Nieuwe ambtenaren-CAO 2021

Zoals wel vaker in de Haagse achterkamertjes kwam het uiteindelijk als een verrassing. Er is blijkbaar afgelopen vrijdag een nieuwe kortlopende CAO voor rijksambtenaren afgesproken. De leden van de vakbonden mogen er nog even over stemmen. Het was even zoeken, maar uiteindelijk vond ik op de website van de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen) een nieuwsbericht met een link naar het onderhandelingsakkoord.

De CAO heeft ‘maar’ een looptijd tot eind maart 2022. Langer wilden de bonden zich niet vastleggen, ze vinden dat een nieuw kabinet eerst maar eens financiële ruimte moet creëren voor een fatsoenlijke CAO-verhoging. Met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 krijgen we een loonsverhoging van 2,0%. De bedoeling is dat die vanaf december uitbetaald wordt.

Ook krijgen alle rijksambtenaren een eenmalige uitkering van € 300 bruto in december 2021. Met mijn bijzonder tarief loonheffing van 55,5% houd ik daar € 133,50 van over. verder krijgen we over 2021 een thuiswerkvergoeding van € 430 euro en vanaf 1 januari 2022 € 2 per thuiswerkdag netto. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan registreren en of ik als manager iedere maand geacht word de declaraties te controleren en goed te keuren… Dat lees ik nog niet in het akkoord. De thuiswerkvergoeding over 2021 moeten we ook apart aanvragen.

De nieuwsberichten hebben het verder over een vergoeding voor inrichting van de thuiswerkplek van € 750 per 5 jaar. In het akkoord lees ik dat die bedoeld is voor ‘stoffering en meubilering’ van de thuiswerkplek. Niet voor apparatuur. Die kunnen we, net als nu, tot een bepaald maximum declareren. Er worden wel allerlei aparte regelingen van verschillende ministeries afgeschaft. De rijksoverheid is nog zoekend in het hybride werken, maar er wordt in elk geval geprobeerd om het rijksbreed eenduidig te maken. Dat vind ik al winst.

Recht op onbereikbaarheid

Bijzonder vind ik dat er voor heet eerst een soort van afspraken gemaakt zijn over het recht op onbereikbaarheid. In Frankrijk is dat er al, met het oog op een gezonde werk-privé balans. Uitgangspunt is dat de werknemer recht op onbereikbaarheid krijgt buiten het individueel overeengekomen werkrooster en de daarbij horende bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten. Dat is iets wat ik van harte toe juich. En ergens ook wel erg dat het nodig is.

Verruiming maximaal te sparen verlof

Ook handig met het oog op eerder stoppen met werken. De fiscale mogelijkheden om verlof te sparen zijn verruimd van 50 weken verlof naar maximaal 100 weken verlof. In de CAO-afspraken was tot nu toe geregeld dat werknemers maximaal 1.800 uur kunnen sparen in hun IKB-spaarverlof. Vanwege de verruimde fiscale mogelijkheden wordt dit per 1 januari 2022 gewijzigd in maximaal 3.600 uur. Dat zijn 100 voltijds ambtelijke werkweken, oftewel bijna twee jaar.

Wat vindt Geldnerd?

Ik ben blij dat er in elk geval iets van een loonsverhoging komt. Allerlei mensen zullen nu wel weer vinden dat wij het al goed genoeg hebben en toch niks bijdragen aan deze wereld, maar ook ambtenaren zijn mensen met gezinnen en huur en hypotheken en boodschappen die betaald moeten worden. Al besef ik ook terdege dat er heel veel mensen zijn die het moeilijker hebben dan wij.

Maar al die verschillende potjes maken het in mijn ogen wel nodeloos ingewikkeld. Ik hoop dat we in toekomstige CAO-afspraken iets meer samenhang kunnen brengen in de potjes voor opleidingen en verlof en thuiswerkplekken en reiskosten. Dat zou ook echt iets meer te kiezen geven bij de inrichting van je eigen werk.

Hoe is het met jouw CAO?

Dit bericht heeft 11 reacties

 1. Luxe of Zuinig

  Ik heb geen CAO voor mijn functie. Het is wat ik zelf uitonderhandeld heb bij het aangaan van mijn dienstverband, en hoe mondig ik ben bij performance gesprekken om mijn salaris een boost te geven. Overige items zijn bedrijfsbreed geregeld en heb je vrij weinig invloed op.

  Het heeft voordelen en nadelen om geen CAO te hebben zullen we maar zeggen.

 2. Geldsnor

  Ik werk buiten een CAO. Eerder werkte ik nog voor bedrijven waar het kaderpersoneel zoals ik in ieder geval “de CAO volgden”, maar in mijn huidige bedrijf is er niets collectief en volgen we geen enkele CAO. Het aantal vrije dagen en dergelijke zoals ik eerder genoot (en keuzebudgetten, potjes etc. die ik bij jou terugzie) zijn bij ons niet bekend.

  Betaald krijgen om géén reiskosten naar het werk te maken? Uiteraard niet, zou ik haast zeggen. Het is voordelig omdat je die reiskosten dus niet hoeft te maken (ik ben de enige met een leaseauto). Werkplekinrichting? Een grote “mwoehaha”. Nee, dat regelen we zelf. Nu was het bij ons al gemeengoed om thuis te werken.
  Loonsverhogingen? Begin dit jaar heb ik er (volledig ongevraagd) 2% bij gekregen, maar standaard is dat zeker niet. Daar tegenover: ik word nauwelijks (of niet) geraakt door inflatie. Ik woon immers in een koopwoningen zonder energierekening dus alleen de boodschappen en kinderopvangkosten wijzigen jaarlijks.

  Uiteraard heb ik ook een hoop voordelen. Zo zou ik bij de rijksoverheid bij lange na niet betaald krijgen wat ik nu krijg (sowieso, een commerciële functie bij de overheid is wat lastig), en geen mede-eigenaar zijn van de firma, geen lease-auto hebben en een stuk meer protocollen en processen moeten volgen.

 3. Joris

  Onlangs is ook voor mijn cao een onderhandelingsakkoord bereikt; De leden van de vakbonden moeten nog instemmen.

  Samengevat:
  – Looptijd van een jaar
  – Een loonsverhoging van 2,x%
  – Een jaarlijkse extra vrije feestdag (die mijn werkgever al buiten de cao om hanteerde)
  – Een verhoging naar 100 weken verlofsparen (alleen direct voor pensioendatum in te zetten)
  – Een nieuwe (tijdelijke) pensioenregeling tot er een regeling is die aan het pensioenakkoord voldoet. Het opbouwpercentage van het pensioen was in het vorige cao-akkoord al met grofweg de helft verlaagd. Nu ga ik van een (erg dure) middelloonregeling (met voorheen prima, maar heden een matige opbouw) naar een beschikbare premieregeling. Ik geloof niet dat ik daar erg blij mee moet zijn.

  Ik zit aan schaalmaximum en er is geen groei meer mogelijk binnen de schaal. Van dit soort verhogingen moet ik het dus hebben…

 4. Ilse

  Goede vraag. Ik ben gemeente ambtenaar.

  1. Alice

   Ja ik ook. Ben benieuwd wanneer er duidelijkheid komt.

 5. wt

  Het viel mij op dat jij schrijft: “Met mijn bijzonder tarief loonheffing van 55,5% houd ik daar € 133,50 van over.”

  De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting is 49,50%. Als je teveel loonbelasting hebt betaald krijgt je dit bij de aangifte terug.

  Waarom zeg je dat er een tarief van 55,5% is?

   1. wt

    Het bijzonder tarief hoort bij de loonbelasting. De werkgever houdt loonbelasting in als voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat is inderdaad wat je op de salarisstrook ziet.

    In de uiteindelijke aangifte betaal je inkomensbelasting over je inkomen. Dit gaat volgens de bekende schijven. Het bijzonder tarief speelt hier geen rol.

    1. Geldnerd

     Mijn ervaring is een andere.

   2. wt

    Pak je definitieve aanslag over 2020 en kijk welk tarief je betaalt over eenmalige beloningen als vakantiegeld.

 6. MP

  t.a.v. het speciale tarief: Het gaat niet alleen om de belasting schijven, maar ook om de (afname van) inkomensafhankelijke heffingskortingen. Daardoor kan het zijn dat je van 1 euro extra verdienen maar 45 cent over houdt. Zoek eens op ‘marginale belastingdruk’. bijvoorbeeld: https://cormol.files.wordpress.com/2020/10/20_037-0400.jpg

Reageren is niet mogelijk.