Hoe gaat het met mijn pensioen?

 • Berichtcategorie:Pensioen

Het huidige Nederlandse pensioensysteem heeft drie pijlers. Op het eerste-pijler basispensioentje uit de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) heeft iedereen recht, in elk geval met een opbouw van 2% per jaar dat je in Nederland verbleven hebt en verzekerd was voor de AOW. Dan bouwen de meeste loonslaven zoals ik ook een pensioen op in de tweede pijler via de werkgever, in mijn geval via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Ik zou willen dat ik daar buiten mocht blijven maar ik ben helaas verplicht om deel te nemen.

En dan kun je ook nog (in zekere mate fiscaal aantrekkelijk) individuele aanvullende pensioenvoorzieningen opbouwen in de 3e pijler via bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daar maak ik dan weer geen gebruik van. Mijn fiscale jaarruimte hiervoor is beperkt, en ik vind de fiscale voordelen niet opwegen tegen het gebrek aan flexibiliteit. Je hebt te maken met beperkingen in bijvoorbeeld het moment en de manier waarop je het geld kunt opnemen.

Liever bouw ik gewoon een zo groot mogelijk vermogen op, waarbij ik zelf het moment en de manier kan kiezen waarop ik het geld gebruik. Bovendien neem je in pijler 3 een risico met de toekomstige fiscale regelgeving. Wat nu fiscaal aantrekkelijk is, is dat misschien niet meer tegen de tijd dat jij het geld uit die derde pijler pot wilt halen. Iets met overheid en betrouwbaarheid. Hier dus geen bijstortingen in aparte pensioenpotten zoals bij Luxe Of Zuinig.

De 4% regel is niet van toepassing

Toch is mijn pensioen een belangrijke factor in mijn plannen voor financiële onafhankelijkheid. Het Amerikaanse FIRE-adagium van ‘25 keer je jaaruitgaven als vermogen / de 4% regel‘ is namelijk niet van toepassing voor Nederlandse loonslaven met een aanvullend pensioen in pijler 2. Dan heb je jouw vermogen alleen maar nodig om het gat tussen stoppen met werken en de start van de uitbetaling van het pensioen te overbruggen, en eventueel als aanvulling op het pensioenbedrag. Op dit principe is mijn FIRE Calculator gebaseerd.

Mijn pensioen is dus wel iets om in de gaten te houden. Zowel de jaarlijkse opbouw als de discussie over de komende hervormingen. Die hervormingen zijn overigens iets waar ik onderhand geen touw meer aan vast kan knopen. Ik wacht met smart op de Kamerdebatten en de daarmee gepaard gaande analyses en achtergrondartikelen, in de hoop er dan weer wat meer van te begrijpen. Tot die tijd tast ik, net als alle andere deelnemers in pijler-2 pensioenfondsen, enigszins in het duister over een belangrijk deel van mijn financiële toekomst.

‘Gelukkig’ is er de huidige situatie nog…

Jaarlijkse pensioenaanwas

Sinds ik weet dat ik de A-factor, de jaarlijkse pensioenaanwas, gewoon zelf uit kan rekenen kijk ik met iets minder spanning uit naar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), wat mijn pensioenfonds me jaarlijks stuurt. Die is nu vooral bedoeld om te controleren of ik (of zij) geen rekenfout gemaakt hebben.

Indexeringen

‘Vroeger’ werd het pensioen nog wel eens geïndexeerd voor inflatie. De laatste keer was bij het ABP in 2008, met nog een heel klein ieniemienie-indexatietje (0,28%) in 2010. Daarna gebeurde er 12 jaar niets. Geen indexering voor inflatie. Terwijl die inflatie er toch echt wel was. Ruim 20% tussen 2010 en 2021. Dat is veel. Ik legde wel in en bouwde wel extra pensioen op, maar qua koopkracht holde de waarde van dat pensioen achteruit. Tenzij er in de toekomst grote inhaal-indexeringen komen ben ik die koopkracht gewoon kwijt. Waarschijnlijk gaat dit allemaal verdwijnen in de ‘pensioenmist’ van het omzetten naar een nieuw pensioenstelsel. En daar kan ik niets aan doen

Maar dit jaar gebeurde er toch weer iets. Het pensioen dat ik voor 1 januari 2022 bij ABP opbouwde wordt met 2,39% (de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021) verhoogd. Dat valt natuurlijk in het niet bij de prijsstijgingen van dit moment, maar het is in elk geval iets.

Hoe kijk ik naar mijn pensioenbedrag?

Uiteraard ga ik er van uit dat ik niet tot de ‘officiële pensioendatum’ op blijf bouwen bij het ABP. Ik wil immers eerder stoppen met werken. Toch is het voor mij van belang hoeveel pensioen ik opbouw.

Momenteel kijk ik naar het bruto beschikbare bedrag op mijn jaarlijkse pensioenoverzicht. Waar heb ik al recht op als ik nu zou stoppen met werken en opbouwen. Daar tel ik ook de bruto AOW bij op. Dan heb ik mijn bruto inkomen vanaf het moment dat ik mijn AOW-leeftijd bereik. Daar haal ik dan ongeveer 30% belasting vanaf. Allemaal gebaseerd op huidige bedragen en percentages en regelgeving, en er is dus geen enkele garantie dat het ook nog geldt als ik straks echt met pensioen ga. Maar het geeft een indicatie.

Ik kom dan uit op een bedrag dat op dit moment al voldoende zou zijn om mijn huidige bijdrage aan de gezamenlijke huishouding te dekken, inclusief de rente en aflossing op de hypotheek. Maar dat is allemaal tegen euro’s van vandaag. En ik heb nog geen idee hoe mijn toekomstige uitgaven er uit gaan zien. De komende jaren gaat de inflatie door met het opvreten van die koopkracht. Maar ik ga ook door met pensioen opbouwen. En hypotheek afbetalen en vermogen opbouwen. Mijn positie wordt dus hopelijk elk jaar nog weer een stukje beter.

Ook in eerdere blogposts heb ik het al gezegd, ik kijk met spanning uit naar het moment dat echt duidelijk wordt wat het nieuwe pensioenstelsel voor mij persoonlijk betekent. Gewoon, cijfertjes die zeggen wat ik per jaar mag verwachten. Dan kan ik weer echt een berekening maken hoeveel vermogen ik nodig heb om de kloof tussen het moment van stoppen met werken en het moment van ontvangen van pensioen te overbruggen. En bepalen hoe dicht ik bij mijn eigen FIRE moment zit. Of hoe ver ik er al overheen ben. Wie weet?

Hoe kijk jij naar jouw pensioenopbouw?

Dit bericht heeft 10 reacties

 1. uitklokken

  Voor het invaren van mijn pensioen in het nieuwe stelsel ben ik ietwat somber gestemd. Iets met het verdwijnen van de doorsneepremie en mijn leeftijd: In het huidige stelsel betaal je in het begin van je werkende leven eigenlijk iets te veel. En aan het einde betaal je te weinig. Dit maakt echter niet uit omdat het uiteindelijk wel eerlijk is.
  Bij het nieuwe stelsel verdwijnt de doorsneepremie waarschijnlijk. Dan heb ik vooral teveel betaald en krijg ik er niets voor terug, want wie gaat dat compenseren?
  Gelukkig bouw ik daarnaast ook zelf wat op in de derde pijler om dat te compenseren. En ik bouw vermogen op in box 3. Soms heb ik wel eens het gevoel dat het voor elke twee stappen vooruit er wel weer één achteruit gaat, maar het besef dat ik het nog steeds beter heb dan vele anderen maakt me alsnog dankbaar.

  1. Rj van rijswijk

   Ik ben voor 2008 met pensioen gegaan.. Toen was deze waarde vast. Daar heb ik mijn berekenigen op gebaseerd. In eens. Van de een op andere dag geen prijs compisatie ge had tot heden. Hoe ombetrouwbaar isde overheid. Nu zit ik klem. Dus pss op

 2. Mik

  Ik bouw ook pensioen op via ABP (ik beleg ook, en bouw verder ook eigen vermogen op door mijn hypotheek versneld af te lossen). Ik had echter altijd begrepen dat het niet rendabel was, als je tenminste optimaal gebruik wil maken van dit pensioen, om veel eerder te stoppen met werken, omdat dan veel minder van het reeds opgebouwde pensioenbedrag uitgekeerd zou worden?

  1. Geldnerd

   Dat klopt. Eerder stoppen wordt ontmoedigd. Ik ga dan ook niet voor maximalisatie van de pensioenopbrengst, maar voor maximalisatie van mijn vrijheid. Voor maximalisatie van de pensioenopbrengst moet ik veel te lang doorwerken…

 3. Luxe of Zuinig

  Ik heb, zoals je zelf aangeeft (bedankt voor de shoutout ;-)), wel bewust gekozen voor lijfrente inleg omdat ik hiermee probeer de belasting te verleggen naar een “gunstiger” moment. Daarnaast levert het mij ook geld om in de vorm van geen Box 3 VRH belasting. Die eerste is natuurlijk gebaseerd op de huidige regelgeving, waarvan we geen idee hebben hoe het dan zal zijn, hoewel ik het geld dat ik nu terugkrijg van de belasting anders besteed kan worden. Maar de tweede is wel relevant met ons vermogen en zorgt voor een extra potje die belastingvrij aan het renderen is.
  Het laatste aspect wat ik belangrijk vind aan lijfrente is dat het echt van mij is en ik het kan doorgeven aan iemand anders wanneer ik kom te overlijden. Het is hiermee geen verloren geld (zoals wel het geval is bij de eerste en tweede pijler)

  Voor iedereen is die afweging natuurlijk persoonlijk of het het waard is, maar zolang lijfrentes nog bestaan, en ik de ruimte heb, zal ik hierin blijven leggen.

  Qua UPO wacht ik wel af tot ik het document in handen heb. Daar is ook een goede reden voor, wan het is mij al meerdere keren overkomen, zowel bij mij als mijn vrouw, dat de factor A gecorrigeerd wordt op een later tijdstip. Heel vervelend, maar als de belastingdienst bewijzen wil zien vind ik het wel zo fijn om dan fysiek bewijs te hebben wat er op papier staat en wat mij is overhandigd door de pensioenaanbieder in plaats daarvan een wellus nietus spelletje te spelen :-).

  Als laatste, mijn tweede pijler is reeds een beschikbare premie regeling. Ik bouw hierbij al mijn eigen pot op. Echter de resultaten hiervan (recentelijk erover geblogd) vallen mij wat tegen. Met koopkracht berekeningen erbij ingekomen zou deze volgens de schattingen nu op ongeveer €16K uitkomen. Dat in combinatie met vermoedelijk geen AOW zou het wel op een houtje bijten worden.

  Ik ben dan ook erg blij dat ik reeds vele jaren geleden de keuze heb gemaakt om het pensioen in eigen beheer te nemen, zowel via box 3 als via lijfrentes. Hiermee zijn de eerste en tweede pijlers voor mij “bonus” als daar wat uitkomt.

  Dit statement zorgt er echter ook voor dat dit impact heeft op mijn FIRE getal. Hoewel ik volgens schattingen en commentaren al veel te hoog zat met het gewenste bedrag….

  Met andere woorden, ik ben erg benieuwd hoe alles zich ontwikkelt en wat voor effect alles zal hebben, want hoewel we niet alles kunnen voorspellen of rekening mee kunnen houden lijkt het er wel op dat iedereen steeds meer de eigen broek moet gaan omhoog houden in de toekomst. De vraag is hoe heet de soep wordt gegeten, want je ziet het nu ook met de hoge energieprijzen. De meeste mensen hebben er geen ruimte voor… En dat maakt ons hoekje van het internet ook een heel luxe hok dat we er überhaupt over na kunnen denken

 4. Meer door minder

  Ik ga uit van mijn huidige manier van leven waarin mijn lasten zich op een relatief gezien niet al te hoog niveau bevinden en mijn persoonlijk inflatie laag is ten opzichte van de algemene inflatie. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren een voor mij acceptabele pensioen indexatie mogen noteren.
  Ik ga al jaren niet voor meer meer meer en vind mijn eigen gras groen genoeg. Als ik dit doortrek naar mijn toekomstig leven voorzie ik weinig verschil en mag ik met een gerust hart (zeer) oud worden.

 5. Mr. Groeigeld

  Een keer per jaar log ik in op de pensioenwebsite en dan log ik weer snel uit. Niet omdat mijn pensioen op mijn 68e meer dan voldoende dekkend is (dus we kunnen al eerder stoppen), maar omdat ik er weinig mee kan. Er zit simpelweg nul zekerheid in. Als de regels veranderen, komt er iets heel anders uit. Mijn eigen vermogen/pensioen opbouwen via beleggen geeft me zelfs nog meer zekerheid dan het zwarte gat dat pendioenstelsel heet.

 6. Belia / Opnieuwbegonnen

  Maandag en ook morgen ben ik bij de Pensioendebatten in de tweede kamer. Zitvlees is een vereiste. Dat de overheid zo verschrikkelijk roofbouw pleegt op de pensioenen, met 65% staatsobligaties en zo goedkoop kan lenen.
  Pensioenen overgaan naar verzekeraars met persoonlijke potjes en er nog eens kosten worden ingehouden. Dat werd door de fondsen ook al gedaan.
  Zonder premiebetaling kunnen de fondsen blijven bestaan. FNV opperde in een interview in het FD dat er mogelijk in de nabije toekomst 30% aan premies moet worden ingelegd.
  Ook in dit stelsel kunnen mensen wisselen van fonds, wanneer de rekenrente normaal gebruikt kan worden.
  De wet ontstond onder Balkenende en is de grootste roof onder de burgers.
  In ieder geval is er zaterdag op het Malieveld ook een demonstratie. Hopen op een grote opkomst.

 7. J.P. Veldman

  De beoogde zware verarming van huidige en toekomstige pensionado’s (o.m. door “legalisering” van de onteigening van opgebouwde rendementen&indexeringen) werpt ons terug in de lang vervlogen tijden van vóór “vadertje Drees”. We gaan er nog spijt van krijgen, mochten onze tegenwerpingen opgeofferd worden aan de pensioensloop-akkoorden in het kabinet en hun kamerleden.

 8. JolandaT

  Het plan van mijn partner en mij is ongeveer hetzelfde als van geldnerd. Wij zitten ook bij het ABP. Nu onze beoogde vroegpensioendatum dichterbij komt krijg ik wel steeds meer last van de onzekerheid.. Het neiuwe pensioenstelsl. De oplopende inflatie. Als ik wat verschillende scenario’s doorreken,krijg ik het er koud van. Toch maar een jaartje doorwerken,of twee jaartjes doorwereken? Ik vind het heel lastig om te bepalen wanneer het genoeg is. Probleem is, dat als het niet genoeg blijkt te zijn, dan vindt je niet zomaar een nieuwe baan boven de 55/60+.. .

Reacties zijn gesloten.