De belangrijkste getalletjes aller tijden

Alle getalletjes zijn belangrijk, zegt Geldnerd als financial zijnde. Maar sommige getalletjes zijn nóg belangrijker dan andere. In mijn spreadsheets houd ik heel veel getalletjes bij. Of liever, ze worden voor mij bijgehouden. Ik voed mijn spreadsheets wekelijks met rapportjes die ik download bij mijn bank of mijn aandelenboer. Onverzadigbare monsters zijn het, die spreadsheets. Ze willen altijd maar meer voeding, meer cijfers. Maar ze geven me er ook mooie dingen voor terug. Indicatoren, die me vertellen hoe mijn financiële leven erbij staat.

Inmiddels ben ik ruim 15 jaar bezig met mijn zoektocht naar financieel bewust leven. En ik realiseer me steeds meer dat er voor mij maar twee getalletjes écht belangrijk zijn: mijn Eigen Vermogen en mijn Spaarpercentage.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen komt regelmatig terug op mijn blog. Het geld dat ik overhoud als ik al mijn bezittingen verkoop en al mijn schulden aflos, en dat ik in mijn zak heb zitten als ik de wijde wereld intrek, dat vind ik nog altijd de beste manier om dat te omschrijven. Bezittingen (activa) minus alle korte en langlopende schulden (vreemd vermogen van de passiva), dat is de officiële definitie.

Mijn eigen vermogen houd ik al bij sinds het begin van mijn financieel bewuste leven. Mijn eerste balans heb ik gemaakt per 31 december 2003. Tot en met 31 december 2012 beschreven ze de situatie van mijn financiële huishouding samen met Ex, en sinds 1 januari 2013 na de afronding van mijn echtscheiding mijn eigen financiële situatie. Mijn financiële dashboard bevat de situatie sinds 31 december 2012, met standen per kwartaal.

Voor iemand die financiële onafhankelijkheid nastreeft is het eigen vermogen het geld waarvan je moet leven nadat je gestopt bent met werken. In Nederland meestal gecombineerd met AOW en pensioen. Je kunt het langzaam opeten, of investeren in dingen die cash genereren, zoals beleggingen die dividend opleveren of vastgoed dat je huurinkomsten oplevert. Je kunt het ook in je eigen huis stoppen, maar dan levert het geen inkomen op. En kun je het dan ook niet opeten, tenzij je het huis verkoopt.

Spaarpercentage

Als je mijn blog, of een van de andere finance bloggers, volgt dan is het spaarpercentage geen onbekende. Het is het percentage van je inkomsten dat je overhoudt na al je uitgaven. Het geld dat je toevoegt aan je vermogen. Het is een bijna heilige indicator, mede bepalend voor je positie in de financiële bloggerswereld… Het spaarpercentage heb ik als indicator later ontdekt, ik weet niet meer precies wanneer. Ik heb deze toen wel met terugwerkende kracht berekend voor alle jaren waarin ik mijn financiën gedetailleerd heb bijgehouden. Dat betekent dat ik mijn spaarpercentage ook al in beeld heb sinds 2003 . Hoe ik het bereken heb ik ooit beschreven nadat we ons huis gekocht hebben.

Het verband tussen de twee

Je eigen vermogen groeit op twee manieren. Je spaarpercentage geeft aan hoeveel geld van jouw inkomen je toevoegt aan je eigen vermogen. En de tweede groeifactor is het rendement dat je maakt op je vermogen. Je spaarrente (toen dat nog iets voorstelde), het rendement op je aandelen, de opbrengsten van je vastgoed. Spaarpercentage en rendement maken dus samen de groei van je eigen vermogen. Maar alleen het spaarpercentage heb je grotendeels zelf in de hand.

Plaatjes zeggen meer dan woorden

In mijn (in ontwikkeling zijnde) Financiële Dashboard heb ik een nieuwe grafiek gebouwd, die focust op deze indicatoren. Per kwartaal toont deze grafiek (op de linkeras) mijn Eigen Vermogen (Net Worth, de zwarte lijn). Op de rechteras worden respectievelijk de procentuele groei van mijn eigen vermogen (Net Worth Growth, lichtblauwe kolommen) en mijn spaarpercentage (Savings Rate, lichtgroene kolommen) getoond. Er zit maar weinig correlatie tussen de twee, maar ik kan de pieken en dalen wel relateren aan gebeurtenissen in mijn leven en op de effectenbeurzen. De grafiek is van de afgelopen drie jaar (sinds de terugkeer uit het Verre Warme Land), en de aankoop van ons huis inclusief de daaropvolgende ‘koopwoede’ voor meubeltjes is eind 2016 en begin 2017 goed zichtbaar. In de tweede helft van 2018 vlakt de grafiek af, met zelfs een kleine daling aan het eind. Die is uiteraard het gevolg van de situatie op de aandelenmarkten, want met mijn spaarpercentage was in 2018 niks mis.

Over heel 2018 is mijn Eigen Vermogen met 16,5% gegroeid. Dat vind ik een mooi percentage.

Wat zijn jouw favoriete getallen om bij te houden?

Dit bericht heeft 14 reacties

 1. Geld is tijd

  Ziet er mooi uit! Toch vraag ik me af of de groei van vermogen een goede indicator is. Wat doe je immers als je eigen vermogen negatief is?

  1. Geldnerd

   Ook dan kun je rekenen met groei, dieptepunt is nulpunt.

   1. Geld is tijd

    En als je dat dieptepunt nog niet bereikt hebt, bijvoorbeeld doordat de waarde van je huis afneemt? Het dieptepunt is erg arbitrair

    1. Geldnerd

     Dan is de groei negatief, toch?

   2. Geld is tijd

    En als je eigen vermogen precies nul is, dan is de groei dus oneindig:-)

    1. Geldnerd

     Delen door nul is flauwekul, zei mijn leraar wiskunde dan altijd….

 2. hypotheekweg

  Met mijn nieuw gebouwde spreadsheets zal ik een aantal zaken ook gaan bijhouden. Netto waarde en savings rate zijn er daar twee van, maar ook een mooie index die ik bij DivNomics zag, de cashflow index.
  Binnenkort een blogje daarover.. 🙂

 3. Bart

  Ik ben net als jij een spreadsheet fanaat (beroepsdeformatie) en heb een dashboard waar ondertussen al 29 grafieken gebaseerd op mijn financiële data worden weergegeven.

  De mooiste drie:

  De ‘stacked area chart’ met daarin de trend van mijn netto vermogen over tijd opgedeeld in verschillende lagen (beleggingen, spaarhypotheek, overwaarde, cash).

  De bar chart met groei per jaar van mijn netto vermogen richting FO in % opgedeeld in savings en rendement op vermogen (al 1 jaar gehad waarin het rendement hoger was dan mijn savings!).

  En als laatste een grote trendgrafiek per maand met daarin het rendement in % op mijn beleggingen: per maand, geannualiseerd vs target (5%), en cumulatief vs target.

  De grafieken gaan terug tot begin 2013, toen ik serieus bezig begon te zijn met een plan richting financiële onafhankelijkheid en data begon bij te houden.

  Ik update de data elke eerste dag van de maand, wat me nog geen twee minuten kost. Maar dan kan ik rustig een kwartier naar alle grafieken staren haha.

  1. Geldnerd

   Heel herkenbaar! En we hebben sterk vergelijkbare grafieken….

 4. Geldboom

  Het schijnt dat een mens maximaal 7 KPI’s in de gaten kan houden, in dat opzicht is het goed Geldnerd, dat je de belangrijkste in ieder geval hebt geïdentificeerd. Maar teveel grafieken en kengetallen halen de focus van de belangrijkste af, inderdaad nodigt excel uit tot het blijven toevoegen van data. In mijn hoofd spoken ook vaak veel KPI’s en kengetallen rond die ik wil toevoegen, maar ik vraag me wel altijd af: ga ik ernaar kijken of voeg ik het alleen maar toe omdat het kan?

 5. B at Fire The Boss

  In mijn dashboard zie ik mijn netto vermogen (uitgesplitst naar activa ennpassiva). Ook vergeleken met de vorige maand (staat dan bijv +300 euro bij activa en +400 bij passiva door aflossen hypotheek voor totaal +700 vermogen).

  Vanaf daar klik ik door naar de pagina vermogensontwikkeling met soortgelijke grafieken zoals jij die hebt. Daarachter een pagina met de savings rate die ik bereken voor de maand, maar ook YTD en de lopende 12 maanden. Uiteraard met een lange termijn grafiek erbij voor de trend.

  Mochten daar gekke dingen in zitten dan kijk ik nog even in de uitgavenanalyse. Die laat me precies van hoofdgroep/subgroep zien aan wie ik wat heb betaald, kan tot op transactieniveau inzoomen.

  Spelen met grafiekjes elke maand is heerlijk. Een soort beroepsdeformatie denk ik dan maar (consultancy, data en analyses).

 6. Stephan

  Zo specifiek als jij het hebt, heb ik het niet.

  Ik hou wel de uitgave en de toename in het Eigen Vermogen in de gaten. Met die twee cijfers bereken ik ook ons “FO %” (op hoeveel % van 25x onze jaaruitgave zitten we). We hopen dit jaar door de 10% te breken.

   1. Stephan

    Heb ik wel in mijn gedachten, maar daar hou ik nog geen rekening mee. We zijn nog relatief jong. Wij zitten net over de helft mbt de AOW leeftijd en ook nog in een turbulente tijd van ons leven (huis/kinderen).

    Waarschijnlijk zijn we al ruim over die 10% heen, maar om het toch een simpele & heldere berekening te maken laten we dit voor nu buiten beschouwing.

Reageren is niet mogelijk.