Geldnerd.nl

Blog over (financieel) bewust leven

Belastingplannen Box 3

Het was al een tijdje duidelijk dat er door de politiek gesproken werd over de vermogensrendementsheffing (VRH), de Box 3 van ons belastingstelsel. De belasting van oorspronkelijk 30% over een fictief rendement van 4% (effectief dus 1,2%) op je vermogen (boven de drempel) lag al een tijdje onder vuur. Voor zover Nederlanders vermogen hebben staat het merendeel gewoon op een spaarrekening. En het is al heeeeeeel lang geleden dat je daar 4% rente op kreeg. Oneerlijk, vinden we dus. De VRH is onlangs al een keertje aangepast, en ‘getrapt’ gemaakt, met een hogere belasting naarmate je meer vermogen hebt. Dit vanuit de aanname dat mensen met meer vermogen vaker beleggen, waar (gemiddeld genomen) een hoger rendement gemaakt wordt. Maar dat was slechts uitstel van het onvermijdelijke.

Toch onverwacht, in elk geval voor mij, werd afgelopen vrijdag een nieuw voorstel door staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd. Ik heb het in vrijwel alle media langs zien komen en ook op de website van de Rijksoverheid stond een uitgebreid bericht met een infographic. Die helaas niet alle vragen beantwoordt maar er ook een aantal oproept… Op sommige blogs en nieuwssites zie ik al verkeerde informatie verschijnen, alsof de VRH wordt afgeschaft. Maar dat is zeker niet zo. Het is een heel fundamentele hervorming, met grote impact voor iedereen die streeft naar financiële onafhankelijkheid.

Dus ben ik ook in de Kamerbrief gedoken. Daarin staan de voorstellen uitgebreider uitgewerkt. Ik ga het niet allemaal herhalen. Op hoofdlijnen staat het best OK in de media en de nu bekende details staan in de Kamerbrief. Voor de echte details zullen we moeten wachten op het wetsvoorstel, dat vóór de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Rekenvoorbeelden

Maar hier wel even wat rekenvoorbeelden op basis van wat ik nu gelezen heb. Ik wil daarbij nog wel even wijzen op mijn disclaimer, want ik ben uiteraard geen specialist of adviseur. Het is mijn interpretatie van de brief aan de Tweede Kamer.

Wat me in elk geval opvalt is dat er anders gekeken wordt naar het heffingvrij vermogen. In de huidige situatie mag je dat aftrekken van je totale vermogen, en betaal je alleen VRH over het deel van je vermogen boven die grens van (op dit moment) € 30.846 per persoon. In de nieuwe situatie wordt je vermogen aangeslagen zodra het hoger is dan € 30.846. In de praktijk blijft er wel een vrijstelling door het heffingvrij inkomen in het nieuwe voorstel, maar die is voor beleggers veel lager dan nu.

Volgens de berichten betalen op dit moment 2,9 miljoen mensen VRH. Daarvan gaan ongeveer 1,35 miljoen mensen straks geen belasting meer betalen over hun spaargeld in box 3, en gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen. Dat betekent dat iets meer dan 1 miljoen mensen méér belasting gaan betalen. Want de operatie is ‘budgetneutraal’, een mooie Haagse term voor ‘de overheid gaat er in elk geval niet minder inkomsten uit halen’.

Alleen sparen

Men neme een brave burger met € 150.000 op een spaarrekening. Aan beleggen wordt niet gedaan, dat is veel te spannend. Dat levert onderstaand beeld op voor Box 3. De brave burger wordt er beter van. In het huidige stelsel betaalt hij € 980 VRH, in het nieuwe stelsel helemaal niets!

Huidige Box 3Spaarder
Spaargeld€ 150.000a
Heffingvrij vermogen€ 30.846b
Belastbaar vermogen€ 119.154a – b
+ Schijf 1€ 72.797x 1,80% =€ 1.310,35
+ Schijf 2€ 46.357x 4,22% =€ 1.956,27
+ Schijf 3€ 0x 5,33% =€ 0,00
Belastbaar inkomen Box 3€ 3.266,61
Te betalen belasting Box 3x 30,00% =€ 980
Nieuwe Box 3Spaarder
Spaargeld€ 150.000a
Heffingvrij vermogen€ 30.846b
Belastbaar vermogen€ 150.000a
+ Spaargeld€ 150.000x 0,09% =€ 135,00
+ Overig Vermogen€ 0x 5,33% =€ 0,00
– Schulden€ 0x 3,03% =€ 0,00
Inkomen Box 3€ 135,00
Heffingvrij inkomen-/-€ 400,00
Belastbaar inkomen Box 3€ 0
Te betalen belasting Box 3x 33,00% =€ 0

Op weg naar FIRE met cashbuffer en aandelenportefeuille

Dan iemand als Geldnerd. Een minimale cashbuffer van € 10.000, en voor de rest zit het vermogen in het eigen huis (dat in Box 1 zit) en € 140.000 in een aandelenportefeuille. Bij elkaar evenveel als de spaarder. Dat levert onderstaand beeld op voor Box 3. Deze FIRE zoeker gaat in het nieuwe stelsel fors meer VRH betalen, ruim het dubbele.

Huidige Box 3Belegger
Spaargeld€ 10.000a
Aandelenportefeuille€ 140.000b
Heffingvrij vermogen€ 30.846c
Belastbaar vermogen€ 119.154a + b – c
+ Schijf 1€ 72.797x 1,80% =€ 1.310,35
+ Schijf 2€ 46.357x 4,22% =€ 1.956,27
+ Schijf 3€ 0x 5,33% =€ 0,00
Belastbaar inkomen Box 3€ 3.266,61
Te betalen belasting Box 3x 30,00% =€ 980
Nieuwe Box 3Belegger
Spaargeld€ 10.000a
Aandelenportefeuille€ 140.000b
Heffingvrij vermogen€ 30.846c
Belastbaar vermogen€ 150.000a + b
+ Spaargeld€ 10.000x 0,09% =€ 9,00
+ Overig Vermogen€ 140.000x 5,33% =€ 7.462,00
– Schulden€ 0x 3,03% =€ 0,00
Inkomen Box 3€ 7.471,00
Heffingvrij inkomen-/-€ 400,00
Belastbaar inkomen Box 3€ 7,071,00
Te betalen belasting Box 3x 33,00% =€ 2.333

Hier schrik ik wel even van. Waar de spaarder van bijna € 1.000 aan VRH naar € 0 gaat, wordt de belegger (die in dit voorbeeld precies evenveel vermogen heeft) fors zwaarder aangeslagen. Ruim € 1.350 extra gaat de belegger betalen, een stijging van 140%.

Op weg naar FIRE met Vastgoed

Zit je in vastgoed, dan is het helemaal leuk. Of eigenlijk niet. Ik reken met een beetje spaargeld (€ 10.000), € 500.000 aan panden en € 400.000 aan hypotheek op die panden. Ik weet dat er in het huidige stelsel een drempel op de schulden zit, maar die reken ik in dit voorbeeld voor het gemak niet mee.

Huidige Box 3Huisjesmelker
Spaargeld€ 10.000a
Waarde verhuurpanden€ 500.000b
Hypotheek verhuurpanden€ 400.0000c
Heffingvrij vermogen€ 30.846d
Belastbaar vermogen€ 79.154a + b – c – d
+ Schijf 1€ 72.797x 1,80% =€ 1.310,35
+ Schijf 2€ 6.357x 4,22% =€ 268,27
+ Schijf 3€ 0x 5,33% =€ 0,00
Belastbaar inkomen Box 3€ 1.578,61
Te betalen belasting Box 3x 30,00% = 474
Nieuwe Box 3Huisjesmelker
Spaargeld€ 10.000a
Waarde verhuurpanden€ 500.000b
Hypotheek verhuurpanden € 400.000c
Heffingvrij vermogen€ 30.846d
Belastbaar vermogen€ 510.000a + b
e + Spaargeld€ 10.000x 0,09% =€ 9,00
f + Overig Vermogen€ 500.000x 5,33% =€ 26.650,00
g – Schulden€ 400.000x 3,03% =€ 12.120,00
Inkomen Box 3 (e + f – g)€ 14.539,00
Heffingvrij inkomen-/-€ 400,00
Belastbaar inkomen Box 3€ 14.139,00
Te betalen belasting Box 3x 33,00% =€ 4.666

Bijna het tienvoudige gaat de vastgoedbelegger uit dit voorbeeld betalen. Au.

€ 440.000 Belastingvrij?

Tsja, dan nog even over dat enthousiaste kopje dat ik overal lees. De eerste € 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld wordt belastingvrij. Uhuh. Met het huidige forfaitair rendement over spaargeld van 0,09% wel, ja. Zie onderstaand rekenvoorbeeld.

SpaargeldForfaitair
Rendement
Inkomen
Box 3
€ 440.000x 0,09% =€ 396 (a)
Heffingvrij inkomen€ 400 (b)
Belastbaar inkomen box 3(a – b) =€ – 4 (c)
Belasting box 333,0% x (c) 0

Maar ja, rentes veranderen. De afgelopen 10 jaar is de rente van 5% op een IceSave rekening naar 0,01% bij sommige grootbanken gegaan. De omgekeerde weg is natuurlijk ook mogelijk. Wat nou als over 5 jaar de rente weer op 5% staat? En als het forfaitair rendement over spaargeld, dat in de huidige voorstellen jaarlijks wordt bijgewerkt naar de actuele rendementen, van 0,09% stijgt naar 4,0%. Dat levert een heel ander plaatje op.

SpaargeldForfaitair
Rendement
Inkomen
Box 3
€ 440.000x 4,00% =€ 17.600 (a)
Heffingvrij inkomen€ 400 (b)
Belastbaar inkomen box 3(a – b) =€ 17.200 (c)
Belasting box 333,0% x (c)€ 5.676

Natuurlijk heb je in dit voorbeeld keurig een rente gevangen van € 17.600 over die € 440.000. Maar daar betaal je tegen die tijd dus ook € 5.676 belasting over, oftewel 32,3%.

Zit je tegen die tijd met een forfaitair rendement van 4,0% ook maar 1 euro boven de huidige vermogensgrens, dan betaal je meteen € 275 VRH… Dus dan gaan we vast en zeker weer vragen om een nieuw stelsel!

SpaargeldForfaitair
Rendement
Inkomen
Box 3
€ 30.847x 4,00% =€ 1.233,88 (a)
Heffingvrij inkomen€ 400 (b)
Belastbaar inkomen box 3(a – b) =€ 833,88 (c)
Belasting box 333,0% x (c)€ 275

En mocht je denken “Nou, dan verkoop ik toch gewoon mijn aandelen op 31 december en koop ik ze 2 januari weer terug, zodat het op 1 januari (de peildatum) telt als spaargeld”: rond de peildatum komen zogenaamde arbitragetermijnen. Als jij dus op 31 december verkoopt en op 2 januari weer terugkoopt, dan mag je aan de Belastingdienst uitleggen of jij daar bijzondere redenen voor hebt. Zo niet, dan kan het als belastingontwijking worden aangemerkt, en kun je alsnog aangeslagen worden als waren het beleggingen en/of een boete krijgen.

Wat verwacht Geldnerd?

Dit soort plannen wordt meestal, voordat ze bekend gemaakt worden, afgestemd binnen de regeringscoalitie. In de Tweede Kamer is een meerderheid dus vrijwel zeker. En PvdA en Groen Links zullen waarschijnlijk niet tegen een voorstel zijn dat ‘de rijken zwaarder belast’ en dat ‘de gewone spaarder’ ontziet. Dus dan is er in de Eerste Kamer ook een meerderheid. Er zal uiteraard veel gedebatteerd worden, maar over details en uitzonderingen. Ik verwacht dat de hoofdlijnen van het verhaal echt wel overeind blijven. Maar ik ga het debat met interesse volgen en ik wacht vol spanning op het wetsvoorstel.

Tsja… Vermogensbelasting is en blijft een belasting over geld waar je meestal al een keer belasting over betaald hebt. Het was ooit loon, winst uit onderneming of een erfenis. Dubbele belasting voelt toch een beetje oneerlijk. Financieel specialisten gaan het druk krijgen met verzinnen van nieuwe optimalisatie- en ontwijkingsroutes. Er komen ongetwijfeld nieuwe (riskante?) producten. En dus ook veel voer voor blogjes!

Ik word persoonlijk behoorlijk geraakt door deze plannen. Mijn box 3 vermogen zit voor het merendeel in beleggingen. Ik heb maar een kleine buffer in spaargeld. Volgens een berekening met mijn eigen bedragen ga ook ik ruim het dubbele aan VRH betalen.

Update: diverse andere bloggers hebben ook geschreven over de plannen, zoals mijn goede vriend CheesyFinance en ook Luxe of Zuinig. En Groeigeld komt ook tot dezelfde conclusie.

Wat betekent de voorgenomen hervorming van Box 3 voor jouw vermogen?

error

76 Comments

 1. Ik zie dat jij hem ook helemaal netjes hebt doorgerekend. Ik postte net inderdaad een bericht op mijn blog hierover, want zo rooskleurig als de media het neerzet is het absoluut niet voor de belegger. Zeker niet voor mensen zoals jij en ik die richting FO streven. Ik hoop nog altijd dat dit een proefballonetje is van de politiek.
  Het is natuurlijk een slecht verhaal als je met echte cijfers gaat rekenen. Ik ga er namelijk behoorlijk op achteruit op deze manier. Sterker nog, in slechte beursjaren met negatieve percentages zie ik ook niet de VRH zakken naar 0%. Met andere woorden, als belegger heb je het risico dat je geld kan verdampen of een behoorlijk hit kan nemen, en als bedankje van de overheid mag je er ook nog rendementsheffing over betalen.
  Het verschuiven naar een spaarrekening is daarmee weer wel aantrekkelijker, tot dat de rente omhoog gaat that is 🙂
  Bedankt overheid.

 2. mmhhh, ook bij mij veel invloed 🙁
  Wacht eea. wel af;
  Als het echt te gek wordt….emigreren naar België of Duitsland 🙂
  Of een BV oprichten en daar je vermogen instoppen.
  Semi day-traden is ook een optie en dan in december op spaarrekening (heb je iig bewijs dat je dat doet en dus uitleg aan belastingdienst om je te verdedigen :-))

  • Het idee van semi day-traden lijkt mij geen goed plan want dan loop je het risio aangeslagen te worden in box 1 tegen maximaal 52%. De fiscus kan dit aanmerken als inkomen uit werk en woning omdat het niet zo passief is als “regulier” beleggen.

 3. Wat een duidelijke uitleg! Dankjewel

 4. janke winter

  07-09-2019 at 17:28

  Bijna helder. Wat ik niet snap is als je een mix van sparen en beleggen hebt dan reken je het heffingsvrij vermogen helemaal niet meer mee. (overigens ook bij de huisjesmelker). Vervalt dat in het nieuwe plan?
  Groet Janke

  • Geldnerd

   07-09-2019 at 17:30

   Daar lijkt het wel op. Zodra je 1 Euro boven de grens zit, wordt je hele vermogen aangeslagen. Het heffingsvrije komt nu aan het eind, met het heffingsvrije inkomen van € 400.

 5. janke winter

  07-09-2019 at 17:34

  weet je ook of er iets bekend is over de groene beleggingen? Daar heb ik nog niets over gelezen.

  • Geldnerd

   07-09-2019 at 17:37

   Ik weet ook niet meer dan er in de Tweede Kamerbrief staat, waar ik naar gelinkt heb in mijn blogpost. Ik vrees dat we daarvoor de debatten in de Tweede Kamer moeten afwachten, of het wetsvoorstel.

 6. Ik had er gister ook al een blogpost over geschreven. Maar zo uitgebreid, wow! Helaas is het voor de meeste spaarders (en zekers beleggers) helemaal niet positief. Om antwoord te geven op jouw vraag, voor mij wordt het niet voordeliger.

 7. De kans dat dit voorstel het haalt, al dan niet met wat kleine aanpassingen, is bijzonder groot. In Den Haag zijn ze goed in het korte-termijndenken.
  Als de rente weer gaat stijgen dan komt ook de spaarder weer in beeld. Bij een rente van 0,9% (10 x zoveel als nu) hoort een spaarsaldo van € 44.000, voordat er weer belasting betaald moet worden. Omdat het voorstel op dit moment budgetneutraal moet zijn, betaalt de belegger het gelag. Iemand moet het betalen 🙁 Hoe groter het aandeel van beleggingen in het totale vermogen, hoe groter het nadeel.
  FO zal ik niet meer worden; daarvoor ben ik te laat begonnen. Ik ga binnenkort een dag minder werken (ik ben 60), dus wel HOT. Draai momenteel proef met iedere week een snipperdag, wat goed bevalt. Ik ben wel van plan om over 2-3 jaar te stoppen met werken en zal daarom ongeveer 4-5 jaar moeten overbruggen tot de AOW. Dat gaat financieel wel lukken. Ik beleg wel maar het aandeel beleggingen in mijn totale vermogen is wat minder omdat ik minder risico wil lopen. Ik heb minder tijd om van een tegenvallende markt te herstellen , vandaar. Liever safe dan sorry. Voor mij zal dit voorstel dan ongeveer neutraal uit vallen.

 8. Coffee lover

  07-09-2019 at 18:42

  Het hele vermogen in box 2 stoppen lijkt me beter? De vpb gaat naar 16%, verliezen zijn verrekenbaar (zeer aantrekkelijk aangezien procentuele verliezen zwaarder wegen dan dezelfde procentuele winsten), en het vermogen kan onbelast (even afgezien van vpb) aangroeien in de bv zolang je het niet uitkeert als dividend, welke uitkering je waarschijnlijk niet doet tijdens opbouwfase. Box 2 heffing is wel 27%, maar over de daadwerkelijke uitkering i.p.v. fictief berekend inkomen. Zou voor mij psychologisch gezien een veiligere optie zijn 😀

  • Geldnerd

   07-09-2019 at 18:47

   Dit zal ongetwijfeld één van de constructies worden die aan populariteit gaat winnen. En ik ben benieuwd waar de financieel specialisten nog meer mee gaan komen. De werkgelegenheid in de sector is weer even verzekerd….

  • precies.. zoals ik al zei. 1 van mijn keuze zou idd een BV oprichten zijn.
   de ander Emigreren naar een buurland.
   Maar nog 2 jaar de tijd om eea. uit te zoeken.

 9. Mooi stuk, dankjewel! Heb je al durven kijken hoeveel jaar later je FIRE datum nu is? Minder rendement en meer nodig in de opeet fase, het mes snijdt aan 2 kanten maar dan in negatieve zin..

  • Geldnerd

   07-09-2019 at 19:56

   Ik heb mijn spreadsheet aangepast vanmiddag, ja. Uiteindelijk valt het wel mee. Maar dat komt ook omdat ik nog niet van plan ben om te stoppen op mijn FIRE-datum, ik ga nog even door. Afhankelijk van hoe lang wordt het wel iets minder FAT FIRE. Maar dat past wel #healthnerd…

 10. Super duidelijke uitleg. Dank je wel voor het uitzoeken.
  Ik zit nog lang niet op die bedragen dus het zal weinig effect op mij hebben, maar het zet me wel aan het denken om in plaats van meer geld in mijn beleggingen te stoppen, dat geld te gebruiken om mijn hypotheek af te lossen.
  Ik zit op dit moment op 2,3% met mijn hypotheek.
  Wat is jou kijk daarop Geldnerd?

  • Geldnerd

   07-09-2019 at 20:57

   Ik ga niet voor maximaal rendement, ik ben blij met een rendement dat op of boven mijn planning richting FO ligt. Tegelijkertijd zorgt extra aflossen ervoor dat ik elke maand minder *kan* gaan betalen. In de praktijk doe ik dat op dit moment niet, omdat ik elke Euro besparing op de rente en aflossing in de sneeuwbal stop. Van (potentieel) lagere maandlasten heb je iedere maand profijt. Ik voer dus een tweesporenbeleid. Vermogensopbouw via beleggingen en lagere maandlasten via extra aflossen.

 11. Hi Geldnerd, bedankt voor het delen van je inzichten. Het wordt inderdaad een verslechtering voor mensen die meer beleggen i.p.v. geld op een spaarrekening zetten.

  Het lijkt me nog een kleine stap om het daadwerkelijke rendement te gaan belasten, eventueel zelfs met een progressief stelsel. Dan heb je een fair systeem waarbij geen belasting wordt geheven over vermogen wat wellicht in recessietijden helemaal geen geld heeft opgeleverd. Daar ben ik nu als belegger wel een beetje bang voor…

  • Geldnerd

   07-09-2019 at 21:04

   Kleine stappen zijn in het belastingstelsel al snel grote hervormingen. En de overheid wil ook graag stabiele, of in elk geval voorspelbare, belastinginkomsten. Als die teveel gaan ‘meebewegen’ met de aandelenmarkten is dat niet goed voor de overheidsfinanciën. Ik ben er dus niet zo bang voor.

 12. Ik beleg al 6 jaar niet meer actief maar mijn dividend wordt wel geherinvesteerd en mijn pensioen buiten de EU wordt nu al gezien als vermogen. Dat zal dus niet veranderen, ik heb ongeveer 20,000 in spaargeld en de rest in pensioen en 401K. (ongeveer 90.000) Ik hoop dat het meevalt maar zo te zien valt het tegen. Ik betaal nu ongeveer 500-600 euro in vermogenbelasting. Ik hoop dat het niet 3000 euro wordt. Ik kan pas over 6 jaar mijn pensioenfonds omzetten naar evt spaargeld. Ik weet alleen helemaal niet of dat een goed idee is.

 13. Ongelofelijk dit! Dat betekent dat dividend tegen 33% wordt belast vanaf 2022. Als je FO wordt op basis hiervan (zoals wij) betekent dit dat we 33% langer bezig zijn. Het lijkt wel alsof ze doorhebben dat de FI beweging steeds groter wordt. En bedankt overheid.

 14. Mooie blogpost, verhelderend!! Als je met een vork schrijft zou het dan voor de vastgoedbelegger met een portefeuille van 500k-1 mln met 500-750k interessanter worden om vastgoed in BV onder te brengen?

  • Geldnerd

   08-09-2019 at 08:07

   Hoi RoFi, dat is inderdaad een vraag die voor veel mensen relevanter wordt. Ik heb me daar eerlijk gezegd nog nooit in verdiept, omdat ik zelf nooit aan vastgoed ben begonnen. Maar dat is wel een mooi onderzoeksproject voor dit najaar!

 15. Bedankt voor je goede blog geldnerd! Voor mij persoonlijk kan het bijna niet slechter. Mijn hypotheek zit in box 3 om zo minder vermogensbelasting te betalen over mijn beleggingen. Met dit nieuwe stelsel ga ik ongeveer €4000 per jaar meer vermogensbelasting betalen.

  Als dit zekerheid wordt, zit ik er over te denken om mijn hypotheekschuld zo snel mogelijk af te lossen. En obligaties zal ik ook uit m’n portefeuille gooien, want ik haal daar natuurlijk nooit ongeveer 4% rendement op (VRH + inflatie) met de huidige rentestanden. Ik bid dat het uiteindelijke plan anders wordt, maar ik vrees dat korte termijn politiek het gaat winnen…

  • Geldnerd

   08-09-2019 at 08:10

   Ja, met een Box 3 hypotheek (ik neem aan voor de eigen woning) wordt je wel dubbel geraakt door deze plannen. Volgens mij is dat ook zo’n “bedoeld neveneffect” van deze voorstellen. De overheid vindt dat een hypotheek voor de eigen woning in Box 1 “hoort”, en dit helpt daarbij.

   Ik ben zelf sowieso voorstander van het versneld aflossen van hypotheken, want lagere maandlasten zijn in elk scenario prettig. En ook ik ga, als deze plannen doorgaan, kritisch kijken naar de obligaties in mijn portefeuille.

 16. Zou dit de opmaat zijn om ook de overwaarde van je huis hierin te gaan betrekken? En daar dan ook over te moeten gaan betalen. Die gedachten zie ook al voorbij komen op internet.

  • Geldnerd

   08-09-2019 at 08:17

   Dat verwacht ik voorlopig niet. Dat zou kunnen gebeuren bij een grotere hervorming van de belastingwet, want daarvoor moet je het boxen-stelsel fundamenteel overhoop gooien. Maar als ze voor een hervorming van Box 3 al tot 2022 nodig hebben, dan gaat die grotere hervorming nog veel meer tijd kosten.

 17. Ik ga die kamerbrief ook maar eens goed lezen. Ik vind het bijzonder dat er eerst een heffingsvrij vermogen is, maar dat die verdwijnt zodra je erboven komt.
  Het lijkt erop dat dit een beetje verhuurders pesten is om zo meer huizen weer terug in de verkoop te krijgen.
  Om vervolgens weer te klagen dat er te weinig middenhuurwoningen zijn.

  Ik kan me voorstellen dat op het moment dat ik op het moment dat ik genoeg heb en wil stoppen ik alle beleggingen verkoop en op de spaarrekening zet om het “op te snoepen dan”..
  Maar inderdaad eerst maar eens kijken hoe het precies uitpakt…

 18. Hoi Geldnerd,

  Wederom een helder verhaal en natuurlijk ook mooie doorrekeningen, dank daarvoor!

  Overigens zie ik wel een klein denkfoutje. Het is geen belasting op vermogen. Het is belasting op het rendement uit vermogen, ofwel het is inkomstenbelasting over je passieve inkomen.

  • Geldnerd

   08-09-2019 at 14:41

   Daar heb je helemaal gelijk in. In mijn denkwereld is vermogen er om rendement mee te maken en het vermogen te laten groeien, en belasting op vermogensgroei is dus voor mij hetzelfde als belasting op vermogen.

   • Hoe zit het met een beleggingsportfolio van ongeveer 90000 euro. Dividend is automatisch ge-herinvesteerd. Betaal ik dan vermogensbelasting over de hele 90000?

   • Geldnerd

    08-09-2019 at 20:38

    Ja. Je zit boven de grens. De vrijstelling zit in de € 400 heffingvrij inkomen. Bij 5,33% forfaitair rendement is dat slechts € 7.500. Je betaalt over de hele portefeuille in het huidige voorstel 5,33% x 90.000 = 4.797 – 400 heffingvrij = 4.397 x 33% = € 1.451 belasting per jaar.

 19. Hoi Geldnerd,

  Een makkelijke optie is om te beleggen in derivaten zoals futures. Stel je koopt een S&P future op marge en je laat je geld op spaarrekening staan dan betaal je dus bijna niets. Heel interessante optie waar de overheid niets tegen kan doen.

 20. Pff Ik vind die 33% over een fictief rendement gewoon veel. Ik beleg nu zo’n vier jaar en die 5,3% heb ik misschien net gehaald. Maar wat nu als het -4% is? En zolang je je beleggingen niet verkoopt, blijft het een fictief rendement. Ik vind erfbelasting minder oneerlijk dan dit, want een erfenis is een reël ontvangen bedrag. Belasting over daadwerkelijke ontvangsten (rente, dividend, verkoop) lijkt mij het enige zuivere systeem (en minder dan 33%, alsjeblieft, dankuwel)… En om nu te zeggen dat het makkelijk wordt…

  • Geldnerd

   08-09-2019 at 18:54

   Die forfaitaire rendementen zullen gaan meebewegen met de werkelijke rendementen, lees ik in het voorstel. De vraag is wel hoe snel, want de overheid houdt van stabiele belastinginkomsten…

  • Wat een aparte opvatting…hoeveel belasting denk je dat er al betaald is over dat geld van een erfenis over de afgelopen tig jaar?

 21. Dank voor dit overzicht! Ik was gisteren zelf ook al bezig in een excelfile om te kijken wat de effecten zijn. Ook voor ons is dit helemaal niet zo leuk als het lijkt. Ipv ons vorige huis te verkopen, hebben we het besloten om het te verhuren, als een soort pensioenpotje voor mijn zzp-man. Er zit geen hypotheek meer op dit huis. Kennelijk denkt overheid dat het rendement op woningverhuur zo’n 5,33% is, maar dat is absoluut niet het geval (na aftrek van kosten als opstalverzekering en OZB eigenarendeel). Dus daar gaat ons pensioen…

  P.S. wat een fouten staan er inderdaad in de mediaberichten! In de Volkskrant staat dat je straks tot 75.000euro belastingvrij kan beleggen, omdat 5,33% van 75.000euro 399euro zou zijn…????

  • Geldnerd

   08-09-2019 at 19:18

   Ja, dat de Volkskrant niet kan rekenen is me al vaker opgevallen…

 22. Hallo Geldnerd,

  Wat voor gevolgen heeft het als je zeg 100.000 euro spaargeld hebt en 25.000 hypotheek op een woning van 400.000?

  • Geldnerd

   08-09-2019 at 22:31

   Ik ga er van uit dat die woning je eigen woning is en dat de hypotheek in box 1 zit. Daar verandert niks. Over het spaargeld betaal je momenteel wel belasting, in het voorstel dat er ligt wordt dat 0,0 euro belasting in het nieuwe stelsel (bij de huidige forfaitaire rente van 0,09%].

 23. waarom word je als box 3 hypotheek (eigen woning) “dubbel geraakt”?

  • Geldnerd

   09-09-2019 at 06:20

   Goede vraag, maar dat weet ik niet. Daar heb ik me nooit in verdiept. Ik schrijf er ook niks over. In mijn wereld hoort een eigen-woning hypotheek in Box 1. Ik weet dat verplaatsen naar Box 3 kan. Sommigen noemen dat een ‘belastingoptimalisatie’, ik vind het ‘belastingontwijking’. Maar dat is persoonlijk.

   • Hi, het dubbele zit m hierin: op dit moment mag je de hypotheek in box 3 aftrekken als schuld in box 3. Dus heb je tevens een vermogen waar VRH over moet worden betaald (al dan niet in aandelen), dan mag je de box 3 hypotheek daarvan aftrekken (minus een relatief kleine drempel). Dus in feite wordt momenteel bij schuld in box 3 gerekend met -4% (hetzelfde als voor sparen en beleggen). En dat gaat dus naar -3,05%.

    Als je in de toekomstige situatie een vermogen hebt in aandelen, dan wordt dat hele vermogen tegen 5,33% belast, en de box3 hypotheek mag je daar NIET meer van aftrekken. In plaats daarvan wordt er -3,05% gerekend voor de box 3 hypotheek. Dus dubbel pijn:
    – op beleggingen gaan we van 4% naar 5,3% (en daarover van 30% naar 33% , plus straks ook nog over de belastingvrije voet)
    – op de box3 hypotheek gaan we van -4% naar -3,05%

   • Hi, ik realiseer me net dat mijn vorige antwoord niet helemaal up to date is (ik reken nog steeds met 30% over 4% fictief rendement, terwijl we tegenwoordig de verschillende boxen hebben met verhouding sparen/beleggen erin verwerkt). Dus mijn antwoord klopt niet helemaal qua cijfers (wel het principe). Die van Bart is wel up to date 😀

  • Hi Sam, je wordt dubbel geraakt met een box 3 hypotheek omdat je enerzijds meer vermogensbelasting gaat betalen op je beleggingen (33% van 5,33% over gehele belegde vermogen ipv opbouw in stapjes), anderzijds omdat je een box 3 hypotheek op dit moment volledig als schuld mag verrekenen met je beleggingen (1:1), en met het nieuwe stelsel maar 33% van 3,03% van de hypotheekschuld mag verrekenen (3,03:5,33). Dat scheelt dus bijna de helft aan belastingvoordeel.

   Ik heb dit vorig jaar ook gedaan. Ik betaalde voorheen 1,35% vermogensbelasting over een groot gedeelte van m’n beleggingen ten opzichte van 1,70% hypotheekrente. Nu de hypotheek in box 3 zit betaal ik flink minder vermogensbelasting in het 1,35% tarief, wat gelijk staat aan 79% hypotheekrenteaftrek (1,35/1,70). Dit scheelt me op dit moment bijna €3.000 per jaar op een hypotheek van €300.000 (60% LTV). Dit wordt in het nieuwe stelsel maar 59% (33%x3,03%/1,70%). Evengoed nog voordeliger dan een box 1 hypotheek, maar wel iets minder.

   @geldnerd: Ik vind dit geen belastingontwijking, maar gewoon zo goed mogelijk gebruik maken van de belastingregels die op dit moment bestaan 😊. Waarom zou je teveel belasting betalen als het niet hoeft?

   • Geldnerd

    09-09-2019 at 08:31

    Hoi Bart, of dit ‘optimalisatie’ of ‘ontwijking’ is, is een kwestie van persoonlijke normen en waarden. Daar ga ik geen discussie over aan, want we worden het er toch niet over eens.

 24. Hoe zouden een tweede woning / vakantiehuis worden belast, als deze alleen voor eigen gebruik zijn (zonder verhuur)? Ook tegen 5,33%? Dat zou toch minstens zo oneerlijk zijn als de huidige fictieve rendementen waar dit hele circus om is begonnen?

  • Geldnerd

   09-09-2019 at 08:28

   Box 3 is box 3. Dus in het huidige voorstel inderdaad tegen 5,33 x 33 = 1,76%. In het huidige voorstel lees ik nog niets over uitzonderingen, dat komt wellicht nog in het wetsvoorstel of als de Tweede Kamer zich erover buigt.

 25. Helder verhaal! Ik denk dat het een goed plan is waar iedereen al op hoopte: de belasting zit nu veel dichter bij het daadwerkelijk verdiende rendement op vermogen.
  En je betalt niet twee keer belasting over je vermogen: je betaalt immers geen belasting over je vermogen, maar over het rendement op je vermogen, en dat doe je slechts 1 keer.

  • Geldnerd

   09-09-2019 at 12:21

   Over hoe fair vermogens(rendements)belasting wel of niet is zullen we het wel nooit eens worden. Verder zijn we het volledig met elkaar eens.

 26. Bedankt voor deze uitleg geldnerd!
  Op de berekenhet.nl site: https://www.berekenhet.nl/sparen-en-beleggen/voorstel-hervorming-box-3-2022.html

  kom je met een portfolio van 100.000 uit op nu 228 belasting en straks 1494 wat een verhoging is van meer dan 500%.
  Enig idee waar het verschil zit tov jouw +140% belastingverhoging?

 27. Dit plan is wel de doodsteek voor obligatiefondsen…..beetje vreemd wel en komt nogal ondoordacht over.

 28. Dat is inderdaad absoluut voor iedereen zelf om te bepalen wat daar van te vinden. Maar als ik een voorzichtige schatting zou mogen doen zou een box 3 hypotheek met een LTV van rond de 50% jou ook rond de €2.000 belasting per jaar schelen in het nieuwe stelsel, in principe gewoon door hypotheekrenteaftrek te vervangen door vermogensbelastingaftrek. Beleg dat verschil 10 jaar lang en je bent een half jaar eerder financieel onafhankelijk, of je kunt een mooie wereldreis extra maken.

  Dit is overigens geen algemeen advies voor iedereen, want je kunt niet ‘zomaar’ een hypotheek van box 1 naar box 3 verplaatsen; hier heb je echt fiscaal advies bij nodig en brengt eenmalig flinke kosten met zich mee.

 29. Geldnerd, op 08-09-2019 AT 08:10 gaf je in een comment aan: “Ja, met een Box 3 hypotheek (ik neem aan voor de eigen woning) wordt je wel dubbel geraakt door deze plannen”. Vandaar dat ik daar opheldering (bij jou) om vroeg 🙂

  @M144. Nu snap ik (denk ik) wat jij/Geldnerd(?) ermee bedoelde
  1. je gaan van 30% belasting op 4% fictief rendement naar 33% belasting op 5,3 % rendement
  2. je mag je box 3 schuld maar gedeeltelijk aftrekken.

  Maar 1 geld voor iedereen toch? Niet specifiek voor box 3 hypo’s.

  @Bart. Ok, goed om te horen. Volgens mij blijft inderdaad (met de huidige hypotheekrentes van 1,5 tot 2%) het voordeel van box 3 hypo nog steeds groter dan de HRA van box 1 hypo.

  • Ha Sam, je redenatie is juist. Punt 1 geldt voor iedereen die belegt (=enkel geraakt), punt 2 geldt daarbovenop voor mensen met een box 3 hypotheek (=dubbel geraakt). Let op, die 4% fictief rendement was de oude situatie (mijn reactie was niet up to date). Inmiddels geldt tot 71.650euro boven de vrijstelling een lager fictief rendement (1,935%), en daarboven hoger (4,451% tot 989.736euro en 5,6% over het vermogen daarboven), omdat men rekent met verschillende verhoudingen voor sparen/beleggen (zie site belastingdienst). Maar het principe blijft overeind!

   • Ja, snap ik, die 4% was idd oud stelsel.

    Als ik het goed berekend hebt, komt het er op neer dat je 57% van je box 3 schulden in mindering kan brengen op belegd vermogen i.p.v. 100% zoals nu. Daar baal ik wel flink van. Maar het is alsnog 57% “korting” die velen anderen niet hebben. Dus misschien moet ik daar blij mee zijn I.p.v. focussen op wat we verliezen.

 30. Emigratie staat gepland voor begin volgend jaar. Ons huis hier aanhouden, als vakantieadres is dat nog langer aantrekkelijk???
  De hypotheek zou verhuizen naar box 3 maar is waarschijnlijk net als het Spaargeld niet meer voor de Nederlandse belastingdienst van belang.
  Blijft over de volle ‘waarde’ van het Nederlandse huis. Als vermogen in Nederland belast.
  Wellicht dat de stamrecht BV hier nog een oplossing kan bieden. Die blijft nl ook in Nederland

 31. Dank voor de heldere uitleg!
  Ik heb het rekenvoorbeeld gebruikt voor onze eigen situatie en zie dat we 1/3 minder belasting moeten betalen voor box 3 in het nieuwe stelsel tov de huidige situatie. Zelf hoef ik 60% minder te betalen en vriendin blijft gelijk (zij heeft naar verhouding meer aandelen en minder cash).
  > interessant om te zien wat de impact is van meer aandelen.
  > Je zou ook kunnen zeggen dat we te veel cash aanhouden en te weinig in aandelen beleggen.

 32. G.W.M. (Ger) van Bakel

  10-09-2019 at 16:50

  De midden inkomens worden nu ook weer het kind van de rekening. Men gaat uit van een belegging van 5, 33% ook al heb je maar € 10.000, 00 belegd. Ook mensen die woningen verhuren, dan wel grond bezitten of die hun spaargeld aan kinderen ter beschikking stellen tegen een normale marktrente worden in de toekomst flink gesneden omdat het verschil tussen de belegging en de daadwerkelijke rente veel te groot is. Een verhuurder dan wel een geldgever aan kinderen ontvangt geen 5,33%. In het laatste geval mag dat ook niet omdat dan de rente niet marktconform is. Ook hier is sprake van discriminatie ten opzichte van de spaarders, die worden belast op basis van de werkelijke rente. Het vrijstellingsbedrag is maar ca. € 400,00. Waar hebben we het over. Veel acceptabel zou zijn een opbouw van de zgn. beleggingen in een staffel van bijvoorbeeld nu tot € 250.000,00 tegen 2% en dan weer € 250.000,00 tegen 3%. . Vervolgens oplopende tot 5,5% boven € 1.000.000,00. Dames en heren politici denk hier maar eens goed over na alvorens met de gedachte van het Kabinet wordt ingestemd. Men heeft zgn. nu de spaarder gered ten koste van mensen die het oog hebben op een wat beter rendement . Hij wil daar best voor betalen maar niet op de wijze zoals wordt voorgesteld.

 33. De buitenlandse dividendbelasting is toch aftrekbaar van de box3 vermogensbelasting. Moet je die niet meenemen in je rekenvoorbeeld?

  • Geldnerd

   11-09-2019 at 14:39

   Klopt, maar die neem ik niet mee in het voorbeeld. Ten eerste omdat ik dan een aanname zou moeten doen over dividendrendement, en ten tweede omdat er, voor zover ik kan nagaan, op dit punt niets veranderd. Om het verschil tussen het oude en nieuwe stelsel te laten zien is ‘ie dus neutraal.

 34. Geldnerd, ik zit even met het volgende, kun jij bevestigen of ik het goed begrijp:

  Beleggingspand 1: waarde € 250.000, waarvan € 60.000 eigen geld.
  Spaargeld: € 120.000
  Plannen zijn er om met spaargeld Beleggingspand 2 te kopen.
  Beleggingspand 2: waarde € 350.000, waarvan € 120.000 eigen geld.

  Wanneer ik dit plan doorzet zal ik in 2022 worden aangeslagen voor deze panden, ter waarde van +/- € 600.000. Ruim boven het heffingvrij vermogen.

  Volgens mij zou het dan veel slimmer zijn geen 2e beleggingspand aan te kopen maar spaargeld € 120.000 in beleggingspand 1 te stoppen. Zo blijft het totale vermogen heffingsvrij. En neemt het netto rendement toe.

  Correct?

  • Geldnerd

   13-09-2019 at 12:50

   Als je kijkt naar de impact op Box 3 is je analyse correct. Maar ik zou daar niet meteen de conclusie aan verbinden dat het kopen van een tweede pand niet aantrekkelijk is. Want uiteindelijk is het gewoon een rendementsberekening waarin je ook de inkomsten uit de panden mee moet nemen.

   • Bedankt. Ik las een artikel bij ABN financial focus waar een mooi voorbeeld staat uitgelegd. In feite moet je 0,759% optellen bij je rendementsberekeningen.

    Joris heeft € 1.000.000 beleggingen en € 1.000.000 schuld in box 3 tegen 3% rente. In het huidige box 3-systeem betaalt hij geen box 3-heffing. Hij speelt quitte als hij op zijn beleggingen ook 3% rendement realiseert. Daarboven heeft hij voordeel. In het nieuwe systeem zal hij 33% betalen over 2,30% x € 1.000.000 = 0,759% x € 1.000.000. Om quitte te spelen zal hij nu circa 3,76% moeten behalen.

   • Geldnerd

    13-09-2019 at 13:40

    Dit geldt bij beleggen, voor investeringspanden waar een (gedeeltelijke) schuld tegen -3,03% tegenover staat is het percentage natuurlijk iets anders.

  • @Willem, volgens mij klopt alleen je conclusie niet “Zo blijft het totale vermogen heffingsvrij”. Ook het pand van 250.000euro belandt in box 3 en gaat tegen 5,33%. Ruim boven het heffingsvrije vermogen, dus dokken maar! Je kunt daar dan nog beter een lening tegenover hebben staan, dan spaargeld in gaan stoppen, want die lening kan je nog aftrekken (-3,05%) en het spaargeld is toch onbelast.

 35. Het plan om 5,33% te heffen zal worden afgeschoten en sterk naar beneden worden bijgesteld, zo gauw als ze in Den Haag in de gaten krijgen dat als ze geld willen binnenharken middels staatsobligaties dat geen hond daar intrapt,want je krijgt een klein rendement 1 of 2% en daar staat tegenover een heffing van 5,33 %x 0,33,bovendien zullen vele machtige obligatiefondsen op hun achterste benen gaan staan als ze in gaten gaan krijgen dat hun nek wordt omgedraaid.

  • Geldnerd

   17-09-2019 at 16:54

   Ik hoop het een beetje maar ben niet heel optimistisch…

 36. Ik begrijp toch nog niet helemaal hoe het straks werkt. ik huur nu een huis en heb mijn eigen huis zelf verhuurd voor extra inkomsten, ben namelijk net als ZZP-er begonnen en dat levert voorlopig nog niet veel op.
  Mijn WOZ waarde is 550.000. Hypotheek op dat huis is 200.000. Weinig spaargeld, wel beleggingen ten bedrage van zo’n 50.000. is het correct dat ik de hypotheek straks niet kan wegstrepen tegen de WOZ waarde? En is het zinvol om het huis af te lossen of juist niet of maakt dat niet uit? De beleggingen ga ik straks dan maar omzetten naar spaargeld, waarover je dan weliswaar geen belasting meer betaalt maar waarop je alsnog verliest met een rente van 0% en inflatie.
  Ik hoorde ook iets dat de huurinkomsten straks ook belast gaan worden, ik mag hopen dat dat niet klopt?

  • Geldnerd

   18-09-2019 at 23:35

   Wat er nu ligt is een eerste voorstel. Er is nog geen wetsvoorstel, dus hoe het precies uit gaat pakken weten we niet. Ook heeft de Tweede Kamer er nog niet over gesproken, die gaan vast om allerlei uitzonderingen vragen. Het voorstel gaat over Box 3 van het belastingstelsel, als jouw huis en hypotheek hierin zitten dan zullen ze geraakt worden. Zaak dus om het nieuws hierover goed te blijven volgen.

  • Ha Willemijn, wat geldnerd zegt klopt, het is nog slechts een voorstel en het wordt mogelijk nog aangepast (waar ik ook op hoop). Maar uitgaande van wat er nu staat, verandert voor jou het volgende: als het verhuurde huis nu in box 3 valt (wat ik vermoed want je woont er niet, verhuurt het voor langere termijn, staat niet te koop), dan gaat de belasting straks meer vermogensrendement heffen over de waarde van het huis dan nu. Nu valt de WOZ (minus huurwaarderatio, check site belastingdienst!) in dezelfde categorie als spaargeld en betaal je over verschillende schijven box 3 belasting boven de vrijstelling van zo’n 30.000euro. Straks wordt gerekend met een fictief rendement van 5,33% en daarover wordt dan 33% box 3 belasting gegeven . De hypotheek van 2ton als schuld in box 3 trek je momenteel in zijn geheel (minus klein stukje) af van je vermogen, dus streept weg tegen hetzelfde tarief box3 belasting dat je nu betaalt over je vermogen. Straks gaat een schuld in box 3 tegen minus 3,03%, dus minder dan het fictief rendement van 5,33. Dus rekenend met 5ton voor het huis en 2ton voor hypotheek zou dit grofweg betekenen dat je over 2 ton 33% van 2,3% (namelijk 5,33-3,03=2,3) gaat betalen en over de resterende 3 ton 33% van 5,33%. Dat is fors meer dan nu. Aflossen maakt het probleem alleen maar groter, want dan kan je ook die 2ton tegen 33% van 2,3% niet meer aftrekken.
   Belasting over de huuropbrengsten betalen is hier geen sprake van, dat speelt wel als je verhuurt vanuit een BV (waarbij het huis niet in box 3 maar onder het ondernemingsvermogen valt).
   Je kan ook overwegen toch zelf weer in het huis te gaan wonen. Dan verhuist de woning weer naar box1 en betaal je alleen huurwaardeforfait. Je hebt dan niets meer te maken met de box3 belasting en fictief rendement. Maar daarmee loop je natuurlijk ook je huurinkomsten mis.
   Je zal zelf een rekensom moeten maken wat voor jou de beste oplossing is

 37. @ Geldnerd en M144,

  bedankt voor de heldere uitleg. Niet meer aflossen dus! Het huis staat nu inderdaad in box 3. Terug verhuizen is voor mij geen optie. Ik hou het voorlopig nog aan, maak dan nog steeds rendement maar het wordt wel een stuk minder. Inderdaad maar even afwachten, wellicht wordt het voorstel wat er nu ligt nog enigszins afgezwakt.
  Overigens begrijp ik niet hoe Rutte hiermee akkoord heeft kunnen gaan. Diegenen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en risiko’s durven nemen worden straks gestraft voor hun ondernemingszin.

Comments are closed.

© 2019 Geldnerd.nl

Theme by Anders NorenUp ↑