Potjes in GnuCash

Is er een boekhouder of accountant in de zaal? Ik heb even jullie hulp nodig…. Want ik weet wel iets van boekhouden, maar ik ben geen boekhouder. En daar heb ik nu even last van.

Mijn potjessysteem is sinds 2020 een belangrijk onderdeel van mijn financiële systeem. Hiermee reserveer ik geld voor grote en/of onregelmatige uitgaven. Ook begin dit jaar heb ik nog flink lopen schuiven met geld tussen deze voorzieningen.

Voor mij werkt dat rustgevend. Dus wil ik de potjes ook graag gebruiken in GnuCash, het open-source boekhoud programma waarin ik mijn administratie stapsgewijs op aan het zetten ben.

Het valt nog niet mee om GnuCash helemaal naar wens in te richten voor persoonlijke financiën. Online vind ik betrekkelijk weinig informatie en voorbeelden van mensen die er zelf mee werken voor hun persoonlijke financiën. Daarom probeer ik zelf in deze serie blogposts wel te documenteren hoe ik met GnuCash werk, in de hoop dat anderen er iets aan hebben.

Definitie van de potjes

Mijn potjes beschouw ik eigenlijk als boekhoudkundige voorzieningen (provisions). Daarover lees ik ‘A provision is a liability of uncertain timing or amount, meaning that there is some question over either how much will be paid or when this will be paid’. Dan zou ik ze dus bij de liabilities/passiva op moeten voeren. Het zijn voor mij eigenlijk vooruitbetaalde uitgaven (Expenses). Dan is het in boekhoudkundige termen een Liability.

Dit is overigens een bewuste persoonlijke keuze. Zie ik het als spaarpotje (dan is het een asset) of als vooruitbetaalde expenses (dan is het een liability)? Ik kies dus voor die tweede optie. Het staat vast dat het uitgegeven wordt, alleen het moment (en soms de precieze omvang) van de uitgave is nog onzeker. Dan zou ik mezelf voor de gek houden als ik het als spaarpotje meetel. iets wat ik in mijn Excel administratie overigens jarenlang gedaan heb…

Boekhoudkundig is een Voorziening onderdeel van het vreemd vermogen. Het heeft immers een vaste bestemming en is niet meer vrij beschikbaar. Een voorziening telt dan ook niet mee in mijn eigen vermogen. Door deze boekhoudkundige keuze word ik op papier iets ‘armer’ dan voorheen. Of ik heb een reëler beeld van hoe ik ervoor sta. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Grootboekrekeningen en Journaalposten

Oké, nu is het tijd voor wat boekhoudnerderij… Ik gebruik het voorbeeld van mijn potje voor het betalen van de jaarlijkse premie voor de Zorgverzekering. Hiervoor zet ik elke maand € 100 opzij op mijn spaarrekening. In december boek ik dat geld terug naar mijn lopende rekening en betaal de premie in één keer vooruit. Dat doe ik zo sinds eind 2017, de zorgverzekering was het allereerste potje in mijn administratie.

Ik twijfel nog tussen drie methodes. Bij de ene boek ik maandelijks het bedrag naar een aparte voorzieningenrekening. Bij de tweede methode boek ik maandelijks rechtstreeks naar de uiteindelijke uitgavenrekening. En ik kan het ook gewoon simpel houden, de derde methode.

Methode 1 – Aparte Uitgavenrekening Voorzieningen

In GnuCash heb ik hiervoor de onderstaande rekeningen aangemaakt:

 • Onder Expenses (Uitgaven) de rekening Uitgaven:9500 Voorzieningen:9510 Voorziening Zorgverzekering.
 • Onder Liabilities (Passiva) de rekening Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering.

De nummering is een overblijfsel uit mijn Excel-administratie. Ik heb de rekeningen in GnuCash zoveel mogelijk genummerd op de manier waarop ze ook (sinds 2003) genummerd zijn in mijn Excel-spreadsheet. Die nummers zitten goed in mijn hoofd, zo kan ik dingen snel terugvinden. Geen boekhoudkundige logica, wel Geldnerd-logica…

In mijn GnuCash administratie heb ik voor elke maand van het jaar 2021 de onderstaande bankoverboeking staan. Die is onderdeel van de serie automatische overboekingen die elke maand plaatsvindt nadat mijn salaris betaald is.

DateAccountDepositWithdrawal
25-mm-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening100
25-mm-2021Activa:Huidige Activa:Bufferspaarrekening100

Voor de verwerking van mijn Voorziening voeg ik daar twee regels aan toe, ik ‘splits’ de boeking zoals dat mooi heet. Voor het egaliseren van de uitgaven over het jaar heen boek ik elke maand maandelijks de kosten (debet dus) aan voorziening (credit). Mijn kosten gaan daarmee maandelijks omhoog, mijn resultaat (voor mij is dat het spaarpercentage) gaat omlaag. De boeking ziet er dan als volgt uit.

DateAccountDepositWithdrawal
25-mm-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening100
25-mm-2021Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering100
25-mm-2021Activa:Huidige Activa:Bufferspaarrekening100
25-mm-2021Uitgaven:9500 Voorzieningen:9510 Voorziening Zorgverzekering100

Aan het einde van het jaar gaat er een boeking terug van de spaarrekening naar de betaalrekening. Dat geld gebruik ik vervolgens om de premie voor het daaropvolgende kalenderjaar. Mijn jaarpremie van € 1.155 was iets lager dan het totale opgebouwde bedrag van € 1.200, er bleef dus € 45 over op de spaarrekening dat ik heb gebruikt om een ander potje bij te vullen.

DateAccountDepositWithdrawal
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Bufferspaarrekening1.155
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening1.155
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening1.155
21-12-2021Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering1.155

Deze boeking heb ik als volgt aangevuld voor de verwerking van mijn voorziening:

DateAccountDepositWithdrawal
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Bufferspaarrekening1.155
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening1.155
21-12-2021Uitgaven:9500 Voorzieningen:9510 Voorziening Zorgverzekering1.200
21-12-2021Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering1.200
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening1.155
21-12-2021Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering1.155

Je ziet dat ik ‘stiekem’ het hele bedrag van de voorziening heb teruggeboekt. In dit scenario begint de voorziening dus met een saldo van nul (0) aan het financiële jaar 2022.

Nadeel van deze aanpak is dat ik geen rechtstreekse relatie leg tussen het opbouwen en aanhouden van de voorziening en de uiteindelijke betaling van de zorgverzekeringspremie. De voorziening is in deze methode zuiver een boekhoudkundig iets. Vandaar dat ik ook methode 2 overweeg.

Methode 2 – Voorziening Rechtstreeks Naar Uitgavenrekening

In deze aanpak heb ik maar één extra rekening nodig, onder Liabilities (Passiva) de rekening Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering. Bij deze methode boek ik maandelijks de kosten (debet) aan de voorziening (credit). Ik betaal maandelijks een ‘fictieve premie’ middels de voorziening. De maandelijkse boeking ziet er dan als volgt uit.

DateAccountDepositWithdrawal
25-mm-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening100
25-mm-2021Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering100
25-mm-2021Activa:Huidige Activa:Bufferspaarrekening100
25-mm-2021Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering100

Bij de werkelijke betaling van de zorgverzekeringspremie boek ik dan de voorziening (debet) aan de uitgave (credit). Op deze manier is de uitgave losgekoppeld van het moment dat ik de kosten neem. Het daadwerkelijke betalen van de zorgverzekeringspremie heeft dan ook geen impact op mijn resultaat of spaarpercentage.

DateAccountDepositWithdrawal
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Bufferspaarrekening1.155
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening1.155
21-12-2021Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering1.200
21-12-2021Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering1.200
21-12-2021Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening1.155
21-12-2021Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering1.155

Hiermee haal ik de voorziening weg uit de uitgavenrekening, en ‘vervang’ ik deze door de daadwerkelijke premiebetaling.

Om deze methode compleet te maken zou ik eigenlijk ook het restantbedrag van € 45 (het verschil tussen de opgebouwde € 1.200 en de daadwerkelijk te betalen € 1.155) nog een bestemming moeten geven. Die kan ik vrij te laten vallen zonder dat er kosten tegenover staan. Er valt er een verantwoordelijkheid weg en ik heb weer vrije beschikking over dat deel van het vermogen. Het is dus weer eigen vermogen geworden.

Een verschuiving van vreemd naar eigen vermogen is boekhoudkundig een opbrengst. Ik boek dan de voorziening (debet) aan de opbrengst (credit). Dit komt ten goede aan mijn spaarpercentage. Maar misschien overdrijf ik dan een beetje? Of overdrijf ik sowieso? Hoe zouden jullie dat doen?

Methode 3 – Keep It Simple

Naar aanleiding van mijn vorige GnuCash-blog stuurde lezer Abel mij een mail met uitleg hoe hij zijn potjes-systeem geïmplementeerd heeft in GnuCash. Een methode die uitblinkt in eenvoud!

Hij heeft zijn potjesrekening aangemaakt als ‘Placeholder Account’. Dat is zeg maar een titelrekening, waar je zelf geen boekingen op kunt doen. Daar onder heeft hij voor elk potje een aparte rekening gemaakt. Dat is waar hij de afzonderlijke reserveringen op boekt. Je ziet dan in één oogopslag het saldo van het potje, en (omdat de ‘placeholder’ wel de optelsom van de rekeningen daar onder laat zien) op de placeholder-regel ook het totale saldo op de potjesrekening, zodat je kunt bewaken dat de balans in GnuCash klopt met de balans in de internetbankieren-omgeving.

In zijn geval ziet dat er als volgt uit (de bedragen zijn door mij vervaagd).

Om dit te laten werken is het van belang dat je de kolom met het actuele saldo zichtbaar maakt. In de Engelstalige versie van GnuCash heet die ‘Present’ of ‘Total’ met daarachter tussen haakjes de basisvaluta van jouw administratie (in mijn geval EUR). Je maakt die kolom zichtbaar door in de Accounts Overview in de rechterbovenhoek op het neerwaartse pijltje te drukken.

Abel zet eerst al het geld al op een subaccount (in zijn geval het potje Rest), en verdeelt het van daar uit Je doet dus geen boekingen meer op het ‘hoofdaccount’ van de potjesrekening. Door de autocomplete/historie van transacties invoeren moet je de eerste periode wel even goed opletten dat transacties niet meer naar het top-spaaraccount gaan, maar specifiek naar de juiste potjes.

Het is wat mij betreft een briljant eenvoudige manier om het zo in te richten, die goed aansluit bij hoe ik nu in Excel werk. En ‘Onverwacht Kapot Spul’ is natuurlijk een prachtige naam voor een potje! Het is wel volledig boekhouden op basis van cashflow.

Tenslotte

Drie methodes. Ik ben er nog niet uit. Maar ik zie nog een verschil met mijn kasboekhouding in Excel. In de kasboekhouding is het handig om elke voorziening als aparte bankoverboeking te doen. In het dubbel boekhoudsysteem van GnuCash zou ik net zo makkelijk één bankboeking kunnen doen, en de uitsplitsing in afzonderlijke voorzieningen in GnuCash toe kunnen voegen aan die ene bankoverboeking door de boeking te splitsen.

Help!

Dus… Is er een boekhouder of accountant in de zaal? Methode 1 of Methode 2 of Methode 3? Of is er nog een briljantere Methode 4? Doe ik nou erg gekke dingen als ik er zo mee omga in het dubbel boekhoudsysteem?

Update: Wil je weten welke keuze ik uiteindelijk gemaakt heb? Lees dit bericht.

Dit bericht heeft 15 reacties

 1. Rob

  Hi, accountant hier!

  Nee, je doet niet echt gekke dingen, misschien maak je de boekingen nog iets te complex, maar als dit zorgt voor meer duidelijkheid, vooral blijven doen.

  Een nuance die ik nog wel wil aanbrengen is dat er verschillende soorten reserveringen / voorzieningen / verplichtingen bestaan. Het grootste verschil tussen een voorziening en een verplichting / liability is dat je bij een liability eigenlijk zeker weet dat je een uitgaande cashflow hebt (waarbij in een jaarrekening er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen kort (< 1 jaar) en langlopend). Kenmerk van een voorziening is dat er altijd nog een onzekerheidsfactor in is verwerkt met betrekking tot wanneer en hoe groot de uitgaande cashflow is.

  In jouw potjessysteem lopen deze beide eigenlijk door elkaar.

  In het voorbeeld van de zorgverzekering zijn het niet echt vooruitbetaalde uitgaven, maar reken je de kosten van de zorgverzekering toe aan de verschillende perioden. In je balans is dit een reservering die je ook kunt categoriseren onder de kortlopende liabilities als Nog te ontvangen facturen. Als de rekening van de zorgverzekeraar dan binnenkomt, leidt dat in theorie (als de reservering gelijk is aan de ontvangen rekening) tot alleen een balansboeking, je hoeft niet je reservering en betaling van de factuur over je kostenrekening te laten gaan. Kan wel, hoeft niet. Als er dan een verschil is tussen reservering en rekening, dan boek je dat direct naar je uitgavenrekening.

  Een zuivere voorziening in jouw systeem zou het gadgetpotje zijn. Dat beschouw je als een som van een maximum toegestaan bedrag per maand dat je daaraan uit wilt geven (ten laste wil brengen van je spaarsaldo per maand). Alle uitgaven gaan dan van die voorziening af, en die kan ook negatief gaan…. Toevoegen aan de voorziening doe je op dezelfde manier als voor je zorgverzekering.

  Dan nog even kort iets over de categorisering in het vermogen. Een voorziening is geen eigen vermogen en geen vreemd vermogen volgens de verslaggevingsrichtlijnen. Door de onzekerheid of de uitgave wel plaats gaat vinden uit het gadgetpotje zou je kunnen argumenteren dat het meer eigen dan vreemd vermogen is. Een reservering voor het aanschaffen van een nieuwe bril zou dan weer een verplichting op middellange termijn zijn, maar wel een liability.

  Voor wat betreft het aanhouden van gelden, als je de inhoud van je reserveringen en voorzieningen aan de liability-kant van de balans hebt staan, weet je ook hoeveel in je buffer je hiervoor vrij moet houden, je moet je dan afvragen of het uitsplitsen van je assets nog wel nodig is als je die gelijk houdt. Als het geen moeite kost, kun je het inderdaad een-op-een volgen door te splitsen, maar nodig is het niet.

  Het is een beetje een grijs gebied, maar hopelijk helpt dit.

  1. Geldnerd

   Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie! Ik ga dat meewegen in mijn uiteindelijke keuze.

   1. Marc

    De eerste uitleg lijkt mij zeer goed. Ik twijfelde al over of je voorzieningen juist gebruikte als term. Methode 1 lijkt mij het meest logisch. Die is ook onafhankelijk van het programma dat je gebruikt. Methode twee lijkt mij nodeloos complex. Volgens mij is wat jij ‘alleen administratief’ noemt voldoende, gezien jouw discipline. De boekhouding geeft jou inzicht in wat per soort voorziening of reservering is opgebouwd, zonder dat je daarvoor meerdere rekeningen nodig hebt.

    Overigens spreek ik mijzelf wat tegen, want zakelijk heb ik inmiddels ook twee spaarrekeningen, een voor belastingen (BTW en sparen voor IB) en algemene reservering. Maar die algemene reservering heb ik wel voor verschillende doelen. En die kan ik als ik wil in de boekhouding verder uitsplitsen.

 2. Freddy

  Goed om te lezen dat ik niet de enige ben die hiermee worstelt. Ik heb ervoor gekozen om verschillende reservering rekeningen aan te maken (optie 3).

  Binnen mijn Rabobank spaarrekening heb ik verschillende “spaarpotjes” gemaakt die overeenkomen met de reserveringsrekeningen. Ik boek ook rechtstreeks van mijn rekening-courant naar het betreffende spaarpotje toe. Hierdoor hoef ik GNUCash de boeking ook niet meer te splitsen. En volgens mij gaat het matchen van de boekingen automatisch. Kan mij namelijk niet herinneren dat ik dit elke maand handmatig moet doen. Op de eerste van de maand wordt via automatisch overboekingen bij de Rabobank de reservering potjes gevuld.

  1. Geldnerd

   Wij noteren een stem voor methode drie, dankjewel!

 3. Sjaak Trekhaak

  Naar aanleiding van de blogpost van enkele maanden terug ben ik ook gaan nadenken/uitzoeken. Nu ik hier methode 1 en 2 zie, is duidelijk dat mijn boekhoudkundige kennis niet zo ver is als ik gedacht had. Ik had namelijk niet aan gedacht dat je twee boekingen kunt doen (asset -> asset + expense -> liability). Vandaar dat ik de vorige keer ook de opmerking maakte dat ik het als een asset zag. Net als jou wordt mijn boekhouding voornamelijk gevoed via wekelijkse exports vanuit de financiële instellingen. Voor controle doeleinden wil ik dus makkelijk kunnen zien dat het saldo van de assets gelijk is aan wat de verschillende financiële instellingen mij zeggen dat het saldo is.

  Ik neem aan dat de accounts in methode 3 allemaal van het type asset zijn? Staat namelijk niet in de tekst zelf.

  Mijn voorkeur is methode 2, en ik vermoed dat ik het zelf ook op die manier ga inrichten in mijn systeem. De boekingen van/naar bankrekingen komen automatisch mee in exports vanuit de bank en heb je dus geen/weinig werk aan. De maandelijkse vulling van de voorzieningen kun je, zover ik weet/vermoed, inplannen in GnuCash ter automatisering. En alleen bij daadwerkelijk gebruik van de voorziening is er handmatig werk nodig, wat prima te overzien is.

  1. Sjaak Trekhaak

   Nu ik bezig ben geweest met potjes in mijn GnuCash boekhouding ga ik toch voor methode 1, methode 2 vervuilt de zorgverzekering grootboekrekening met de voorzienings transacties die ik daar liever toch niet in heb.

   1. Geldnerd

    Helder! Ik ben er nog niet uit. Inderdaad wil ik de Expenses-rekeningen zuiver houden, dus methode 2 valt af om dezelfde reden die jij noemt. De eenvoud van methode 3 trekt me wel. Mijn potjes zijn niet gelijksoortig, zoals diverse mensen aangeven. En ik wil wel één methode gebruiken voor alle potjes.

 4. Dvdv

  Methode 2 gebruik ik het meeste (zakelijk), maar als het eenvoudiger kan, waarom ook niet (methode 3), volgens KISS principe 😉 bij methode 2 kan je indien er nog niet gebruikt tegoed staat het jaar erop de maandelijkse voorziening aanpassen om terug op het zelfde bedrag qua voorziening te komen. Het is inderdaad vrij te spenderen geld dat de maandelijkse spaarquote niet aantast (of je voegt het terug toe aan spaarrekening, dan stijgt spaarquote die maand). Maar ik blijf er bij, zo eenvoudig mogelijk houden.

 5. Geldsnor

  Oef, mijn boekhouding is aanzienlijk eenvoudiger.
  Alle reserveringen zijn geen liability: tenslotte kan het zijn dat ze in de toekomst anders zijn.
  Wat ik wel zie als liability zijn dingen die al wél gedaan zijn, maar nog niet betaald. Dat is een verplichting naar de toekomst, je kunt er niet onderuit. Een voorbeeld: de openstaande keukenrekening, van de keuken die nog niet klaar is. Daarvoor heb ik een voorziening in mijn excel (1784 EUR), en die voorziening vervalt zodra de rekening binnenkomt (waarvan ik weet dat die 1784 EUR gaat zijn).

  Reserveringen die ik doe voor bijvoorbeeld het onderhoud van het huis is bij mij “eigen vermogen”. We weten niet wat het gaat kosten, of wanneer en we kunnen besluiten het ergens anders aan uit tegeven. Er is immers geen enkele verplichting aangegaan.

  Maar zo heb ik ook voorzieningen voor de energierekening, die wekelijks herberekend wordt op basis van werkelijk verbruik en opbrengst van de zonnepanelen. Deze voorziening kan positief en negatief zijn.

  Een ander voorziening is het aantal kilometers dat we (minder) rijden met de auto dan het lease-contract is. Dit is een stuk eigen vermogen wat vrijvalt op het moment dat het lease-contract verloopt. En uiteraard is er óók een voorziening (negatief) die de afkoopsom van het leasecontract zou zijn ;-).

  Verder hou ik het simpel: verzekeringen worden per maand betaald. Belasting krijgen we maandelijks terug. Ook het vakantiegeld wordt maandelijks uitgekeerd.

 6. Spreadsheets FTW

  Mijn favoriete puzzel!

  In methode 2 boek je de hele opgebouwde voorziening weg tegen de reeds geboekte kosten. Daarna boek je de werkelijke kosten opnieuw en ditmaal tegen de bankbetaling. Wat mij betreft de meest praktische oplossing.

  Je hoeft ook geen bestemming voor het restantbedrag van 45 te vinden. Deze komt vanzelf in het resultaat/spaarpercentage van december terecht omdat je zorgkosten die maand per saldo maar op 55 uitkomen.

  Je kan nog overwegen om de jaarlijkse boeking te versimpelen:

  21-12-2021 Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering 1.200
  21-12-2021 a/ Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening 1.155
  21-12-2021 a/ Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering 45

  (Ik heb de heen-en-weer-boekingen tussen lopende – en spaarrekening even buiten beschouwing gelaten.)

  Overigens niet vergeten om 4 dagen na de jaarlijkse betaling nog de maandelijkse 100eu kosten te boeken. Anders krijg je een opbrengst uit je zorgverzekering. 😉 Je kan ook overwegen om de maandboeking in december te laten vervallen en de jaarlijkse boeking te vervangen door:

  21-12-2021 Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering 1.100
  21-12-2021 a/ Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering 55
  21-12-2021 a/ Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening 1.155

  Ik zat me laatst nog wel te bedenken dat het toerekeningsprincipe hier de mist in gaat. Het in december betaalde bedrag is een voorschot voor het komende jaar. Om de perioden te laten kloppen zou je hele bedrag als vooruitbetaling kunnen activeren om daar vervolgens maandelijks op af te schrijven.

 7. Spreadsheets FTW

  Overigens vind ik optie 1 ook wel iets elegants hebben, maar daar zou ik dan wel een regel aan de boekingen toevoegen waarmee ik het begrotingsresultaat zou kunnen meten. Als je de rekeningen toch al hebt. 🙂

  Volgens mij krijg je dan zoiets:
  Passiva:950 Voorzieningen:951 Voorziening Zorgverzekering 1.200
  a/ Activa:Huidige Activa:Lopende Rekening 1.155
  a/ begrotingsresultaat 45

  Uitgaven:1200 Financiën, Zorg en Overheid:1230 Zorgverzekering 1.155
  begrotingsresultaat 45
  a/ Uitgaven:9500 Voorzieningen:9510 Voorziening Zorgverzekering 1.200

 8. Nicky

  Als ik de discussie zo lees, merk ik dat mijn boekhoudkundig kennis nog niet zo hoog is. Wel erg interessant. Heeft iemand nog een tip voor een basiskennis boek?

  Mijn idee was tot nu altijd, zet het geld apart op een rekening, wat jij de bufferspaarrekening noemt en zodra de zorgverzekering factuur binnenkomt betaal je het daaruit. Maar dat lijkt me nu wat simplistisch gedacht.

  1. Geldnerd

   Een basiskennis boek zoek ik ook nog… Dus tips zijn inderdaad welkom!

Reacties zijn gesloten.