde jaarlijkse inflatie. De afgelopen 25 jaar was dat ongeveer 2,2% per jaar. Verder het verwachte gemiddelde rendement op je vermogen, daar ga ik uit van 6,0% per jaar. En het AOW-bedrag dat je jaarlijks verwacht te ontvangen. Daar gaat mijn model uit van het standaardbedrag, anders wordt het wel erg ingewikkeld. Ook geef je de datum in waarop je pensioen en AOW uitbetaald gaan worden. Uiteraard kun je al die variabelen zelf naar hartenlust aanpassen.

Apart instelbaar is de verwachte jaarlijkse indexering van de AOW en het pensioen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen 10 jaar ga ik in mijn model maar niet uit van een indexering met hetzelfde percentage als de gemiddelde inflatie. Ik ga maar even uit van een kwart, maar uiteraard is ook dat in te stellen.

Ook gebruikt het model je huidige netto jaarinkomen, en ook moet je een verwacht gemiddeld spaarpercentage opgeven. Want zolang je nog werkt kan het vermogen harder groeien dan alleen door het rendement… Heel optimistisch kun je ook een percentage ingeven voor de verwachte jaarlijkse stijging van je salaris, voor zolang je nog werkt.

Daarna wordt het al iets ingewikkelder. Ieder Uniform Pensioen Overzicht (UPO) geeft aan hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd als je nu zou stoppen met werken. Dat is een belangrijk getal. Dat kun je ingeven, met het specifieke jaar dat dat bereikt is. En ook heeft het model jouw meest recente A-factor nodig. Ook die staan ieder jaar in jouw UPO. Daarmee kan het rekenmodel een gooi doen naar het pensioen dat je nog op gaat bouwen totdat je stopt met werken.

Veel variabelen en veel aannames. Dat betekent veel onzekerheden. Een model is altijd een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De uitkomst is dus een indicatie. Geen zekerheid, geen garantie.

Je moet ook ingeven in welk jaar je wenst te stoppen met werken. En hoeveel geld je jaarlijks nodig denkt te hebben nadat je stopt met werken. Dat doe je in Euro’s van vandaag. Met behulp van de inflatie rekent het model zelf uit hoeveel Euro je dan jaarlijks nodig hebt vanaf het jaar dat je daadwerkelijk stopt. En tenslotte werk ik met een levensverwachting.

Levensfasen

Het model kent eigenlijk drie fasen in jouw financiële leven:

 1. De opbouwfase. Dit is de fase waarin je werkt, en inkomen hebt, en een deel daarvan overhoudt en toevoegt aan je vermogen. Ook bouw je in deze periode pensioen op.
 2. De op-eet fase. Dit is de fase waarin je gestopt bent met werken, maar nog geen AOW en pensioen ontvangt. Je leeft dus volledig van je opgebouwde vermogen.
 3. De pensioenfase. Die start in het jaar dat AOW en pensioen voor het eerst uitbetaald worden. Vanaf dat moment leef je van pensioen en AOW, aangevuld met de rest van je vermogen.

Het model gaat er van uit dat je niet de behoefte hebt om vermogen over te houden. Slecht nieuws dus voor je potentiële erfgenamen. En het model gaat er ook van uit dat je blijft beleggen.

Opbouwfase

Het ligt voor de hand, in deze periode kijkt het model vooral naar je vermogensopbouw. Wat blijft er over als spaarpercentage, en hoe rendeert dat. Daarbij wordt de salarisstijging meegenomen. Het model gaat er hierbij van uit dat de inflatie al meegenomen is in het verwachte jaarlijkse rendement.

Op-eet Fase

Je hebt geen inkomen meer, want je bent gestopt met werken. Je pensioenopbouw is gestopt, die groeit dus alleen nog maar met de verwachte jaarlijkse indexering. Je leeft dus van je vermogen. Op basis van het bedrag dat je nu denkt jaarlijks nodig te hebben, aangepast met de jaarlijkse inflatie. Ieder jaar heb je dus een beetje meer nodig om van te leven.

Je vermogen blijf je wel actief inzetten, op het deel dat je elk jaar overhoudt maak je dus nog steeds je jaarlijkse rendement.

Pensioenfase

Je inkomenssituatie verandert op het moment dat je AOW en pensioen uitbetaald gaan worden. Beide zijn in het model gegroeid met de verwachte jaarlijkse indexering. Ze kunnen overigens verschillende startdatum hebben.

Het bedrag dat je jaarlijks nodig denkt te hebben blijft hetzelfde als in de Op-eet Fase, en groeit jaarlijks met de inflatie. Waarschijnlijk worden deze deels gedekt met AOW en Pensioen. Het restant moet je ook weer aanvullen met vermogen. Je vermogen blijf je actief inzetten, op het deel dat je elk jaar overhoudt maak je dus nog steeds je jaarlijkse rendement.

Hoe werkt het?

Op het werkblad Dashboard vul je jouw gegevens en aannames in. Daarna klik je op de knop FIRE Calculator, en het systeem voert de berekeningen uit. Je krijgt een melding als die berekening klaar is. Dan is er ook een grafiek verschenen op het Dashboard.

Met de knop Clean Up wordt het werkblad Data leeggemaakt, en de grafiek weer verwijderd. Het is aan te raden dat steeds te doen na het aanpassen van één of meer parameters, voordat je opnieuw op FIRE Calculator drukt.

Op het werkblad Data staan de uitkomsten van de berekeningen, per jaar. De kolomtitels spreken grotendeels voor zichzelf. Pillar 1 is de AOW, Pillar 2 je opgebouwde pensioen. Met Pillar 3 wordt (nog) geen rekening gehouden, en Pillar 4 is de aanvulling die je uit je vermogen haalt. De kolom Withdrawal is het bedrag dat je jaarlijks nodig hebt om van te leven, aangepast voor de inflatie. Aan de rechterkant kun je zien wanneer de verschillende fasen beginnen (Opbouwen, Opeten, en Pensioen).

Grafiek

De grafiek heeft twee y-assen. De linkeras hoort bij de vlakken. De rechteras hoort bij de rode lijn, die je vermogensopbrengst weergeeft. Als de rode lijn ophoudt, dan is je vermogen op.

Het geel/oranje vlak is het deel van je inkomen dat je uit je vermogen moet halen. Dat is je hele inkomen in de Op-eet Fase, en de aanvulling op je AOW en pensioen in de Pensioenfase. Nadat de rode lijn opgehouden is, kom je het geel/oranje deel dus tekort.

Onderstaand een voorbeeldgrafiek. Deze persoon stopt in (eind) 2025 met werken, en leeft dan van vermogen. Vanaf 2041 ontvangt deze persoon AOW en Pensioen. Maar het vermogen is naar verwachting op in 2057. Of dat erg is? Goede vraag. Onderstaande grafiek gaat uit van een inflatie van 2,2%, een indexering van 0,5% en een jaarlijkse salarisstijging van 1,1%. Jaarlijks netto inkomen is € 35.000, spaarpercentage 40%. Verwacht benodigd om van te leven is € 20.000. Beginvermogen is 100.000 per eind 2017, de persoon is geboren in 1970.

Ik zei het al eerder: Veel variabelen en veel aannames. Dat betekent veel onzekerheden. Een model is altijd een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De uitkomst is dus een indicatie. Geen zekerheid, geen garantie. Maar het geeft veel stof om over na te denken. hoeveel geld heb je echt nodig in de verschillende fasen van je financiële leven? Welk rendement verwacht je? Wat doet de inflatie, en de belastingen? Worden je pensioen en je AOW geïndexeerd? Hoe ontwikkelt je salaris zich? En wat gebeurt er met je FIRE datum in die verschillende scenario’s?

Je kunt de meest actuele versie van de FIRE Calculator vinden op mijn Downloads-pagina.

Het model bevestigt mijn eerdere eigen berekeningen, maar mijn FIRE datum houd ik lekker geheim. Wat is jouw FIRE datum?

Dit bericht heeft 34 reacties

 1. Indrukwekkend! Ik heb m meteen geprobeerd, maar moet er nog even induiken wat nu precies wat betekent en welke aannames voor ons gelden. Maar diepe buiging voor je werk!
  En dat moet heel veel werk geweest zijn, want het eerste invulveld is vooringevuld met 2017 met daar achter ‘huidig jaar’ 😉

 2. Project Lonica

  Madre mía… jij bent lekker bezig geweest zeg! Kun je er ook nog even eentje maken voor emigranten met een volslagen onzeker inkomen?

  Mijn rekenmodel heet: Que será será 😉

  1. Geldnerd

   De uitkomst van de formule ‘=QueSeraSera(3 katten; geel huis; uitzicht; Spanje; bier)’ in Excel luidt ‘jaaaaaa! Succesvol!’

   1. Team CF

    Hahahaha, geniaal!

 3. Karin

  Prachtig! Voor de mensen die anders willen: de app ‘inkomen later’ doet ook iets dergelijks.

  1. Geldnerd

   Ja, maar die probeert je wel dure en nutteloze beleggingsproducten van Nationale Nederlanden aan te smeren….

   1. Sam

    Valt wel mee. Ik kende de app niet. Ziet er mooi uit. En makkelijk in gebruik. Dank voor de tip Karin! Tot zo ver ik zie, worden er uberhaupt geen prodocuten/diensten aanbevolen in de app. Wie weet dat ze SPAM sturen naar het email adres dat ik gekoppeld is aan je PLay Store account, maar dat kan mij weinig deren.

    Een Excel geeft natuurlijk wel veel meer mogelijkheden om dingen zelf aan te passen. Maar wat vooral teleurstelt in de app: een op-eet fase lijkt er niet te zijn of werkt niet goed. Dus een periode in je leven dat je geen inkomen hebt uit arbeid of pensioen, lijkt de app niet te kennen. Suf. Voor mensen die FIRE nastreven, is dat toch wel een cruciale fase.

 4. Leonard

  Respect!
  Naar aanleiding van de post “Hoeveel nodig na pensioen”, waarin de eerste grafiek in dit artikel al verwerkt was ben ik zelf aan de slag gegaan, maar zonder succes.

  Ik ga er nog eens verder induiken om hem helemaal te begrijpen…..

 5. Team CF

  Mooi kunstwerkje Geldnerd, ga er nog even mee spelen!

 6. Flow

  Wow wat een werk! Ziet er goed uit, zijn er meteen even mee aan de slag te gaan. Leuk om de verschillende getallen in te vullen en daar de uitkomsten bij te zien. Hiermee worden ook onze eerdere berekeningen bevestigd, zijn pas net begonnen, die FIRE datum duurt nog wel even.

 7. Niet Tot 71

  wow, respect Opa!!
  Ik heb hem ook eens bestudeerd en krijg bevestigt waar ik zelf al vanuit ging. Ik heb nog een lange weg te gaan tot mijn doel, maar in theorie zou het haalbaar moeten zijn als we doorleven zoals we nu doen.

 8. Mooi gedaan zeg!! Als ik het goed zie (en ik moet zeggen dat ik geen ster in wiskunde ben), dan zou ik in 2030 kunnen stoppen. M’n vermogen is dan in 2053 ongeveer op, terwijl ik vanaf 2052 AOW krijg. Als ik er dus voor zorg dat ik voor die tijd kan leven van wat de AOW is, is alles daar bovenop extra!

 9. de budgetman

  Erg goed gedaan, vooral omdat er met alle denkbare variabelen rekening is gehouden. En dat levert per definitie een uitkomst op die in de toekomst nog zal veranderen.
  Waarschijnlijk een van de mooiste, meest nerdy-spreadsheets tot nu toe 😉

  1. Geldnerd

   Dankjewel!

 10. Handig! Ik ga het uit testen. Helaas heb ik hier bijna geen pensioen opgebouwd, omdat ik nog maar 3 jaar in Europa werk… En mijn “pensioen” in Amerika wordt in NL als eigen vermogen beschouwd 🙁

  1. Marjolein

   Ik heb dat ook! 5 jr in Nederland en Amerikaans pensioen opbouw. Ik dacht dat ik de enige was 🙂

 11. Eddie

  yes – dank je wel Geldnerd, lang leve ‘wereld spreadsheet dag’.
  Ga me er dit weekend in vastbijten ?

 12. Pasja

  Jee wat knap zeg! Het redactionele (in tekst) snap ik nog wel.
  Ik zal proberen om het in te vullen..maar raak al een beetje in paniek bij grafieken..ben een grafiek analfabeet:)
  En onze situatie is wat anders..kun of wil je daarbij evt.helpen op basis van onze gegevens ? Of denk ik te moeilijk en gewoon doen?

  1. Geldnerd

   Gewoon doen! En als je specifieke vragen hebt kun je me altijd mailen via de Contact pagina op deze site.

 13. het rijke wijf

  Zoooo M. heeft wat te doen dit weekend. Downloaden en invullen 😉 Ik ben heel benieuwd voor ons als dubbele loonslaven met pensioen kraters. Dank voor alle ‘moeite’.

 14. Sam

  Indrukwekkend Geldnerd!

  Eindelijk een calculator die op de Nederlandse situatie is toegesneden. Dit voegt echt wat doe aan de talloze blogs die er al zijn.

  Ik ga dit weekend ermee spelen. Ongetwijfeld ga ik dan met wensen/suggesties komen, maar ik ben nu al heel blij er mee. Zeker ook dat AOW en pensioenuitkeringsdatum kunnen verschillen en het op-eet principe ipv SWR.

  Wordt vervolgd… maar super dat je dit allemaal met ons deelt!

 15. sabey

  Heb jij vrijstelling gekregen van de belastingdienst om geen vermogen belasting te betalen?

  1. Geldnerd

   Was het maar waar…. Nee, die verwerk ik door een lager dan gangbaar gemiddeld rendement op vermogen te nemen. De meeste modellen gebruiken 7%, ik 6%.

 16. Arjan

  Heb in een spreadsheet hetzelfde plan uitgewerkt. Ga mijn plan hierin eens toepassen kijken hoe het eruit komt. Het is in ieder geval exact mijn plan. Erg leuk!

 17. M - TwoPennies

  Indrukwekkend hoor! Dat wordt nog een uitdaging als je er ook partners aan toe wil voegen. Wij werken nog niet echt toe naar een specifieke datum, omdat dat voor ons nog heel ver weg is. Maar wel leuk om eens te spelen met dit soort Excelbestanden!

 18. Sam

  Mocht je in de toekomst er verder aan gaan knutselen (de v1.0 doet mij vermoeden van wel), zou ik het volgende opties willen suggereren 🙂

  Must haves
  – incidentele meevallers of tegenvallers, bijv. verkoop woning of een erfenis (bijna iedereen met ouders met een koopwoning zal hier toch eens mee te maken krijgen). Bijvoorbeeld: in 2040 +50k aan vermogen.

  – structurele wijzigingen in uitgaven patroon, bijvoorbeeld na aflossen hypotheek: vanaf 2050 jaaruitgaven met 10k omlaag. vanaf 2070: jaaruitgaven met 5k omhoog i.v.m. zorgkosten. Ook kinderen uit huis of studeren kan hiermee opgevangen worden.

  Should haves en nice haves:

  – situatie tweeverdieners

  – keuze om maandelijks/jaarlijks spaarbedrag in % of absoluut in te voeren. In % impliceert dat het meegroeit in de tijd. Maar mogelijk investeer je maandelijks een vast bedrag dat je niet laat meegroeien

  – in te stellen VRH, liefst waarbij je een vanaf bedrag kan opgeven (in mijn geval betaal ik tot X ton geen VRH, omdat mijn aflossingsvrije hypotheekdeel als box 3 schuld kan worden opgevoerd)

  Ik kan me voorstellen dat je al heel veel tijd hebt gestoken in deze excel (waarvoor hulde!) en niet zit te wachten op nog meer pielwerk. Maar ik dacht ik laat het nu al vallen, mocht je in de toekomst toch weer verder knutselen 🙂

  1. Geldnerd

   Hee, daar zitten een aantal hele goede ideeën bij! Ik geef geen garantie voor een termijn waarop, maar versie 2 komt er vast wel.

   1. Sam

    Je zou eens kunnen afkijken bij ontrajectory.com met een gratis trial. Ik vind dat een zeer krachtige tool. Doet ongeveer wat jouw tool doet, maar nog meer. Ook met Monte Carlo analyses e.d. Wel moet je je pensioenuitkering schatten als je eerder stopt met werken. Daar blijf ik op hangen.

    Het is dat je er maandelijks kosten aan kwijt bent, anders had ik dat wel gebruikt (voor een goede calculator zou ik wel eenmalig een paar tientjes voor over hebben, maar niet de rest van mijn leven abonnementsgeld. Ik moet immers zuinig leven om FIRE te bereiken 😉 )

  2. Leonard

   Zo’n incidentele meevaller kan ook een koopsompolis zijn welke vrijkomt.
   2 of 3 van zulke meevallers kan idd best handig zijn.

   Ik probeer alleen maar meer redenen te verzinnen om het er in te krijgen 😉

 19. B at Fire The Boss

  Wow, echt gaaf dit model! Ik ben wel een cijfersnerd, en heb dus ook mijn eigen model, maar die van jou is super uitgebreid! Chapeau!

  Maarre, waarom houd je jouw FIRE-datum geheim?

  1. Geldnerd

   Ik houd wel meer persoonlijke dingen geheim…

 20. Mr Groeigeld

  Wow mooi rekentool zeg! Knap gemaakt hoor. Ik ga er eens mee spelen.

  Ikzelf ga niet uit van een opeet-fase (zie mijn blog), maar het is zeker een goede backup voor als ik mijn targets niet haal.

Reageren is niet mogelijk.