Doorsnee?

Het begin van het einde van het solidariteitsbeginsel? Vandaag op diverse plekken het bericht dat een pensioenfonds heeft besloten om een einde te maken aan de doorsneepremie (ondermeer hier en hier).

De doorsneepremie verwijst naar een pensioenregeling waarbij de pensioenpremie voor iedereen gelijk is vastgesteld, zonder dat rekening gehouden wordt met verschillen in geslacht, leeftijd, gezondheidstoestand of andere mogelijke factoren. Het is één van de hoekstenen van het Nederlandse pensioenstelsel. De premie, meestal een percentage van het salaris of van de pensioengrondslag, is voor iedereen gelijk. Als je dat los gaat laten, staat de deur open voor nog veel meer veranderingen.

Er wordt al jaren gediscussieerd over de (on)houdbaarheid van de doorsneepremie. Tegenstanders zeggen ondermeer dat in dit systeem de jongeren meebetalen aan het pensioen van de ouderen. Zij stellen dat er per Euro pensioen voor een jongere medewerker nu een lagere inleg mogelijk is, omdat de pensioenpremie voor een jonge werknemer veel langer kan worden belegd dan de pensioenpremie die voor een oude werknemer wordt betaald. Een groter deel van het pensioen van jonge werknemers komt dus uit rendement.

Geldnerd is het daar niet helemaal mee eens, want een jonge werknemer wordt vanzelf oud en dan wordt er in ons systeem vanzelf gecompenseerd voor die relatief hoge premie eerder in zijn of haar loopbaan. Maar dit gaat wel minder vaak op, omdat mensen tegenwoordig vaker ‘switchen’ in hun loopbaan. Deels wordt het effect ook opgevangen door inflatiecorrectie. Want de jongere werknemer heeft over 40 jaar natuurlijk meer Euro’s nodig om dezelfde koopkracht te hebben als de oudere werknemer nu. Een deel van de pijn zit er waarschijnlijk ook in dat die inflatiecorrectie de laatste jaren vaak achterwege blijft. En dat heeft voor de jongeren over 40 jaar een grotere impact.

Het zal nog niet meevallen om een goede oplossing te vinden. Het Nederlandse pensioensysteem wordt vaak geprezen om zijn toekomstvastheid. En de solidariteit biedt ook voordelen, want de risico’s delen levert echt nog steeds een beter pensioen op voor alle deelnemers.

Wat vindt jij van deze voorgenomen afschaffing van de doorsneepremie?

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Kreupelgeld

  Je gebruikt het argument dat jongeren vanzelf ouder worden en dán gecompenseerd zullen gaan worden. Dus, risico is nu voor de jongeren (want veel langere horizon) en de zekerheid is voor de (huidige) ouderen. Dat jeukt.

  Solidariteit is een belangrijk kenmerk van pensioenfondsen. Solidariteit zou ook gezamenlijkheid moeten zijn. Samen ben je wel in staat om pensioen uit te keren als je langer leeft dan gemiddeld en om een pensioen veilig te stellen voor nabestaanden als iemand eerder sterft.

  Maar samen heeft als belangrijke voorwaarde dat je dat ook gezamenlijk zal moeten doen. Als de “Henk Krol”-generatie dan vooral solidair is met zichzelf, dan zullen de jongeren andere wegen gaan zoeken. Niet eens onterecht.

  1. Geldnerd

   Ik ben het met je eens dat dat jeukt. Volgens mij heeft dat er ook mee te maken dat we geen (of weinig) vertrouwen meer hebben dat er tussen nu en ‘straks als we ouder zijn’ niet nog meer veranderingen in ons nadeel plaats zullen vinden, waardoor we niet meer kunnen rekenen op dat voordeel. Want de overheid is niet bepaald een betrouwbare partner voor je eigen financiële toekomst…

Reageren is niet mogelijk.