Pensioenoerwoud (3)

 • Berichtcategorie:Pensioen

Ingewikkeld is de waardering van de pensioenreserves zeker. Op de website van de Universiteit Leiden vond ik een doctoraalscriptie uit 2007 over het oude Financieel Toetsingskader (FTK) dat gebruikt werd om de reserves van de pensioenfondsen te toetsen.

Ten tijde van de vernieuwing van het FTK las ik dit document met een overzicht van de wijzigingen. De essentie, lees ik ook in veel artikelen over de pensioendiscussie, is de manier waarop de rekenrente bepaald wordt, de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken om de toekomstige verplichtingen te waarderen.

Kreupelgeld schreef in reactie op mijn eerdere blog het volgende: Stel dat een pensioenfonds nu 100 euro in kas heeft om daar over 20 jaar een verplichting van 200 euro mee te betalen. De 100 euro die ze nu nog tekort komen zal met rendement moeten worden aangevuld. Pensioenfondsen moeten nu rekenen met 3,3% rendement. Daarmee is de waarde van die 100 euro over 20 jaar 191 euro. Ze komen dan 9 euro tekort. De dekkingsgraad is dan 95%.

Het rendement dat de pensioenfondsen moeten gebruiken is de rekenrente. Helaas is dat een politiek instrument en dus kwetsbaar. De rekenrente is gebaseerd op de interbancaire rente, de rente waarvoor centrale banken en ‘gewone’ banken elkaar geld lenen. En die is al jaren kunstmatig laag door het huidige beleid van de Europese Centrale Bank om de economie te stimuleren. En dat zal nog wel even zo blijven. Maar op deze manier wordt de verlaging van de interbancaire rente doorgegeven aan de pensioenfondsen. En daarvoor was die rekenrente niet bedoeld…. Toch zie je dat de politiek nu geen stappen neemt om de pensioenfondsen / pensioenopbouwers / gepensioneerden te beschermen tegen de rekenrente. Dat bevestigt voor mij alleen maar dat de rekenrente (ook) een politiek instrument is.

Ik loop nog een beetje vast in het vinden van een duidelijke uitleg over de precieze waardering van de pensioenreserves. Dat onderzoek moet ik nog even voortzetten. Ik hoop dat ik daar de komende periode (met alle verhuisperikelen) aan toekom. Maar ik ben nog niet tevreden! Ik wil weten hoe die reserves gewaardeerd worden!

Wordt vervolgd. Wederom. De eerdere twee delen van deze serie vind je hier en hier.

Dit bericht heeft 3 reacties

 1. Patrick

  Wat ik mij afvraag is hoe de toekomstige verplichting wordt bepaald. De waarde van het geld in de toekomst is afhankelijk van de inflatie de komende jaren. Stel dat de inflatie de komende jaren elk jaar 4% is, dan staat een bedrag van € 100,- nu gelijk aan een bedrag van € 219 over 20 jaar. Maar als de inflatie de komende 20 jaar 1% per jaar is, dan is een bedrag van € 100 nu gelijk aan een bedrag van € 122 over 20 jaar. Bij het bepalen van de verplichting moet dus rekening gehouden worden met de te verwachten inflatie.

  Lage rentes (dus lage rekenrentes) hebben een direct verband met de inflatie. Lage rentes wil ook zeggen lage inflatie. En dus zou je bij een langdurige periode van lage rente ook minder hoeven opbouwen om over 20 jaar dezelfde koopkracht te houden. Wordt bij het bepalen van de verplichting hier wel rekening mee gehouden ?

 2. Bas

  Volgens mij klopt het niet helemaal wat hier gezegd wordt. De dekkingsgraad wordt bepaald op dit moment en niet over 20 jaar. De toekomstige verplichting over 20 jaar wordt dus teruggerekend (contant gemaakt) naar dit moment. Dit doen pensioenfondsen met de rekenrente. Hoe lager de rekenrente, hoe groter de waarde van je toekomstige verplichtingen, immers 100 euro over 1 jaar is 97 euro vandaag tegen 3% en 94 euro tegen 6%.

  Rekenrente is dus iets anders dan rendement. Rendement maken is niet zo’n probleem voor de pensioenfondsen, die lagen vorig jaar allemaal boven de 10% geloof ik. De pijn zit in de toekomstige verplichtingen die hoger worden door de lagere rekenrente..

  Bas

  1. Bas

   Om het geheel nog compleet te maken, jouw voorbeeld van 100 euro nu in kas en een verplichting van 200 euro over 20 jaar, dan maak je de verplichting van 200 contant van t=20 naar t=0 (nu dus), dat levert een verplichting op van 100,51 euro op (200/(1+0.035)^20). De dekkingsgraad is dan 99.5%

Reageren is niet mogelijk.