De A-factor

  • Berichtcategorie:Pensioen

Ieder jaar krijg ik keurig een Uniform Pensioen Overzicht van mijn pensioenfonds. De eerste jaren keek ik er niet eens naar, en stopte ik ze gewoon in mijn administratie-map achter het tabblad ‘Pensioen’. Maar een aantal jaren geleden is dat veranderd.

Sindsdien kijk ik vooral naar één getalletje in die set van pagina’s. De A-factor. A staat hier voor Aangroei. Het geeft aan hoeveel pensioen je in een bepaald jaar hebt opgebouwd. Het vindt z’n oorsprong in artikel 15 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Daar staat dat je ieder jaar door je pensioenverzekeraar geïnformeerd moet worden over de ‘aan het kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het bedrag van de jaarlijkse uitkeringen van de aan hem toekomende aanspraken die recht geven op een levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom, voor zover deze aangroei het gevolg is van de toeneming van de diensttijd in dat voorafgaande kalenderjaar’.

Oef. Hele mond vol. Maar wat staat daar in gewone mensentaal? Dat is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld, denk ik.

Stel, je hebt over 2013 een A-factor van € 1.000. Dan betekent dat jouw jaarlijkse uitkering vanaf je pensioendatum € 1.000 zal zijn. Heb je vervolgens over 2014 een A-factor van € 1.100, dan wordt jouw jaarlijkse uitkering vanaf je pensioendatum € 2.100 (namelijk € 1.000 + € 1.100). Dit is nog exclusief de toename door indexering van eerder opgebouwde pensioenaanspraken, de aanpassing voor inflatie. Helaas weten we sinds de financiële crisis weer dat die indexering geen automatisme is.

Veel mensen kennen de A-factor alleen voor de berekening van de jaarruimte, het bedrag dat je ‘fiscaal aantrekkelijk’ mag bijsparen voor je pensioen. Maar het vertelt je dus ook vooral iets over de rechten die je al hebt opgebouwd. De som van al jouw A-factoren en al jouw indexeringen is dus het pensioen wat al ‘veiliggesteld’ is.

Ik heb ze weer eens opgezocht, die A-factoren, als onderdeel van mijn onderzoekje naar de veiligheid van mijn pensioenpot. Waarover later meer…

Hoe ‘veilig’ is jouw pensioen al?

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Petra

    Hé, ik bedenk me ineens: als je buiten Nederland woont, bouw je geen AOW op. Hoe zit dat voor jou?

    1. Geldnerd

      Dat klopt. 2% per jaar opbouw loop ik mis. Dus ik mis nu 4%. Maar ja, 4% van weinig is…. weinig. Dus mijn zelfspaarpensioen moet dat opvangen.

Reageren is niet mogelijk.